Photos
Videos
Det er virkelig fest jo!
9
Sang fra Karlsvogna barnesenter
9
2
The caretakers at Karlsvogna Children Development Center
5
Posts

Her kommer litt statusoppdatering fra Aid in Aid in Action!

Image may contain: 1 person, smiling, baby and closeup
Anne Louise Dæhlin

Hei, alle sammen! Her kommer en oppsummering av Aid in Actions arbeid i Kenya for 2017.

EDUSTEP KYUA ACADEMY
Vi fikk en travel start på fjoråret siden skolen vå...r Edustep Kyua Academy skulle starte et nytt skoleår den første uken i januar. Over 250 barn i alle aldre inntok skolen, fulle av energi etter å ha hatt mer enn en måneds ferie. De siste dagene før skolen åpnet var det mye som skulle ordnes: Vegger skulle males, klasserommet til 8. klasse skulle fullføres, elektrisitet skulle installeres på den utvidede førskolen, nye pulter skulle på plass, mat skulle kjøpes inn, nye lærere skulle vises rundt etc. Men det var én viktig ting som hang i luften og som ville være avgjørende for skolens videre drift: For første gang hadde vi nemlig et avgangskull på skolen, og for å kunne holde avgangseksamen for disse, trengte vi permanent offentlig godkjenning og lisens til å drive skole og til å uteksaminere elever. Dette var ikke noen enkel prosess å få på plass. Man måtte fysisk innom mange kontorer som ikke lå i samme by, og det fantes ingen god oversikt som viste hva som egentlig trengtes for å få alle papirene på plass. Det var godkjenninger for å få godkjenninger og mange dokumenter og signaturer. Alle måtte komme i riktig rekkefølge og til riktig tid. Vi er veldig glade for at det ikke var vi selv som måtte gjøre denne jobben, men at vår lokale leder Samuel Makasi jobbet utrettelig med å få alt dette i orden. For å være ærlig, hadde vi fra Norge aldri klart dette selv. Samuel måtte kjøre fra kontor til kontor, totalt flere hundre kilometer, i sin godt brukte hvite Toyota Corolla stasjonsvogn. Da han endelig hadde fått sikret lisensen og pent rammet den inn og hengt den opp på rektors kontor, var vi svært glade og kunne puste lettet ut.

Det var også flere andre ting å ta tak i på skolen, spesielt økonomimessig. I løpet av året laget vi nye systemer for innbetalinger av skolepenger og for rapportering av driftskostnader. Uten god oversikt over økonomien kommer man ingen vei og dette er derfor noe vi har brukt mye tid på å følge opp i hele 2017. Vi ser at kenyanerne vi samarbeider med trenger hjelp til å jobbe med denne delen av driften. En lur ting vi har gjort, er å trykke på for at mest mulig av skolepengene skal innbetales elektronisk via mobil eller bankoverføring.

Målgruppen på Edustep har frem til nå vært barn fra familier som har råd til å betale skolepenger for barna sine. Målet har vært å ha en kvalitetsskole som ikke bare går økonomisk rundt av seg selv, men som også genererer et solid overskudd som kan brukes til å inkludere foreldreløse barn og barn med funksjonshemninger eller andre behov. Vi har hatt noen utfordringer med at en del familier ikke betaler skolepengene de skylder. Det er noe både vi og resten av skolens ledelse jobber med å følge opp. Til tross for dette, har vi faktisk gått med overskudd i 2017 og har nå 6 barn som sponses helt gjennom skolens drift. Vi er på god vei til å kunne ta inn mange flere enn dette! Det er veldig gøy å sitte med Excel-ark og innbetalinger og se at inntektene fra skolen i Kenya nå utgjør en ganske stor andel av alle pengene som Aid in Action får inn per år. Tenk når vi får inn like mye penger i Kenya som her hjemme i Norge! Det ser vi frem til

På Edustep er det mange sterke historier om liv som forbedres. Ikke bare de barna vi sponser gjennom driften får et bedre liv. Edustep er også en arbeidsplass for mange mødre og fedre som nå har en fast inntekt. Det er også mange barn som kommer fra lokale familier som i utgangspunktet er fattige, men som nå på grunn av relativt lave skolepenger får utdanning på et helt annet nivå enn ved andre skoler i området som vi kan sammenligne oss med. Flere av disse barna er fra Gombolo.

VANNTANKER
Også i de andre prosjektene våre har det skjedd spennende ting i 2017. I vanntankprosjektet kjøpte vi i 2013 og 2014 inn vanntanker til flere titalls familier. Disse skulle nedbetales over 5 år og pengene som kom inn skulle resirkuleres til å kjøpe nye vanntanker til andre familier igjen. I løpet av fjoråret gjorde vi opp status for dette prosjektet, og så på hva de enkelte som har fått tank hadde betalt inn. Selv om det var noen som ikke hadde betalt alt det de skyldte, ble vi egentlig positivt overrasket over hvor mange som var i rute med innbetalingene sine. I løpet av året kjøpte vi derfor inn en større ladning tanker som skulle til nye familier, og alle disse ble faktisk kjøpt inn med penger vi hadde fått som nedbetaling på tidligere utdelte tanker. Mange familier har fått et bedre liv på grunn av disse vanntankene som de bruker til å samle regnvann fra bølgeblikktakene sine.

