Photos
Videos
คลิปปลูกผักริมห้วย
11
2
เก็บตกโชว์หมู่
3
ประกวดโคบาล-ขวัญใจโคบาล
3
Posts

ขอเชิญส่งตัวแทนรุ่น จำนวน 2 คน เพื่อเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการชมรมศิษย์เก่าเกษตรแพร่ ปี 2558-2560

ณ วันที่ 3 ธค 57
ตอนนี้มียอดจองโต๊ะแล้ว 73 โต๊ะ
รุ่น 1 คุณทศนาท 5 โต๊ะ 001-005
รุ่น 1 ปวช คุณนิรันดร 5 โต๊ะ 034-038
รุ่น 2 คุณไพทูรย์ 10 โต๊ะ 006-015...
รุ่น 3 คุณถาวร 5 โต๊ะ 016-020 (จ่ายแล้ว) เพิ่มเติม 2 โต๊ะ 023,066
รุ่น31 คุณเอ๊ป 1 โต๊ะ 024 (จ่ายแล้ว)
รุ่น 15 คุณพนมรุ้ง เทียมยศ 2 โต๊ะ 021-022
รุ่น 16และ18 คุณไฉน และคุณแหม่ม 5 โต๊ะ 041-045
ปวช 24 คุณสุริยา 2 โต๊ะ 025,026
รุ่น 4 คุณวนิดา 2 โต๊ะ 027-028 (จ่ายแล้ว)
รุ่น คุณธิติพงษ์ (เบล) 1 โต๊ะ 029
รุ่น 19 คุณเอ๋ 1 โต๊ะ 030
รุ่น 19 คุณนงนุช 1 โต๊ะ 033 (จ่ายแล้วผ่านบัญชี)
รุ่น 20 คุณสิงห์ดร 2 โต๊ะ 031-032 (จ่ายแล้ว)
รุ่น 22 คุณแขก เพียงฤทัย 2 โต๊ะ 039,040 (จ่ายแล้วผ่านบัญชี)
รุ่น 19 ถาวร สุอารีย์ 2 โต๊ะ 046,047
รุ่น ปวส สมทบ คุณเพลิน 2 โต๊ะ 048,049
รุ่น 26 จอง 3 โต๊ะ 050,051,052
ปวส. รุ่นที่ 5 เด่นชัย จอง 1 โต๊ะ 053
รุ่น 25 คุณไมล์ จอง 1 โต๊ะ 054
รุ่น 19 คุณ อนัญญา จอง 1 โต๊ะ 055 (จ่ายแล้วผ่านบัญชี)
รุ่น 6 คุณพงษ์ศิริ 3 โต๊ะ 056,057,058 (จ่ายแล้วผ่านบัญชี)
รุ่น 7 คุณปราณี 1 โต๊ะ 059
รุ่น 8 คุณจุมภฎ 2 โต๊ะ 060,061 (จ่ายแล้วผ่านบัญชี)
รุ่น 5 คุณคณิศร 2 โต๊ะ 062,063
รุ่น 2 เพิ่มเติมจาก คุณศักดา 1 โต๊ะ 064
รุ่น 30 คุณบี 1 โต๊ะ 065 (จ่ายแล้ว)
ปวส.สมทบ คุณบุญชู 1 โต๊ะ 067
รุ่น 2 ปวช.24 คุณเหรียญ 2 โต๊ะ 068,069
รุ่น 17 คุณไก่ 1 โต๊ะ 070
รุ่น 14 คุณวชิรพงษ์ 1 โต๊ะ 071 (จ่ายแล้วผ่านบัญชี)
รุ่น 23 คุณพายุ 1 โต๊ะ 072
รุ่น 13 คุณนคร 1 โต๊ะ 073
ชำระเงินได้ที่ ธนาคารกสิกรไทย สาขากาดน้ำทองแพร่ เลขบัญชี 3082163033 ชื่อบัญชี นายโสภณ กิติ (โอนแล้วช่วยแจ้งด้วยนะครับ)

