Photos
Videos
Thailand STEM Festival 2016 (Cr. เรื่องเล่าเช้านี้ 15 กรกฎาคม 2559) โดย สสวท. ร่วมกับศูนย์สะเต็มศึกษา 6 แห่ง ทั่วประเทศ
2
Posts

กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ IPST-MicroBOX SE ในโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย..ในสุดสัปดาห์นี้

CR. อ.ประภากร เชียงทอง

ประภากร เชียงทอง added 10 photos and a video to the album: เอกคอมพิวเตอร์ ม.3/2560 — at ห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย.

นวัตกรรมใหม่_เริ่มจากออกแบบโมเดลจำลองก่อน แล้วจึงสร้างต้นแบบ(กว่าจะเป็นรูปเป็นร่าง ครูลุ้นมาก) การออกแบบโมเดล ต้องใช้อุปกรณ์ที่แข็งแรง ใกล้เคียงต้นแบบ ที่สำคัญคือต้องได้ขนาด มาตราส่วนที่จะใช้จริงๆ ดังนั้นจึงต้องมีการคำนวณขนาดที่ละเอียดที่สุด ก่อนที่จะตัดเพื่อสร้างขึ้นมา #โครงงานSTEM

สารพันกิจกรรมกับการอบรม IPST-MicroBOX โดย อ. ประภากร เชียงทอง และคณะ ภาพและวิดีโอชุดนี้ว่าด้วยเรื่อง หุ่นยนต์อัตโนมัติ iBOT..น้องๆ ได้รับประสบการณ์และความรู้ไปเพียบเลย...

ขอบพระคุณในความมุ่งมั่นของโรงเรียน ครู อาจารย์ เด็กๆ และทีมวิทยากรครับ

Posts

ผลงานจากความพากเพียรและตั้งใจมากๆ IPST-SE กับการแสดงภาพโดราเอมอนจากการอบรมที่โรงเรียน ชลประทานวิทยา โดย อ. ประภากร เชียงทองและคณะ

IPST-MicroBOX shared their post.

แนะนำอีกครั้งสำหรับผู้สนใจครับ

ใบงานกิจกรรมการเรียนรู้กล่องสมองกลสำหรับห้อง
เรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยใช้ชุดกล่องสมองกล IPST-MicroBOX [SE] จัดทำโดย อ. ประภากร เชียงทอง โ...รงเรีียนสามเสนวิทยาลัย

ดาวน์โหลดฟรีที่ :
http://issuu.com/innovativeexperiment/docs/ipst-se_samsen

อ. ท่านได้จัดทำและยินดีเผยแพร่แก่ครูและอาจารย์ผู้สอนทุกท่านเป็นวิทยาทาน เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการเรียนการสอนวิชากล่องสมองกลให้ได้ขยายไปในวงกว้าง

ขอกราบขอบพระคุณ อ. ประภากร อย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

See More
Created by Aj. Prapakorn Chiangtong. Teacher of Samsenwittayalai school Bangkok THAILAND
issuu.com
Table of Contents   Logic Signal Voltage Levels Chapter 3 - Logic Gates Logic gate circuits are designed to input and output only two types of signals: “high” (1) and “low” (0), as represented by a variable voltage: full power supply voltage for a “high” state and zero voltage for a “low” state. In…
allaboutcircuits.com

บรรยากาศการแข่งขันหุ่นยนต์ ipst-microBOX ในงาน Thailand STEM Festival ภาคใต้ ที่โรงเรียนปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

รวมภาพการทำกิจกรรมหุ่นยนต์ในการอบรมครูห้องเรียนวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนเอกชนสังกัด สช. กว่า 40 แห่ง โดยใช้ IPST-MicroBOX SE เป็นสื่อ

CR. อ.ประภากร เชียงทอง

ประภากร เชียงทอง added 14 new photos to the album: พัฒนาศักยภาพครูห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ สสวท. — with ธีรวัฒน์ ประกอบผล and 2 others at Royal Benja Hotel Bangkok.

ได้ความรู้_ได้ทักษะ_ได้กระบวนการ
เพื่อไปเป็นแนวทาง ปรับใช้ให้ตรงกับสภาพบริบทของแต่ละโรงเรียน

คลิปการทำกิจกรรมหุ่นยนต์ในการอบรมครูห้องเรียนวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนเอกชนสังกัด สช. กว่า 40 แห่ง โดยใช้ IPST-MicroBOX SE เป็นสื่อ

CR. อ.ประภากร เชียงทอง

ZX-03 ก็สามารถนำมาประยุกต์อ่านตัวหนังสือได้นะครับ ขอบคุณความรู้ใหม่ๆ จากครูณัฏฐิกา หลอดแก้ว จากโรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

อ่านค่าตัวอักษรบนกำแพง

youtube.com

ตัวอย่างรูปแบบการแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัย Search&Rescue Robot ที่จะเกิดขึ้นใน WRG Thailand Championship 2017 ไม่ยากอย่างที่คิดนะคะ^^ คลิกสมัครแข่งขัน www.wrgthailand.com ปิดรับสมัคร 4 กรกฎาคม นี้จ้า

ตัวอย่างรูปแบบการแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัย Search&Rescue Robot ที่จะเกิดขึ้นใน WRG Thailand Championship 2017 ไม่ยากอย่างที่คิดนะคะ^^ คลิกสมัครแข่งขัน www.wrgthailand.com ปิดรับสมัคร 4 กรกฎาคม นี้จ้า
https://youtu.be/zvFy-DjmazA
#wrgth2017 #wrgthailand2017

