Photos
Posts

Trenutno su u tijeku prijave za program učenja njemačkog jezika A1.2 stupnja (drugi dio A1 stupnja), a upisi traju do 05.06.2017.!

Prijaviti se možete na mail: jezici@vusb.hr ili na telefon 035 / 492631

Fond sati je 70, a nastava će se održavati u svibnju,lipnju,rujnu,listopadu dinamikom 2 puta po 3 školska sata tjedno (npr. utorak i četvrtak)

...

Programi su verificirani od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa te se izvode po CEFR europskim standardima.

Cijena A1.2 programa iznosi 1.670,00 kn.

Potrebno je prethodno imati osnovno znanje prvog modula A1.1 stupnja ili prethodno položen isti. Testiranja organiziramo na upit i ona su besplatna.

See More
JUN4
Jun 4, 2017 - Jun 13, 2017Slavonski Brod, Croatia
2 people interested

Veleučilište u Slavonskom Brodu organizira nastavnu za strane jezike. Prikupljaju se prijave za program učenja Njemačkog općeg jezika A2.2 (drugi dio A2 stupnja u trajanju 70 sati). Prijave možete poslati na jezici@vusb.hr ili na broj telefona 091 899 25 30.
Nastava će se održavati u veljači, ožujku, travnju i svibnju dinamikom 2 puta po 3 školska sata tjedno (npr ponedjeljak, četvrtak)
Prethodno je potrebno imati određeno znanje njemačkog jezika što se dokazuje ulaznim testiranjem koje ćemo organizirati za zainteresirane kandidate.
Početak nastave predviđen je 20.02.2017., a ukupno trajanje je otprilike 2 i pol mjeseca. Cijena za A2.2 stupanj je 1.670,00 kn. Po uspješnom završetku izdaje se Svjedodžba o znanju njemačkog jezika A2 stupnja.

FEB20
Feb 20, 2017 - Mar 3, 2017Ulica Matije Gupca, HR-35000 Slavonski Brod, Hrvatska
8 people interested
Posts

Veleučilište u Slavonskom Brodu organizira nastavnu za strane jezike. Prikupljaju se prijave za program učenja Njemačkog općeg jezika A1.1 stupnja (prvi dio A1 stupnja u trajanju 70 sati) i Njemački opći jezik A2.2 (drugi dio A2 stupnja u trajanju 70 sati). Prijave možete poslati na jezici@vusb.hr ili na broj telefona 091 899 25 30.
Nastava će se održavati u veljači, ožujku, travnju i svibnju dinamikom 2 puta po 2 škosla sata tjedno (npr utorak i četvrtak)

FEB2
Feb 2, 2017 - Feb 11, 2017Ulica Matije Gupca 24, HR-35000 Slavonski Brod, Hrvatska
4 people interested

Početak nastave njemačkog općeg jezika A2 stupnja.

OCT17
Oct 17, 2016 - Oct 29, 2016Ulica Matije Gupca 24, HR-35000 Slavonski Brod, Hrvatska
2 people interested