Иван Дулев is on Facebook.
To connect with Иван, sign up for Facebook today.
Work
About Иван
  • България над всичко !
Favorite Quotes
  • Ако някой те е оскърбил, не търси отмъщение - седни на речния бряг и скоро ще видиш как трупът му се носи по водата.

Favorites