See More
Posts

ณ วันที่ 2 ธค 57
ตอนนี้มียอดจองโต๊ะแล้ว 72 โต๊ะ
รุ่น 1 คุณทศนาท 5 โต๊ะ 001-005
รุ่น 1 ปวช คุณนิรันดร 5 โต๊ะ 034-038
รุ่น 2 คุณไพทูรย์ 10 โต๊ะ 006-015...
รุ่น 3 คุณถาวร 5 โต๊ะ 016-020 (จ่ายแล้ว) เพิ่มเติม 2 โต๊ะ 023,066
รุ่น31 คุณเอ๊ป 1 โต๊ะ 024 (จ่ายแล้ว)
รุ่น 15 คุณพนมรุ้ง เทียมยศ 2 โต๊ะ 021-022
รุ่น 16และ18 คุณไฉน และคุณแหม่ม 5 โต๊ะ 041-045
ปวช 24 คุณสุริยา 2 โต๊ะ 025,026
รุ่น 4 คุณวนิดา 2 โต๊ะ 027-028 (จ่ายแล้ว)
รุ่น คุณธิติพงษ์ (เบล) 1 โต๊ะ 029
รุ่น 19 คุณเอ๋ 1 โต๊ะ 030
รุ่น 19 คุณนงนุช 1 โต๊ะ 033 (จ่ายแล้วผ่านบัญชี)
รุ่น 20 คุณสิงห์ดร 2 โต๊ะ 031-032 (จ่ายแล้ว)
รุ่น 22 คุณแขก เพียงฤทัย 2 โต๊ะ 039,040 (จ่ายแล้วผ่านบัญชี)
รุ่น 19 ถาวร สุอารีย์ 2 โต๊ะ 046,047
รุ่น ปวส สมทบ คุณเพลิน 2 โต๊ะ 048,049
รุ่น 26 จอง 3 โต๊ะ 050,051,052
ปวส. รุ่นที่ 5 เด่นชัย จอง 1 โต๊ะ 053
รุ่น 25 คุณไมล์ จอง 1 โต๊ะ 054
รุ่น 19 คุณ อนัญญา จอง 1 โต๊ะ 055 (จ่ายแล้วผ่านบัญชี)
รุ่น 6 คุณพงษ์ศิริ 3 โต๊ะ 056,057,058 (จ่ายแล้วผ่านบัญชี)
รุ่น 7 คุณปราณี 1 โต๊ะ 059
รุ่น 8 คุณจุมภฎ 2 โต๊ะ 060,061 (จ่ายแล้วผ่านบัญชี)
รุ่น 5 คุณคณิศร 2 โต๊ะ 062,063
รุ่น 2 เพิ่มเติมจาก คุณศักดา 1 โต๊ะ 064
รุ่น 30 คุณบี 1 โต๊ะ 065 (จ่ายแล้ว)
ปวส.สมทบ คุณบุญชู 1 โต๊ะ 067
รุ่น 2 ปวช.24 คุณเหรียญ 2 โต๊ะ 068,069
รุ่น 17 คุณไก่ 1 โต๊ะ 070
รุ่น 14 คุณวชิรพงษ์ 1 โต๊ะ 071 (จ่ายแล้วผ่านบัญชี)
รุ่น 23 คุณพายุ 1 โต๊ะ 072
ชำระเงินได้ที่ ธนาคารกสิกรไทย สาขากาดน้ำทองแพร่ เลขบัญชี 3082163033 ชื่อบัญชี นายโสภณ กิติ (โอนแล้วช่วยแจ้งด้วยนะครับ)

See More

ช่วยกันทำงาน ทุกคนมีส่วนร่วม

No automatic alt text available.
No automatic alt text available.
No automatic alt text available.

