Reviews
3.0
1 Review
Tell people what you think
Photos
Videos
Cora Postema van Sprekende Mantelzorgers & Stichting Partnerzorg
48
1
Perspectief voor Mike bij Leger des Heils W&G Noord-Holland
4
Marian Kok nodigt je uit voor de Winterzorgbeurs op 17 november 2
38
2
Posts

Heb je vragen over het #kwaliteitskader #verpleeghuiszorg? Waardigheid en trots heeft de meestgestelde vragen per thema verzameld (en blijft deze aanvullen). Bekijk de vragen en antwoorden hier:

Vragen over het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg die gesteld worden tijdens de informatiebijeenkomsten worden beantwoord en gebundeld.
waardigheidentrots.nl

Zelforganiseren, zelfsturing, het versterken van persoonlijk leiderschap en de zelfstandigheid van teams. Nieuwe organisatievormen die niet zozeer over het organiseren gaan maar over een andere manier van kijken naar mensen, groepen en hoe we met elkaar om willen gaan. De verpleeghuiszorg is enorm in ontwikkeling. Allerlei mooie inhoudelijke thema’s vragen onze aandacht. Hoe kunnen we die implementeren vanuit het gedachtengoed van zelforganiseren? Hoe zorgen we dat dit proces niet verstoord, maar juist versterkt wordt?

Heeft u een vraag of een casus op dit gebied kom dan naar de werksessie op 7 juni 2017 in Utrecht. We gaan in gesprek om met elkaar tot passende antwoorden te komen. Er kunnen slechts 30 personen deelnemen, dus meld u snel aan.

JUN7
Wed 9:30 AM UTC+02In voor zorgUtrecht, Netherlands
Posts

Kennis en ervaringen uitwisselen met ruim 6000 collega's uit de langdurige zorg? Dan kan binnen onze LinkedIn-groep. Meld je nu aan! https://www.linkedin.com/groups/2226788

Meld je nu aan voor de LinkedIn-groep van In voor zorg!
linkedin.com

Onlangs ging de online kennisbank www.langdurigezorg.nl live. Op dit online platform zijn de belangrijkste kennisopbrengsten te vinden uit onder andere zeven jaar In voor zorg!. Ook vindt u er de artikelen van andere afgeronde programma’s gericht op ondersteuning van veranderingen in de sector langdurige zorg, zoals Hervorming Langdurige Zorg en het Experiment Regelarme Instellingen. De komende tijd wordt de site nog verder aangevuld.

Kennisbank afgeronde ondersteuningsprogramma's bij veranderingen in de langdurige zorg.
langdurigezorg.nl

Als de aanbieders voor wonen, welzijn en zorg de handen ineenslaan, kunnen mooie dingen ontstaan voor burgers. De aanbieders in Boxtel (gemeente) deden dit, onder de noemer Zorgzaam Boxtel. ‘Het draait hierbij om ontmoeting, bevordering van de sociale cohesie en zorgen dat mensen weer iets voor elkaar overhebben’.

Als de aanbieders voor wonen, welzijn en zorg de handen ineenslaan, kunnen mooie dingen ontstaan voor burgers. De aanbieders in Boxtel deden dit.
invoorzorg.nl

Irma Harmelink (Elver) verzorgde tijdens het eindcongres van In voor zorg een keynote over #zelfsturing in de zorg. Ze waarschuwt dat zelfsturing geen trucje is. ‘Het is veel meer dan een structuurverandering.'

Irma Harmelink is bestuurder van Elver en ervaringsdeskundig in zelfsturing in de zorg. Zij vertelt wat nodig is voor effectieve zelfsturing.
invoorzorg.nl

Met het eindcongres van 19 april is het hoofdstuk In voor zorg weliswaar afgelopen, maar uit de resultaten van dit programma kunnen natuurlijk wel lessen worden getrokken die waardevol blijven voor de toekomst van de langdurige zorg. Dit memoreerden Henk Nies (raad van bestuur Vilans) en Arianne van Staveren (directeur LESI en associate bij Sioo) in de keynote lezing die ze tijdens het eindcongres verzorgden.

Deze acht lessen vormen essentiële ijkpunten om veranderprocessen in de langdurige zorg succesvol te laten verlopen.
invoorzorg.nl

Veranderen doe je als gehele organisatie, stelde Angelique Noordeloos (coach In voor zorg!) tijdens haar presentatie op het eindcongres In voor zorg. En dan kun je dus ook maar beter zorgen dat iedereen in de organisatie van die verandering op de hoogte is. 'Het Service Blue Print model helpt organisaties om veranderingen gestructureerd vorm te geven'. Lees meer over dit model in het verslag.

Angelique Noordeloos (In voor zorg!): 'Service Blue Print model helpt organisaties om veranderingen gestructureerd vorm te geven'
invoorzorg.nl

In voor zorg presenteert de laatste parelpublicatie 'Succesvol samenwerken in de langdurige zorg, het kan!' In deze uitgave lichten we vier samenwerkingsvormen uit die met In voor zorg! concrete stappen gezet hebben om hun zorgverlening (opnieuw) in te richten. Bekijk hier de publicatie!

In deze uitgave lichten we 4 organisaties uit die samen met In voor zorg! concrete stappen gezet hebben om de zorg (opnieuw) in te richten.
invoorzorg.nl

Daan Dohmen (FocusCura) verzorgde tijdens het eindcongres van In voor zorg! op 19 april 2017 een keynote over het implementeren van technologie in de zorg. 'Het gaat niet om de technologie, maar wat je ermee doet.' Lees het verslag:

Daan Dohmen (FocusCura) verzorgde tijdens het eindcongres van In voor zorg! op 19 april 2017 een keynote over het implementeren van technologie in de zorg.
invoorzorg.nl

Welke lessen kunnen we leren van zeven jaar zelfsturende teams in de zorg? Die vraag stond centraal in de workshop verzorgd door Diana Kole, sr. kennismanager bij In voor zorg. "Zelfsturing is niet een doel, maar slechts een middel om het werk te organiseren. Het uiteindelijk doel is dat die cliënt daar beter van wordt, linksom of rechtsom”, concludeerde Diana Kole.

Diana Kole (sr. kennismanager In voor zorg!) verzorgde tijdens het eindcongres van In voor zorg! een workshop over zelfsturende teams. Lees het verslag!
invoorzorg.nl

Met het eindcongres op 19 april namen ruim duizend bezoekers afscheid van het programma In voor zorg! Maar het gedachtegoed van dit programma leeft voort. ‘De langdurige zorg beter maken doe je met elkaar’, zei demissionair staatssecretaris Martin van Rijn (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport).
Lees het verslag van het panelgesprek met Martin van Rijn, Ruud Rutten (Tactus Verslavingszorg), Ella van Lingen (VitrasCMD), Erik Hisgen (Stichting Amstelring) en Rob de Jong (Pluryn - de officiële pagina).

Met het eindcongres op 19 april namen ruim duizend bezoekers afscheid van het programma In voor zorg!
invoorzorg.nl

Marcello van den Anker kan zich zijn ontmoeting met Louis nog precies herinneren. Inclusief de dag, het tijdstip en het wijkgebouw van hun afspraak. Hij, Marcello, verslaafd aan drugs en drank en plannen voor een overval. En tegelijk heel bang dat hij het einde van de week niet zal halen. Tegenover Louis, de ervaringsdeskundige met een soortgelijk verleden, die er in slaagt om hem op een ander spoor te zetten: Marcello stopt met gebruiken en pleegt uiteindelijk geen overval. 'Want ik had het geld niet meer nodig.' Lees het verslag van de keynote:

Hans-Martin Don en Marcello van den Anker (Leger des Heils Brabant en Limburg) verzorgden een keynote over ervaringsdeskundigen in de zorg.
invoorzorg.nl

Tijdens het eindcongres In voor zorg waren er 4 keynotesessies met de volgende sprekers: Henk Nies (Vilans) & Arienne van Staveren (LESI en SIOO), Hans Martin Don & Marcello van den Anker (Leger des Heils), Irma Harmelink (ZorgAccent - Saai in de zorg? Dacht 't niet) en Daan Dohmen (FocusCura). Bekijk de videoregistraties van de keynotesprekers in onze playlist op YouTube

Marcello van den Anker (Leger des Heils Limburg-Brabant) vertelt over de inzet van ervaringsdeskundigen in de zorg. Hoe zorg je ervoor dat je de systeemwerel...
youtube.com
In voor zorg added 3 new photos to the album: Eindcongres In voor zorg! — at Beatrix Theater Utrecht.

Utrecht, 190417Invoorzorg!Foto: Sjef Prins - APA Foto