BRØNNER
Vi har også jobbet med å følge opp de to vannbrønnene våre (i Gombolo og Kikuyuni) og med å planlegge en tredje brønn på Edustep. Denne fikk vi boret på slutten av 2017. Vi fant mye rent grunnvann, noe som vil bety mye for skolen. Dette er også første brønn som er drevet fullt ut av strøm fra solcellepaneler. I Gombolo er det mest den videregående skolen som nyter godt av vannet fra brønnen. Det at skolen har hatt tilgang på rent vann siden 2010 er en av grunnene til at skolen har vokst fra ca. 90 til nå rundt 600 elever! Skolen har nå så mye inntekter fra skolepenger at de for egen maskin stadig bygger nye sovesaler og klasserom. De har også bygget en stor spisesal og kjøpt seg en skolebuss.

SKOLESPONSINGSPROGRAM VIDEREGÅENDE SKOLE
En annen grunn til at den videregående skolen i Gombolo har vokst så mye, er at flere av de ungdommene som vi har sponset med skolepenger har prestert veldig bra på de nasjonale eksamenene. Dette har gitt skolen et godt rykte i hele Machakos fylke, og det kommer nå elever langveis fra. Skolen har gitt oss en oversikt over alle avgangselever som vi har sponset fra 2009–2016 med informasjon om hvor de befinner seg nå. Vi har blitt svært positivt overrasket over å se at bare fra Gombolo Secondary alene har hele 30 av «våre» elever gjort det så godt på nasjonale eksamener at kenyanske myndigheter sponser dem gjennom høyere utdanning. Disse ungdommene befinner seg nå på universiteter og høyskoler over hele Kenya. De skal bli ingeniører, lærere, mediefolk, økonomer, datateknikere og så videre. Noen er allerede ferdig utdannet. Dette er utrolig gøy! Av alle elever fra Gombolo Secondary som har fått høyere utdanning sponset av myndighetene, utgjør dem vi har sponset omtrent halvparten. Den sterke veksten på skolen har også bidratt veldig positivt til lokalsamfunnet ved at det kan tjenes penger på å leie ut husvære, selge mat, jobbe med bygningsarbeider på skolen osv. Med andre ord har midlene dere har vært med å gi betydd mye for både disse familiene og for hele skolen og lokalsamfunnet. For bare 4–5 år siden var det nærmest en sensasjon om noen fra Gombolo-området kvalifiserte seg til høyere utdanning. Før 2007 fantes det heller ingen videregående skole i Gombolo og omliggende landsbyer, og de fleste familiene hadde heller ikke råd til å sende barna sine til andre deler av landet for å gå på skole. Derfor er det nesten ingen i foreldregenerasjonen i landsbyen som har mer utdanning enn 8 år med lokal barneskole. Som dere skjønner, så er dette nå i drastisk endring og vi er med på det! Videre er mange av de elevene som vi har sponset og som ikke har gjort det så bra at myndighetene tar dem videre, i gang med å ta kortere kurs og yrkesrettede utdanninger som skal hjelpe dem i jobb.

I 2017 sponset vi 205 elever fordelt på 24 videregående skoler. Da det er mye jobb med å holde oversikt over alle disse elevene har vi bestemt oss for å forsøke å gradvis fokusere på elever på noen få utvalgte skoler fremover. Skolepengene har økt ganske mye de siste årene og derfor har vi også økt støtten per elev til ca. kr 100 per måned (varierer noe med kronekursen). Dette dekker ikke skolepengene fullt ut, men er nok til at familiene klarer å dekke resten selv. Det er viktig at de må yte noe selv også, ellers kan noen ta støtten for gitt.

BARNESENTRE OG JORDBRUK
Til slutt kan vi nevne at vi fremdeles har tre barnesentere i drift. Her får fattige og trengende barn mat daglig. Vi har også flere jordbruksprosjekter med papaya, mango, tomater, kål, løk etc.

I 2017 laget vi også nye nettsider til Aid in Action (www.aidinaction.com). Der kan dere lese mer og se film og bilder.

Tusen, tusen takk til alle dere som er med på det vi gjør, enten ved å støtte økonomisk eller på andre måter! Vi behøver ikke forandre verden – men vi kan, og vi gjør det for mange!

See More
Karlsvogna barnesenter updated their cover photo.
Image may contain: 25 people, people smiling, outdoor
Posts

Nye bilder fra Karlsvogna! Alt går bra med både senteret og alle barna!!