ณ วันที่ 1 ธค 57
ตอนนี้มียอดจองโต๊ะแล้ว 70 โต๊ะ
รุ่น 1 คุณทศนาท 5 โต๊ะ 001-005
รุ่น 1 ปวช คุณนิรันดร 5 โต๊ะ 034-038
รุ่น 2 คุณไพทูรย์ 10 โต๊ะ 006-015...
รุ่น 3 คุณถาวร 5 โต๊ะ 016-020 จ่ายแล้ว เพิ่มเติม 2 โต๊ะ 023,066
รุ่น31 คุณเอ๊ป 1 โต๊ะ 024 จ่ายแล้ว
รุ่น 15 คุณพนมรุ้ง เทียมยศ 2 โต๊ะ 021-022
รุ่น 16และ18 คุณไฉน และคุณแหม่ม 5 โต๊ะ 041-045
ปวช 24 คุณสุริยา 2 โต๊ะ 025,026
รุ่น 4 คุณวนิดา 2 โต๊ะ 027-028 จ่ายแล้ว
รุ่น คุณธิติพงษ์ (เบล) 1 โต๊ะ 029
รุ่น 19 คุณเอ๋ 1 โต๊ะ 030
รุ่น 19 คุณนงนุช 1 โต๊ะ 033 (จ่ายแล้วผ่านบัญชี)
รุ่น 20 คุณสิงห์ดร 2 โต๊ะ 031-032 จ่ายแล้ว
รุ่น 22 คุณแขก เพียงฤทัย 2 โต๊ะ 039,040 จ่ายแล้วผ่านบัญชี
รุ่น 19 ถาวร สุอารีย์ 2 โต๊ะ 046,047
รุ่น ปวส สมทบ คุณเพลิน 2 โต๊ะ 048,049
รุ่น 26 จอง 3 โต๊ะ 050,051,052
ปวส. รุ่นที่ 5 เด่นชัย จอง 1 โต๊ะ 053
รุ่น 25 คุณไมล์ จอง 1 โต๊ะ 054
รุ่น 19 คุณ อนัญญา จอง 1 โต๊ะ 055 จ่ายแล้วผ่านบัญชี
รุ่น 6 คุณพงษ์ศิริ 3 โต๊ะ 056,057,058 จ่ายแล้วผ่านบัญชี
รุ่น 7 คุณปราณี 1 โต๊ะ 059
รุ่น 8 คุณจุมภฎ 2 โต๊ะ 060,061
รุ่น 5 คุณคณิศร 2 โต๊ะ 062,063
รุ่น 2 เพิ่มเติมจาก คุณศักดา 1 โต๊ะ 064
รุ่น 30 คุณบี 1 โต๊ะ 065 จ่ายแล้ว
ปวส.สมทบ คุณบุญชู 1 โต๊ะ 067
รุ่น 2 ปวช.24 คุณเหรียญ 2 โต๊ะ 068,069
รุ่น 17 คุณไก่ 1 โต๊ะ 070
ชำระเงินได้ที่ ธนาคารกสิกรไทย สาขากาดน้ำทองแพร่ เลขบัญชี 3082163033 ชื่อบัญชี นายโสภณ กิติ (โอนแล้วช่วยแจ้งด้วยนะครับ)