ตัวอย่างรูปแบบการแข่งขันรายการ หุ่นยนต์กู้ภัย ใน WRG Thailand Championship 2017 ที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 4-6 สิงหาคม 2560 ณ ชั้น 3 The Hub ศูนย์การค้าเซียร์ รัง...
youtube.com

เกี่ยวกับการแสดงผลผิดสีของบอร์ด IPST-SE
-----------------------------------------------------
เนื่องจากจอแสดงผลมีการผลิตออกมา 2 รุ่นที่มีการเรียงบิตสีต่างกัน หากผู้ใช้งานเขียนโปรแกรมแล้ว สีผิดไป ให้แก้ไขดังนี้

1. เรียกฟังก์ชั่น glcdSetColorWordBGR(); ใน setup() ...
ดังตัวอย่างนี้

#include <ATX2.h>
void setup()
{
glcdSetColorWordBGR();
}

หรือ
2. เรียกฟังก์ชั่น glcdSetColorWordRGB(); ใน setup()
ดังตัวอย่างนี้

#include <ATX2.h>
void setup()
{
glcdSetColorWordRGB();
}

See More

ทุกท่านที่เข้าอบรม IPST-MicroBox SE ไปเมื่อเดือน พฤศจิกายน 2559 จัดขึ้นที่ สสวท. สามารถดาวน์โหลดวุฒิบัตรได้ตามลิงค์นี้ค่ะ
http://www.ipst-microbox.com/se/?page_id=45

ซอฟต์แวร์ Arduino V1.0.5 สำหรับ IPST-MIcroBOX [SE] ที่บรรจุซอฟต์แวร์ IPST-SE Block เพื่อสนับสนุนการพัฒนาโปรแกรมในแบบกราฟิก ด้วยการลากแล้ววางบล็อกคำสั่งและฟังก์ชั่นที่พัฒนาขึ้นเป็นพิเศษสำหรับชุดกล่องสมองกล IPST-MicroBOX [SE]
ipst-microbox.com

ด่วนที่สุด!!
การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท.- สพฐ. ยุวชน เพิ่มรอบการอบรม ที่ 4 ระหว่างวันที่ 22-24 มีนาคม 2560
โรงเรียนใดมีความประสงค์จะเปลี่ยนรอบ มาเป็นรอบที่ 4 กรุณาแจ้งเปลี่ยนแปลงมาที่ 081-3477960 ภายในวันนี้ ก่อนเวลา 16.00 น. (หากมีผู้ประสงค์เปลี่ยนรอบ ไม่ถึงจำนวน 30 ทีม ขอยืนยันในการใช้ รอบที่ 1-3 เช่นเดิม) โดยรอบฟังประกาศอย่างเป็นทางการ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560
ติดต่อ คุณณัฐวัฒน์ ทองอ่อน
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ /โครงการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย...
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
โทร 0-2258-0320 ต่อ 1113 โทรสาร 0-2259-9117 (081-3477960)

See More
No automatic alt text available.
INEX

ด่วนที่สุด!! การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท.- สพฐ. ยุวชน เพิ่มรอบการอบรม ที่ 4 ระหว่างวันที่ 22-24 มีนาคม 2560
โรงเรียนใดมีความประสงค์จะเปลี่ยนรอบ มาเป็นรอบที่ 4 กรุ...ณาแจ้งเปลี่ยนแปลงมาที่ 081-3477960 ภายในวันนี้ ก่อนเวลา 16.00 น. (หากมีผู้ประสงค์เปลี่ยนรอบ ไม่ถึงจำนวน 30 ทีม ขอยืนยันในการใช้ รอบที่ 1-3 เช่นเดิม) โดยรอบฟังประกาศอย่างเป็นทางการ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560

ติดต่อ คุณณัฐวัฒน์ ทองอ่อน
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ /โครงการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
โทร 0-2258-0320 ต่อ 1113 โทรสาร 0-2259-9117 (081-3477960)

See More
It looks like you may be having problems playing this video. If so, please try restarting your browser.
Close
3,792 Views
ธีรวัฒน์ ประกอบผล is at King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang.

นักศึกษาทำการบ้านมาส่ง..น่ารักดีครับ

อาจารย์ทุกท่านที่ลงทะเบียนอบรม IPST-MicroBoxSe ในรอบที่ 4 วันที่ 29-30 พ.ย. 59 ณ ห้อง Smart Classroom 1 ชั้น 5 อาคาร 15 ปี สสวท. กรุณาแจ้งยืนยันในการเข้าอบรมได้ที่ http://www.ipst-microbox.com/se/?page_id=415 กรุณายืนยันมาภายในวันที่ 22 พ.ย.นี้ค่ะ ผู้เข้าอบรมทุกท่านเตรียมโน้ตบุ๊คมาในวันอบรมด้วยนะคะ
..สำหรับที่พัก สามารถติดต่อสำรองที่พัก กับ สสวท.ได้ที่เบอร์ 023924021
และ อีกแห่ง โรงแรมลอดจ์61 อยู่ตรงข้ามท้องฟ้าจำลอง http://www.lodge61.com/th/index.html
..สำหรับจดหมายเชิญทาง สสวท.จัดส่งให้ทางอีเมล์ของทุกท่านตั้งแต่ต้นเดือน พ.ย.ที่ผ่านมาแล้วค่ะ หากไม่ได้สามารถติดต่อไปที่ tkron@ipst.ac.th ได้โดยตรงค่ะ