Posts

www.karoome.com
اطلاع از جدیترین فرصت های شغلی

karoome.com

به عنوان بهترین برنامه نویس، ویراستار، مکانیک یا در هر شغل دیگری، اعتبار کسب کرده اید، اما اگر قادر به کار کردن با دیگران نباشید، این شهرت زودگذر است.
تعداد زیادی از مهارت‌های مهم حرفه ای را به سادگی نمی توان برای کارکنان و کارفرمایان در کلاس درس آموزش داد و یا به وسیله امتحان ارزیابی کرد. این مهارت‌ها، مهارت‌های نرم نامیده می‌شوند، که جهت کاریابی و روی هم رفته برای هر حرفه ای که تصور کنید، بسیار حیاتی می باشند.
ادامه در لینک زیر
http://mag.karoome.com/?p=133

Image may contain: one or more people
Reviews
Karoome has no reviews yet.
Tell people what you think
Photos