FIND US
Kobylin
Smolice, Leszno, Poland
Call +48 65 548 24 20
MORE INFO
About
Materiał siewny roślin uprawnych
Awards
Osiągane wyniki produkcyjne i finansowe stawiają HR Smolice w gronie najlepszych firm hodowlano - nasiennych w kraju, co znalazło również wyraz w przyznanych wy...różnieniach:

- laureat Konkursu Jakości oraz certyfikat Wielkopolska Jakość - za osiągnięcia badawcze, doskonalenie technologii hodowli i uprawy oraz cechy jakościowe oferowanych nasion,

- laureat Konsumenckiego Konkursu Jakości Usług "NAJLEPSZE W POLSCE - THE BEST IN POLAND" uzyskując certyfikat za wysoki poziom produkcji hodowlanej i nasiennej w rolnictwie wielkopolskim,

- certyfikat Przedsiębiorstwo Fair Play uzyskany w XI i XII edycji Programu Promocji Kultury Przedsiębiorczości Przedsiębiorstwo Fair Play.
See More
Products
Materiał siewny kukurydzy, zbóż, rzepaku oraz roślin strączkowych.
STORY
Spółka istnieje od 2000 r., gospodaruje na powierzchni ok. 4000 ha i zatrudnia 270 pracowników, z tego 60 w hodowli twórczej. Składa się z Zakładu Głównego w Smolicach (woj. wielkopolskie), oraz trzech Oddziałów w: Przebędowie (woj. wielkopolskie), Bąkowie (woj. opolskie) i Ożańsku (woj. podkarpackie). Główna działalność firmy to hodowla twórcza i zachowywanie odmian roślin rolniczych oraz reprodu...kcja i sprzedaż materiału siewnego. Dzięki znakomitej kadrze hodowców, ogromnej ilości i różnorodności materiału genetycznego oraz nowoczesnym metodom hodowli, Smolice stały się znaczącą firmą hodowlano-nasienną.

Aktualnie prowadzone prace hodowlane dotyczą takich gatunków jak: kukurydza, pszenica zwyczajna, pszenica twarda, żyto ozime i jare, jęczmień ozimy i jary, rzepak ozimy, groch oraz łubiny: wąskolistny, biały i żółty. Wyniki prac hodowlanych (nowe odmiany) są na bieżąco zgłaszane do oceny w COBORU, gdzie konfrontowane są, w ramach doświadczeń rejestrowych z całą plejadą odmian krajowych i zagranicznych, zaś najlepsze z nich są wpisywane do Krajowego Rejestru Odmian. W chwili obecnej "Hodowla Roślin Smolice Sp. z o. o. Grupa IHAR" jest właścicielem 85 odmian, które znajdują się w hodowli zachowawczej i produkcji nasiennej.

Spółka jest krajowym liderem w hodowli i produkcji mieszańców kukurydzy. Aktualnie w Krajowym Rejestrze Odmian znajdują się 33 odmiany kukurydzy pastewnej, a oprócz tego 2 odmiany kukurydzy cukrowej i 2 kukurydzy pękającej. Zajmują one około 40% areału uprawy tej rośliny w Polsce. Jest to dla nas ogromna satysfakcja - szczególnie, przy tak dużej konkurencji firm zachodnich na krajowym rynku nasion. Odmiany HR Smolice są również chętnie uprawiane w Czechach, Słowacji, Austrii, Niemczech i Francji. W tym roku odmiana OPOKA została zarejestrowana na Białorusi i Ukrainie.

Spółka sprzedaje rocznie około 10000 ton nasion zbóż, kukurydzy, rzepaku, łubinów i grochu do dalszej reprodukcji nasiennej oraz na potrzeby produkcji towarowej. Sprzedaż prowadzimy zarówno w Zakładzie Głównym i Oddziałach Spółki, jak również poprzez liczną sieć Przedstawicieli na terenie kraju. Rosnące wymagania rynku nasiennego wymuszają stały postęp hodowlany oraz poprawę jakości oferowanego materiału siewnego. Dlatego też, HR Smolice intensyfikuje prace hodowlane, unowocześnia park maszynowy i urządzenia magazynowe do składowania, czyszczenia, zaprawiania, pakowania i paletyzowania nasion.

Obecnie w Spółce pracują cztery bardzo nowoczesne linie do czyszczenia nasion, zakończone stołami sortującymi. Materiał siewny, po sprawdzeniu w laboratoriach SON, jest zaprawiany na nowoczesnych urządzeniach i pakowany w firmowe, oznakowane opakowania na dwóch w pełni automatycznych liniach paletyzujących. Oprócz działalności hodowlano - nasiennej, Spółka prowadzi również normalną produkcję rolniczą, która jest niezbędna dla prawidłowego gospodarowania.
See More
TEAM MEMBERS