Photos
Videos
PANAWAGAN NG MGA ISKOLAR NG BAYAN
106
30
Kumilos sa Mayo Uno! Tinatawagan ang mga kabataan na lumahok sa darating na pagkilos na pangungunahan ng mga manggagawa sa darating na Labor Day mobilization. Muli nating nasaksihan ang lakas ng sama-samang pagkilos matapos ang 10 buwan na piket ng mga Coca-Cola workers, napagwagian nilang gawing regular ang 128 na manggagawa. Sila mismo ang nangahas lumaban at nagtagumpay. Tayo ay hindi magpapaloko sa mga kasinungalingan at panlilinlang ng administrasyon. Imbes na tanggalin ang mapang-abusong patakaran ng kontraktwalisasyon, mas pinatindi at ginawa itong legal sa nilabas na D.O. 174 ng DOLE. Bagamat may mga atas ng regularisasyon ang DOLE tulad ng sa 6,000 manggagawa ng Jollibee, nananatili itong pakitang-tao dahil di naman pinapatupad. Tuluyan ng tinalikuran ni Duterte ang pangako niyang pagbabasura sa kontraktwalisasyon. Wala siyang pinagkaiba sa mga nauna sa kanya na pabor sa mga dayuhang korporasyon at monopolyo-kapitalista. Lubos na pahirap pa ang napakababang sahod, dagdag buwis at pagtaas ng presyo ng mga bilihin dahil sa TRAIN law. Patuloy ang pananalasa ng mga neoliberal na patakaran na nagtutulak ng pagpapababa ng sahod ng manggagawa pabor sa kita ng negosyo at dayuhan. Lalo pang lalala ang kalagayan ng manggagawang Pilipino sa panukalang Charter Change kung saan pahihintulutan ang 100% "foreign ownership" o 100% ng pandarambong at pagsuko sa ating soberanya. Hindi kabuhayan ang dulot nito kundi kamatayan sa masahol at peligrosong kalagayan sa paggawa, at todo-todong pang-aapi, pang-aabuso at maski pa pamamaslang sa hanay ng lumalaban na manggagawa. Umabot na sa 29 manggagawa ang pinaslang, daan daan ang sinampahan ng gawa-gawang kaso. Kabilang si Maoj Maga, isang trade union organizer na mula rin sa hanay ng mga kabataan. Hanggang ngayon, siya ay illegal na nakakulong. Nananawagan tayo para sa daglian niyang pagpapalaya, gayundin sa higit 400 na ng bilanggong pulitikal. Sa panahong hinaharap ng matinding panunupil at pasismo ang ating mga panawagan, lalo lang natin dapat palakasin ang ating laban. Wala tayong maaasahan kundi ang ating organisadong lakas. Tumindig para sa pagbubuo at pagpapalakas ng mga tunay, palaban at makabayan na mga unyon na bibitbit sa interes ng manggagawa para sa mas mataas na sahod at disenteng pamumuhay. Magkaisa laban sa mga neoliberal na patakaran at pasismo ni Duterte. Manindigan para sa pagpapabasura ng kontraktwalisasyon at pagsusulong ng pambansang minimum na sahod. Tulad ng mga Coca-Cola workers, tayo ay lalaban at gagawa ng kasaysayan! #EndContractualization Fight for #NationalMinimumWage
9
ATM: Youth leaders hold a press conference to condemn the SC decision ousting Chief Justice Maria Lourdes Sereno. #FightTyranny
15
1
Posts

SC justices usher in a fascist dictator — youth solon

With the petition to disqualify the Chief Justice, granted, Duterte and his minions in the judiciary have not only successfully eroded the Constitutionally enshrined principles of checks-and-balances and separation of powers, but has also given ultimate control of the judiciary to a madman.

“Similar to the role the Supreme Court played in ushering in the Marcos dictatorship, the Supreme Court has, once again, proven how it... serves to protect the interest of whoever is in power,” Kabataan Partylist Representative Sarah Elago said.

“Kabataan Partylist strongly condemns the attempts of the Supreme Court itself in distorting well-established legal principles and in playing a crucial role in the official installation of a strong, one-man rule. We hold the justices of the Supreme Court, and all of Duterte’s cohorts in a rotten and disintegrating political gamefield, liable for the sanctioning of another Marcosian era,” she added.

See More
Image may contain: text
KABATAAN PARTYLIST was live.
1 hr

PANOORIN: Privilege Speech ni Cong. Elago tungkol sa unang taon ng pagpataw ng batas militar sa Mindanao.

It looks like you may be having problems playing this video. If so, please try restarting your browser.
Close
291 Views
291 Views
Posts