See More

ณ วันที่ 30 พย 57
ตอนนี้มียอดจองโต๊ะแล้ว 66 โต๊ะ
รุ่น 1 คุณทศนาท 5 โต๊ะ 001-005
รุ่น 1 ปวช คุณนิรันดร 5 โต๊ะ 034-038
รุ่น 2 คุณไพทูรย์ 10 โต๊ะ 006-015...
รุ่น 3 คุณถาวร 5 โต๊ะ 016-020 จ่ายแล้ว เพิ่มเติม 2 โต๊ะ 023,066
รุ่น31 คุณเอ๊ป 1 โต๊ะ 024 จ่ายแล้ว
รุ่น 15 คุณพนมรุ้ง เทียมยศ 2 โต๊ะ 021-022
รุ่น 16และ18 คุณไฉน และคุณแหม่ม 5 โต๊ะ 041-045
ปวช 24 คุณสุริยา 2 โต๊ะ 025,026
รุ่น 4 คุณวนิดา 2 โต๊ะ 027-028 จ่ายแล้ว
รุ่น คุณธิติพงษ์ (เบล) 1 โต๊ะ 029
รุ่น 19 คุณเอ๋ 1 โต๊ะ 030
รุ่น 19 คุณนงนุช 1 โต๊ะ 033 (จ่ายแล้วผ่านบัญชี)
รุ่น 20 คุณสิงห์ดร 2 โต๊ะ 031-032 จ่ายแล้ว
รุ่น 22 คุณแขก เพียงฤทัย 2 โต๊ะ 039,040 จ่ายแล้วผ่านบัญชี
รุ่น 19 ถาวร สุอารีย์ 2 โต๊ะ 046,047
รุ่น ปวส สมทบ คุณเพลิน 2 โต๊ะ 048,049
รุ่น 26 จอง 3 โต๊ะ 050,051,052
ปวส. รุ่นที่ 5 เด่นชัย จอง 1 โต๊ะ 053
รุ่น 25 คุณไมล์ จอง 1 โต๊ะ 054
รุ่น 19 คุณ อนัญญา จอง 1 โต๊ะ 055 จ่ายแล้วผ่านบัญชี
รุ่น 6 คุณพงษ์ศิริ 3 โต๊ะ 056,057,058 จ่ายแล้วผ่านบัญชี
รุ่น 7 คุณปราณี 1 โต๊ะ 059
รุ่น 8 คุณจุมภฎ 2 โต๊ะ 060,061
รุ่น 5 คุณคณิศร 2 โต๊ะ 062,063
รุ่น 2 เพิ่มเติมจาก คุณศักดา 1 โต๊ะ 064
รุ่น 30 คุณ 1 โต๊ะ 065
ชำระเงินได้ที่ ธนาคารกสิกรไทย สาขากาดน้ำทองแพร่ เลขบัญชี 3082163033 ชื่อบัญชี นายโสภณ กิติ (โอนแล้วช่วยแจ้งด้วยนะครับ)

See More

ณ วันที่ 28 พย 57
ตอนนี้มียอดจองโต๊ะแล้ว 64 โต๊ะ
รุ่น 1 คุณทศนาท 5 โต๊ะ 001-005
รุ่น 1 ปวช คุณนิรันดร 5 โต๊ะ 034-038
รุ่น 2 คุณไพทูรย์ 10 โต๊ะ 006-015...
รุ่น 3 คุณถาวร 5 โต๊ะ 016-020 จ่ายแล้ว เพิ่มเติม 1 โต๊ะ 023
รุ่น31 คุณเอ๊ป 1 โต๊ะ 024 จ่ายแล้ว
รุ่น 15 คุณพนมรุ้ง เทียมยศ 2 โต๊ะ 021-022
รุ่น 16และ18 คุณไฉน และคุณแหม่ม 5 โต๊ะ 041-045
ปวช 24 คุณสุริยา 2 โต๊ะ 025,026
รุ่น 4 คุณวนิดา 2 โต๊ะ 027-028 จ่ายแล้ว
รุ่น คุณธิติพงษ์ (เบล) 1 โต๊ะ 029
รุ่น 19 คุณเอ๋ 1 โต๊ะ 030
รุ่น 19 คุณนงนุช 1 โต๊ะ 033 (จ่ายแล้วผ่านบัญชี)
รุ่น 20 คุณสิงห์ดร 2 โต๊ะ 031-032 จ่ายแล้ว
รุ่น 22 คุณแขก เพียงฤทัย 2 โต๊ะ 039,040 จ่ายแล้วผ่านบัญชี
รุ่น 19 ถาวร สุอารีย์ 2 โต๊ะ 046,047
รุ่น ปวส สมทบ คุณเพลิน 2 โต๊ะ 048,049
รุ่น 26 จอง 3 โต๊ะ 050,051,052
ปวส. รุ่นที่ 5 เด่นชัย จอง 1 โต๊ะ 053
รุ่น 25 คุณไมล์ จอง 1 โต๊ะ 054
รุ่น 19 คุณ อนัญญา จอง 1 โต๊ะ 055 จ่ายแล้วผ่านบัญชี
รุ่น 6 คุณพงษ์ศิริ 3 โต๊ะ 056,057,058 จ่ายแล้วผ่านบัญชี
รุ่น 7 คุณปราณี 1 โต๊ะ 059
รุ่น 8 คุณจุมภฎ 2 โต๊ะ 060,061
รุ่น 5 คุณคณิศร 2 โต๊ะ 062,063
รุ่น 2 เพิ่มเติมจาก คุณศักดา 1 โต๊ะ 064
ชำระเงินได้ที่ ธนาคารกสิกรไทย สาขากาดน้ำทองแพร่ เลขบัญชี 3082163033 ชื่อบัญชี นายโสภณ กิติ (โอนแล้วช่วยแจ้งด้วยนะครับ)

