Posts

** ประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน **
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 19-21 พ.ค. 2561 นายปกาสิต โรจนกุล ผู้อํานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมครูด้วยระบบทางไกลโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษาประจำปี 2561 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้พัฒนาความรู้และความเข้าใจในการจัดกิจกรรมเรียนรู้เชิงบูรณาการตามแนวสะเต็มศึกษา และนำความรู้ ประสบการณ์ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ โรงเรียนไทรโยคใหญ่ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี

Videos
18 พฤษภาคม 2013 19:43
27
3
Photos
Posts

วันที่ 25 เม.ย. 2561 นายศุภชัย มากสมบูรณ์ รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 3 พร้อมด้วยคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณของพระองค์ โดยมี นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.ดอนเจดีย์ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี

วันที่ 17 เมษายน 2561 นายณรงค์ ศรีละมุล ผอ.สพป.สตูล ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 3 พร้อมด้วยคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลศพ นายธงไชย พานาสันต์ อดีตผู้อำนวยการเรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี โดยมีนายสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นประธานในพิธี ณ วัดเทวสังฆาราม(วัดเหนือ) ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

วันที่ 31 มี.ค. 2561 นายศุภชัย มากสมบูรณ์ รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 3 พร้อมด้วยคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมพิธีถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันที่ระลึก"พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณและแสดงความกตัญญูกตเวทีที่มีต่อ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีนายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธาน ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ฯ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ถนนหลักเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ 28 มี.ค. 2560 พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารเรียนหลังใหม่ของโรงเรียนบ้านไร่ และ โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ พร้อมทั้งกล่าวให้โอวาท ข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่นักเรียน โดยมรนายณรงค์ ศรีละมุล ผอ.สพป.สตูล ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 3 พร้อมโดยคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนบ้านไร่ และ โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี

วันที่ 8 มีนาคม 2561 คณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 3 ร่วมพิธีวางพานพุ่มเงิน-พุ่มทองสักการะพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวที และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ทรงพระกรุณาต่อชาวเมืองกาญจนบุรีที่สำคัญ ทรงโปรดเกล้าสร้างกำแพงเมืองกาญจนบุรี ทรงสร้างหลักเมืองและจารึกไว้ในแผ่นศิลาและแผ่นไม้สัก โดยมีนายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธี ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

วันที่ 7 มีนาคม 2561 นายณรงค์ ศรีละมุล ผอ.สพป.สตูล ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 3 เดินทางตรวจเยี่ยมสนามสอบ ความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2560 ณ สนามสอบเครือข่ายหนองลู-ไล่โว่ ได้แก่ โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย โรงเรียน ตชด.สหธนาคารกรุงเทพ โรงเรียน ตชด.สหคริสเตียนศึกษา โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา โรงเรียนบ้านห้วยกบ และโรงเรียนบ้านซองกาเรีย อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี

วันที่ 6 มีนาคม 2561 นายณรงค์ ศรีละมุล ผอ.สพป.สตูล ปฏิบัติราชการ ในตำแหน่ง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 3 เป็นประธานในการประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) (ประธานสนามสอบ) เพื่อให้การดำเนินการจัดสอบ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ ณ ห้องประชุม สพป.กาญจนบุรี เขต 3 อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี

วันที่ 6 มีนาคม 2561 นายณรงค์ ศรีละมุล ผอ.สพป.สตูล ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 3 เป็นประธานในการประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อมุ่งส่งเสริม เสริมสร้าง จิตสำนึกและค่านิยม ตามหลักธรรมาภิบาลโดยมีทัศนคติ วิสัยทัศน์ ในการร่วมกันแก้ไขและรับผิดชอบต่อปัญหาการทุจริต
ณ ห้องประชุม สพป.กาญจนบุรี เขต 3 อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี

วันที่ 5 มีนาคม 2561 นายณรงค์ ศรีละมุล ผอ.สพป.สตูล ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 3 ร่วมพิธีฌาปนกิจศพ นายสุธีร์ เถกิงวิทย์สถาพร (ครูไบแดง) ครูโรงเรียนบ้านกองม่องทะ สาขาสาละวะ อ. สังขละบุรี จ. กาญจนบุรี โดยได้ช่วยบริจาคเงินจำนวน 2,000 บาท มอบให้ครอบครัวเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 นายศุภชัย มากสมบูรณ์ รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 3 พร้อมด้วยคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เดินทางไปเยี่ยมพร้อมทั้งให้กำลังใจครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหินตั้ง ที่กำลังร่วมกันทำกิจกรรมการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้สิ่งต่างๆเช่น การสร้างวิสัย บำเพ็ญประโยชน์ รู้จักปรับตัวเข้าหากัน การทำงานร่วมกันเป็นหมู่ ช่วยเหลือตนเองเมื่อยามคับขัน ดำรงชีวิตกลางแจ้งโดยไม่นิ่งเฉย ณ ค่ายท่าเสด็จ อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 นายณรงค์ ศรีละมุล ผอ.สพป.สตูล ปฏิบัติราชการ ในตำแหน่ง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 3 ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจพร้อมทั้งให้คำชี้แนะแก่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านเขาสามชั้น ,โรงเรียนบ้านปากกิเลน ,โรงเรียนบ้านท่าตาเสือ ,โรงเรียนบ้านวังสิงห์ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี

วันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2561 นายณรงค์ ศรีละมุล ผอ.สพป.สตูล ปฏิบัติราชการ ในตำแหน่ง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 3 ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจพร้อมทั้งให้คำชี้แนะแก่คณะครูและนักเรียนและกำชับให้โรงเรียนที่มีเด็กนักเรียนพิเศษ ดูแลใส่ใจอย่างใกล้ชิด
ณ โรงเรียนบ้านไร่ป้า โรงเรียนบ้านประจำไม้ โรงเรียนบ้านห้วยเขย่ง โรงเรียนบ้านปากลำปิล็อก โรงเรียนบ้านไร่ และโรงเรียนหินดาด
อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี

วันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2561 นายณรงค์ ศรีละมุล ผอ.สพป.สตูล ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 เพื่อให้มีความรู้และเข้าใจในเรื่องอำนาจและหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมี ดร.ปัญญา แก้วกียูร ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ“การขับเคลื่อนวิชาการ ในยุคประเทศไทย 4.0” และ นายทวีพล แพเรือง อดีต ผอ.สพป. นครปฐม เขต 2 บรรยายในหัวข้อ “กฎหมาย ระเบียบ ภารกิจและบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารสถานศึกษา” ณ ยังโทน เฮลธ์ ปาร์ค รีสอร์ท อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 นายณรงค์ ศรีละมุล ผอ.สพป.สตูล ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 3 พร้อมด้วยคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและโรงเรียนในสังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 3 ร่วมชมการประชุมทางไกล (Conference) รายการพุธเช้าข่าว สพฐ. เพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินงานด้านการศึกษาและอื่นๆ ณ ห้องประชุม สพป.กาญจนบุรี เขต 3
อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 นายณรงค์ ศรีละมุล ผอ.สพป.สตูล ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 3 ร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทานแก่ราษฎรจำนวน 500 ราย ตามโครงการ “หนึ่งใจ....เดียวกัน” จากมูลนิธิ มิราเคิล ออฟไลฟ์ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี โดยมีนายมนัส โนนุช กรรมการและผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ เป็นประธานในพิธี ณ องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี