Reviews
5.0
1 Review
Tell people what you think
Photos
Posts

Warsztaty już w przyszłym tygodniu! Liczba miejsc jest ograniczona, więc nie zapomnijcie wysłać zgłoszenia na laborum.iuris.knpp@gmail.com

MAR20
Tue 5:00 PM UTC+01ulica Ignacego Paderewskiego 8, 61-770 Poznań, Polska
26 people interested

Serdecznie zapraszamy! Liczba miejsc ograniczona --> zgłoszenia prosimy wysyłać na adres laborum.iuris.knpp@gmail.com

Welcome! Number of places limited -- > notifications please send to laborum.iuris.knpp@gmail.com
Translated
MAR20
Tue 5:00 PM UTC+01ulica Ignacego Paderewskiego 8, 61-770 Poznań, Polska
26 people interested
Posts

Koło Naukowe Prawa Pracy "Laborum Iuris" serdecznie zaprasza studentów III – V roku na warsztaty, które poprowadzą przedstawiciele kancelarii Domański Zakrzewski Palinka.
Będą one poświęcone problematyce rozwiązania stosunku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem roszczeń zgłaszanych przez pracowników.

Spotkanie odbędzie się 20 marca b.r. o godzinie 17:00 w siedzibie kancelarii, przy ulicy Paderewskiego 8.

...

Osoby zainteresowane uczestnictwem w warsztatach prosimy o wysłanie zgłoszeń na adres e-mail Koła: laborum.iuris.knpp@gmail.com

Informujemy, że liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. W zgłoszeniu należy wskazać imię i nazwisko, kierunek i rok studiów.

Z uwagi na to, że spotkanie będzie miało wymiar praktyczny, uczestników prosimy o zabranie ze sobą własnych laptopów.

Uczestnicy otrzymają certyfikaty udziału w warsztatach.

See More
MAR20
Tue 5:00 PM UTC+01ulica Ignacego Paderewskiego 8, 61-770 Poznań, Polska
26 people interested

Duże zmiany w prawie pracy!

Z rynku zniknie samozatrudnienie. Będą też nowe zasady rozliczania czasu spędzonego w firmie.
rp.pl

Koło Naukowe Prawa Pracy "Laborum Iuris" serdecznie zaprasza studentów III-V roku na warsztaty, które poprowadzą przedstawiciele kancelarii Domański Zakrzewski Palinka.

Warsztaty będą poświęcone problematyce nawiązania stosunku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem praktycznego aspektu tego zagadnienia, jakim jest prawidłowe skonstruowanie umowy o pracę.

Spotkanie odbędzie się 7 grudnia b.r. o godzinie 17:00 w siedzibie kancelarii, przy ulicy Paderewskiego 8.

...

Osoby zainteresowane uczestnictwem w warsztatach prosimy o wysyłanie zgłoszeń na adres e-mail Koła: laborum.iuris.knpp@gmail.com

Informujemy, że liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. W zgłoszeniu należy wskazać imię i nazwisko, kierunek i rok studiów.

Z uwagi na to, że spotkanie będzie miało wymiar praktyczny, uczestników prosimy o zabranie ze sobą własnych laptopów.

Uczestnicy otrzymają certyfikaty udziału w warsztatach.

Zapraszamy!

See More

Koło Naukowe Prawa Pracy "Laborum Iuris" ma zaszczyt zaprosić Was na spotkanie z mec. Łukaszem Górznym - radcą prawnym w Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka.

Podczas spotkania dowiecie się:
✓ kiedy i jakie praktyki najlepiej odbyć
✓ czego pracodawca oczekuje od praktykanta...
✓ jak przebiega rozmowa rekrutacyjna w kancelarii prawnej
✓ jak przebiegają praktyki w kancelarii

Spotkanie odbędzie się 5 grudnia 2017 r. o godzinie 17:30 w sali Gamma w Collegium Iuridicum Novum.

Zapraszamy!