See More

ณ วันที่ 25 พย 57
ตอนนี้มียอดจองโต๊ะแล้ว 61 โต๊ะ
รุ่น 1 คุณทศนาท 5 โต๊ะ 001-005
รุ่น 1 ปวช คุณนิรันดร 5 โต๊ะ 034-038
รุ่น 2 คุณไพทูรย์ 10 โต๊ะ 006-015...
รุ่น 3 คุณถาวร 5 โต๊ะ 016-020 จ่ายแล้ว เพิ่มเติม 1 โต๊ะ 023
รุ่น31 คุณเอ๊ป 1 โต๊ะ 024 จ่ายแล้ว
รุ่น 15 คุณพนมรุ้ง เทียมยศ 2 โต๊ะ 021-022
รุ่น 16และ18 คุณไฉน และคุณแหม่ม 5 โต๊ะ 041-045
ปวช 24 คุณสุริยา 2 โต๊ะ 025,026
รุ่น 4 คุณวนิดา 2 โต๊ะ 027-028 จ่ายแล้ว
รุ่น คุณธิติพงษ์ (เบล) 1 โต๊ะ 029
รุ่น 19 คุณเอ๋ 1 โต๊ะ 030 คุณนงนุช 1 โต๊ะ 033
รุ่น 20 คุณสิงห์ดร 2 โต๊ะ 031-032 จ่ายแล้ว
รุ่น 22 คุณแขก เพียงฤทัย 2 โต๊ะ 039,040
รุ่น 19 ถาวร สุอารีย์ 2 โต๊ะ 046,047
รุ่น ปวส สมทบ คุณเพลิน 2 โต๊ะ 048,049
รุ่น 26 จอง 3 โต๊ะ 050,051,052
ปวส. รุ่นที่ 5 เด่นชัย จอง 1 โต๊ะ 053
รุ่น 25 คุณไมล์ จอง 1 โต๊ะ 054
รุ่น 19 คุณ อนัญญา จอง 1 โต๊ะ 055 จ่ายแล้วผ่านบัญชี
รุ่น 6 คุณพงษ์ศิริ 3 โต๊ะ 056,057,058 จ่ายแล้วผ่านบัญชี
รุ่น 7 คุณปราณี 1 โต๊ะ 059
รุ่น 18 คุณแหม่ม เพิ่ม 2 โต๊ะ 060,061
ชำระเงินได้ที่ ธนาคารกสิกรไทย สาขากาดน้ำทองแพร่ เลขบัญชี 3082163033 ชื่อบัญชี นายโสภณ กิติ (โอนแล้วช่วยแจ้งด้วยนะครับ)

See More

ตอนนี้มียอดจองโต๊ะแล้ว 54 โต๊ะ
รุ่น 1 คุณทศนาท 5 โต๊ะ 001-005
รุ่น 1 ปวช คุณนิรันดร 5 โต๊ะ 034-038
รุ่น 2 คุณไพทูรย์ 10 โต๊ะ 006-015
รุ่น 3 คุณถาวร 5 โต๊ะ 016-020 จ่ายแล้ว เพิ่มเติม 1 โต๊ะ 023...
รุ่น31 คุณเอ๊ป 1 โต๊ะ 024 จ่ายแล้ว
รุ่น 15 คุณพนมรุ้ง เทียมยศ 2 โต๊ะ 021-022
รุ่น 16และ18 คุณไฉน และคุณแหม่ม 5 โต๊ะ 041-045
ปวช 24 คุณสุริยา 2 โต๊ะ 025,026
รุ่น 4 คุณวนิดา 2 โต๊ะ 027-028 จ่ายแล้ว
รุ่น คุณธิติพงษ์ (เบล) 1 โต๊ะ 029
รุ่น 19 คุณเอ๋ 1 โต๊ะ 030 คุณนงนุช 1 โต๊ะ 033
รุ่น 20 คุณสิงห์ดร 2 โต๊ะ 031-032
รุ่น 22 คุณแขก เพียงฤทัย 2 โต๊ะ 039,040
รุ่น 19 ถาวร สุอารีย์ 2 โต๊ะ 046,047
รุ่น ปวส สมทบ คุณเพลิน 2 โต๊ะ 048,049
รุ่น 26 จอง 3 โต๊ะ 050,051,052
ปวส. รุ่นที่ 5 เด่นชัย จอง 1 โต๊ะ 053
รุ่น 25 1 โต๊ะ 054
ชำระเงินได้ที่ ธนาคารกสิกรไทย สาขากาดน้ำทองแพร่ เลขบัญชี 3082163033 ชื่อบัญชี นายโสภณ กิติ

See More

ผมได้จัดส่งจดหมายงานแม่พวกกลับบ้านไปยังท่าน ท่านใดไม่ได้รับจดหมายก็อย่าน้อยใจนะครับ เพราะ ที่อยู่ที่ให้ไว้หลายคนไม่ชัดเจน มีจำนวนมาก ไม่สามารถตรวจสอบได้หมด และ มีจดหมายตีกลับ นับสิบฉบับแล้ว ช่วยบอกต่อด้วย ดังนั้น จึงขอเชิญท่านร่วมงาน แม่พวกกลับบ้าน 57 มา ณ โอกาสนี้ด้วย

กิจกรรม วันเสาร์ที่ 6 ธันวาคม 2557 งานแม่พวกกลับบ้าน 57
ภาคเช้า 9.00 พิธีบวงสรวงพระพิรุณ พระยาเทพศาสตร์สถิต พระภูมิ เจ้าที่
10.00 พิธีสงฆ์ ถวายเพล พระ 9 รูป พระอาจารย์มนตรี วัดพระธาตุสุโทน เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
13.00 ประชุมศิษย์เก่า
14.30 แข่งฟุตบอลกับคณาจาร ศิษย์ปัจจุบัน (เปลี่ยนตัวไม่อั้น)...
18.00 เริ่มงาน แม่พวกกลับบ้าน 57