It looks like you may be having problems playing this video. If so, please try restarting your browser.
Close
5,458 Views
Aid in Action

Kjære alle gode støttespillere og dere som følger Aid in Action. Her er en liten oppdatering. Jeg (Anne Louise) og min mann Ådne startet året 2017 med 6 uker i ...Kenya. Der hadde vi tett program og brukte tiden på å evaluere og forbedre de ulike prosjektene til Aid in Action. Selv om det alltid er ting å ta tak i, så er det veldig mye positivt å fremheve. Etter at vi kom hjem til Norge har vi fortsatt å jobbe med alle dataene vi samlet mens vi var i Kenya. Det har vært en hektisk periode, men fremover skal vi få formidlet mange oppdateringer om hvordan det står til med de forskjellige prosjektene. Her er i mellomtiden en oppdateringsvideo som vi laget i januar i Gombolo

See More

Nå er det lenge siden det er kommet noen oppdatering fra Karlsvogna! Senteret går veldig bra og barna kommer dit hver dag. Jeg har fått litt informasjon om økonomi etc som jeg skal gå igjennom og dele med dere snart! Men i det store og hele har vi fortsatt penger til uforutsette hendelser og løpende utgifter. Det skal også i år kjøpes inn en julegave til barna og det skal holdes julefest. Mer informasjon kommer!

Håndmalte lys til inntekt for Karlsvogna barnesenter selges hos Fargerike Sletvold på Jessheim!

No automatic alt text available.
No automatic alt text available.
No automatic alt text available.
No automatic alt text available.
Fargerike Sletvold added 4 new photos.

JULEGAVE eller lys hjemme. Vi har stort utvalg håndmalte, vanlig og lys på batteri

Image may contain: 16 people
Anne Louise Dæhlin

I 2009 startet vi med å hjelpe 3 ungdommer som hadde droppet ut av videregående i Kenya pga. økonomiske problemer. I 2015 har vi sponset 184 ungdommer på 16 for...skjellige skoler. Siden 2009 har til sammen 330 ungdommer fått gå på videregående på grunn av sponsorprogrammet. Dette er ikke bare tall, men mange liv og familier med en mye lysere fremtid enn før! TUSEN TAKK TIL ALLE DERE SOM BIDRAR OG GJØR DETTE MULIG!!! Her er ungdommene vi sponser i førsteklasse på Kikuyuni Secondary school. Noen som heier på dem???

See More

I år sendes 12 barn videre fra Karlsvogna barnesenter til secondary school. Der vil barna være hele dagen, få mat, opplæring, skolemateriell etc. Dette er en fantastisk mulighet for dem til å danne et godt grunnlag for fremtiden! Dessuten frigjør de også plass for yngre barn som kan komme til Karlsvogna barnesenter. TUSEN TAKK til alle som bidrar til utdanningsfondet så vi kan sende disse flotte barna videre til ytterligere skolegang og samtidig hjelpe ytterligere barn som får plass ved Karlsvogna barnesenter!

Tusen takk for flott julegave fra voksenopplæringen i Oslo kommune!! De gav 6000 kroner til Karlsvognas utdanningsfond!! Er det ikke helt fantastisk?!

Visma Advokater AS har sammen med sine ansatte bestemt at årets julegave til de ansatte skal gå til Karlsvogna barnesenters utdanningsfond!! Er det ikke fantastisk!! 1000,- kroner per ansatt overføres dermed til utdanningsfondet!

Gir det inspirasjon? Ta kontakt for nærmere informasjon eller gi ditt bidrag direkte til Karlsvogna barnesenters utdanningsfonds egen bankkonto i DnB 1503.47.55830.

Karlsvogna barnesenter oppretter "Karlsvogna barnesenters utdanningsfond"! Fondet skal sikre fremtidige barn ved senteret muligheten til å gå videre på ungdomskolen (som koster penger) etter endt barneskole! Mer informasjon kommer! LIK HVIS DU LIKER!

Siste nytt; Vi kjøper mer land rundt barnesenteret for å gi barna større lekeplass!

100 barn trenger god plass for å utfolde seg i lek og nå får barna 183 ekstra kvadratmeter. Prisene på land i Kenya har økt betraktelig de siste årene, men vi føler likevel det er verdt å bruke 27 000 på dette så barna får et godt sted å være hvor det også er god plass til å ha det gøy! For øvrig går det veldig bra med barnesenteret! Håper du liker!

På 17. mai solgte noen skjønne barn rabarbara til inntekt for Karlsvogna barnesenter. De klarte å samle inn hele 127 kroner! Tusen takk!!

Karlsvogna barnesenter added a new photo.
Image may contain: 5 people

Det er virkelig fest jo!

It looks like you may be having problems playing this video. If so, please try restarting your browser.
Close