See More
DEC5
Tue 5:30 PM UTC+01Collegium Iuridicum Novum UAMPoznan, Poland
93 people interested
NOV6
Mon Nov 6, 20171 TimeKonkurs z Prawa PracyWarsaw, Poland
515 people interested

Zapraszamy do nadsyłania tekstów do monografii naukowej pt. "Amerykańska myśl polityczna, ekonomiczna i prawna", wydawanej przez dwa zaprzyjaźnione koła naukowe – Koło Naukowe Prawa Amerykańskiego "The American Law Society" oraz Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego "Pro publico bono".

Termin nadsyłania tekstów mija 15 września.
Serdecznie zachęcamy do publikacji swoich badań!

Mamy przyjemność poinformować, że dnia 7 czerwca 2017 roku, na Walnym Zebraniu członków koła wybrany został na roczną kadencję nowy Zarząd:

Prezes – Kamil Nurkiewicz
Wiceprezes – Luke Bartosik
Sekretarz – Zuza Szy...
Członek Zarządu ds. Projektów I – Sylwia Janus
Członek Zarządu ds. Projektów II – Maciej Pewinski
Skarbnik – Jakub Łyjak

Koło będzie podejmować współpracę z innymi organizacjami studenckimi działającymi na Wydziale Prawa i Administracji UAM – w tym m. in. Koło Naukowe Prawa Amerykańskiego "The American Law Society" oraz Klub Debat UAM i Polish Entrepreneurship and Leadership Society – a ponadto kontynuować dotychczasową działalność warsztatową!

See More
We are pleased to inform you that on 7 June 2017, the new board of directors was elected for an annual term of office: CEO-@[100000379239923:2048:Kamil Nurkiewicz] Vice President-@[100001101785402:2048:Luke Bartosik] Secretary-@[100007484839073:2048:Zuza Szy] Member of the board of directors Projects I-@[100001074385633:2048:Sylwia Janus] Member of the board of directors Projects II-@[100000128422434:2048:Maciej Pewinski] Treasurer-@[100005039553316:2048:Jakub Łyjak] The wheel will cooperate with other organisations organisations operating in the department of law and administration, including m. In @[488457208019316:274:Koło Naukowe Prawa Amerykańskiego "The American Law Society"] and @[122161944508568:274:Klub Debat UAM] and @[998233050281883:274:Polish Entrepreneurship and Leadership Society]-and continue to continue the existing activity!
Translated

Koło Naukowe Prawa Pracy Laborum Iuris serdecznie zaprasza na cykl warsztatów z pisania pism, które poprowadzi dr Maciej Zieliński.

Następne, ostatnie już, warsztaty odbędą się w dniu 31 maja b.r. o godzinie 18:00 w sali 4.13 i będą poświęcone pozwom o odszkodowanie i zadośćuczynienie z tytułu mobbingu, pozwom o ustalenie stosunku pracy oraz odwołaniom od wypowiedzenia umowy o pracę

O praktycznych aspektach niniejszej problematyki opowie dr Maciej Zieliński.

...

Na warsztaty nie obowiązują zapisy, zapraszamy wszystkich zainteresowanych, a osoby zainteresowane członkostwem w Kole również do składania deklaracji członkowskiej.

See More
MAY31
Wed 6:00 PM UTC+02Collegium Iuridicum Novum UAMPoznan, Poland
13 people interested

Koło Naukowe Prawa Pracy Laborum Iuris serdecznie zaprasza na cykl warsztatów z pisania pism, które poprowadzi dr Maciej Zieliński.

Następne warsztaty odbędą się w dniu 8 maja b.r. o godzinie 18:00 i dotyczyć będą umowy o współodpowiedzialności materialnej, umowy o podnoszenie kwalifikacji zawodowych i porozumienia w sprawie stosowania telepracy. O praktycznych aspektach niniejszej problematyki opowie dr Maciej Zieliński.

...
Na warsztaty nie obowiązują zapisy, zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

See More
MAY8
Mon 6:00 PM UTC+02Collegium Iuridicum Novum UAMPoznan, Poland
14 people interested

Koło Naukowe Prawa Pracy "Laborum Iuris" serdecznie zaprasza wszystkich studentów III- V roku na warsztaty, które poprowadzą przedstawiciele kancelarii Domański Zakrzewski Palinka. Podczas spotkania pod okiem doświadczonych prawników będziemy rozwiązywali kazusy z zakresu prawa pracy. Zajęcia będą poświęcone problematyce podróży służbowych i odbędą się już 20 kwietnia b.r. o godz. 18.00 w siedzibie kancelarii przy ulicy Paderewskiego 8.
Osoby zainteresowane uczestnictwem w wa...rsztatach prosimy o wysyłanie zgłoszeń na adres e-mail Koła: knpplaborumiuris@gmail.com.
Informujemy, że ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. W zgłoszeniu należy wskazać imię i nazwisko, kierunek i rok studiów.
Po spotkaniu uczestnicy otrzymają certyfikaty udziału w warsztatach.
Z uwagi na to, że spotkanie będzie miało wymiar praktyczny, uczestników prosimy o zabranie ze sobą własnych laptopów.

See More

Koło Naukowe Prawa Pracy Laborum Iuris serdecznie zaprasza na cykl warsztatów z pisania pism, które poprowadzi dr Maciej Zieliński.

Następne warsztaty odbędą się w dniu 12 kwietnia b.r. o godzinie 18:00 i dotyczyć będą zakazu konkurencji. O praktycznych aspektach niniejszej problematyki opowie dr Maciej Zieliński.

...
Na warsztaty nie obowiązują zapisy, zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

See More
APR12
Wed 6:00 PM UTC+02Collegium Iuridicum Novum UAMPoznan, Poland
83 people interested

Koło Naukowe Prawa Pracy „Laborum Iuris” serdecznie zaprasza wszystkich studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na warsztaty, które poprowadzą przedstawiciele kancelarii Domański Zakrzewski Palinka. Podczas spotkania pod okiem doświadczonych prawników będziemy rozwiązywali kazusy z zakresu prawa pracy. Pierwsze zajęcia będą poświęcone problematyce mobbingu oraz dyskryminacji i odbędą się już 30 marca b.r. o godz. 18.00 w siedzib...ie kancelarii przy ulicy Paderewskiego 8.
Osoby zainteresowane uczestnictwem w warsztatach prosimy o wysyłanie zgłoszeń na adres e-mail Koła:knpplaborumiuris@gmail.com. Informujemy, że ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Po spotkaniu uczestnicy otrzymają certyfikaty udziału w warsztatach.
Z uwagi na to, że spotkanie będzie miało wymiar praktyczny, uczestników prosimy o zabranie ze sobą własnych laptopów.

See More

Koło Naukowe Prawa Pracy Laborum Iuris serdecznie zaprasza na cykl warsztatów z pisania pism, które poprowadzi dr Maciej Zieliński.

Następne warsztaty odbędą się w dniu 22 marca b.r. o godzinie 18:00 i dotyczyć będą oświadczeń pracodawcy o wypowiedzeniu i rozwiązaniu umowy o pracy. O praktycznych aspektach niniejszej problematyki opowie dr Maciej Zieliński.

...
Na warsztaty nie obowiązują zapisy, zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

See More
MAR22
Mar 22, 2017 - Mar 29, 2017Collegium Iuridicum Novum UAMPoznan, Poland
20 people interested

Koło Naukowe Prawa Pracy Laborum Iuris serdecznie zaprasza na cykl warsztatów z pisania pism, które poprowadzi dr Maciej Zieliński.

Pierwsze spotkanie poświęcone zostanie praktycznym wskazówkom co do formułowania postanowień umowy o pracę i umów cywilnoprawnych. Omówione zostaną również najczęściej popełniane błędy.
Jeśli chcecie być na bieżąco dołączcie do wydarzenia Przed każdym spotkaniem będziemy uaktualniać datę i godzinę następnych warsztatów.

... See More
MAR1
Wed 6:00 PM UTC+01Collegium Iuridicum Novum UAMPoznan, Poland
286 people interested