See More

รายงานการประชุมชมรมศิษย์เก่าเกษตรแพร่
2 ตุลาคม 2557
ณ ร้านขนมจีนขยุ้มพันธุ์ไม้

ผู้มาประชุม...
1. ครูวีระกุล เรืองสกุล
2. คุณทศนารถ สำเนียง รุ่น 1 (ประธานชมรมฯ)
3. คุณนิรันดร จันทร์ทิพย์ รุ่น 1
4. คุณอุไรวรรณ จันทร์ทิพย์ รุ่น 1
5. คุณสุทัศน์ ศิริวาท รุ่น 2
6. คุณถาวร โนจิตร รุ่น 3
7. คุณประนอม โนจิตร รุ่น 3
8. คุณบุญเศรษฐ์ มีมานะ รุ่น 3
9. คุณโยธิน แบ่งทิศ รุ่น 4
10. คุณวนิดา ธรรมสอน รุ่น 4 (เหรัญญิก)
11. คุณชนัญญา ขัตติยะบุตร รุ่น 4
12. คุณโสภณ กิติ รุ่น 4 (เลขานุการ)
13. คุณศิริโรจน์ ผาเพียว รุ่น 5
14. คุณพงศธร ยุทธแสน รุ่น 5
15. คุณสนิท คำอู รุ่น 16
16. คุณอุษณีย์ คำอู รุ่น 17
17. คุณวิไลลักษณ์ โพดี รุ่น 19
18. คุณพงประณต ปนสา รุ่น 20
19. คุณกาญจนา ยอดคำ รุ่น 20

สรุปการประชุม
1. ชื่องาน “แม่พวกกลับบ้าน 57”
2. วัตถุประสงค์การจัดงาน เพื่อสร้างพลังและพัฒนาศิษย์เก่าเกษตรแพร่ให้อยู่ดีมีสุข
3. กำหนดการจัดงาน
09.00 น. พิธีบวงสรวงองค์พระพิรุณ,พระยาเทพศาสตร์สถิต,พระพรหมเจ้าที่
10.00 น. พิธีสงฆ์ เพื่ออุทิศแด่ครูอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และเพื่อนๆที่เสียชีวิต
11.00 น. ถวายเพลพระ
13.00 น. ประชุมชมรมทุกรุ่น
17.00 น. รวมพลร่วมงานพบปะสังสรรค์ – ชมการแสดงของน้องๆ
4. ลงทะเบียน คนละ 200 บาท ได้รับ หมวก 1 ใบ,สติกเกอร์งาน 1 ใบ และแผ่นป้ายชื่อคล้องคอ
5. จัดเหมือนโต๊ะจีน โต๊ะละ 1,600 บาท(เหล้า โซดา น้ำอัดลม น้ำเปล่า อาหาร) น้ำแข็งฟรีตลอดงาน
6. ให้แต่ละรุ่นจัดทำบอร์ดแสดงกิจกรรม ผู้โดดเด่น เพื่อให้ทุกรุ่น นักศึกษาปัจจุบันได้ศึกษา รุ่นละ 1 บอร์ด(ขนาดบอร์ด ตามความเหมาะสม)
7. สถานที่ใช้โดมหน้าอาคาร
8. ดนตรี และเครื่องดื่ม คุณถาวร โนจิตร รับผิดชอบ
9. การจัดสถานที่ ศิษย์ปัจจุบัน จัดการ
10. กำหนดวันที่ 15 พฤศจิกายน 2557 เป็นวันสุดท้ายเพื่อจองโต๊ะ
11. แต่งกายคาวบอย หรือตามชุดของแต่ละรุ่น
12. ประชุมครั้งต่อไป 31 ตุลาคม 2557 ณ บ้านของคุณศิริโรจน์ ผาเพียว รุ่น 5 บ้านปทุม เพื่อตรวจสอบความพร้อมและความก้าวหน้าการเตรียมงาน

ขอบคุณ ร้ายขนมจีนขยุ้มของ คุณโยธิน แบ่งทิศ ที่เอื้อเฟื้อสถานที่

See More

รับบริจาคเลือดโดยโรงพยาบาลแพร่

ยินดีต้อนรับลูกแม่พวก36 ทุกๆคนสู่วษท.แพร่

รดน้ำดำหัว&ผ้าป่าศิษย์เก่าเกษตรแพร่