Photos
Posts

Korzystasz np ze sprzętu wodnego? Nie zostawiaj dowodu w zastaw.

Zatrzymywanie dowodu osobistego jest niezgodne z prawem. Jest wykroczeniem zagrożonym karą grzywny, a nawet ograniczeniem wolności do jednego miesiąca. Osoba prowadząca wypożyczalnię nie ma żadnych podstaw prawnych aby zatrzymać dowód osobisty jako zastaw, może natomiast poprosić o kaucję (oczywiście zwrotną).

http://kodeks-karny.org

Kodeks karny darmowy tekst jednolity opracowany na podstawie: Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94... Prawo karne - Poznaj aktualne przepisy kodeksu karnego.
kodeks-karny.org

Nowy kodeks drogowy.

New road code.
Translated
Kodeks drogowy darmowy tekst jednolity opracowany na podstawie: Dz. U. z 1997 r. Nr 98, poz. 602 Ustawa Prawo o ruchu drogowym - Poznaj aktualne przepisy ruchu drogowego.
kodeks-drogowy.org
Posts
Kodeks drogowy darmowy tekst jednolity opracowany na podstawie: Dz. U. z 1997 r. Nr 98, poz. 602 Ustawa Prawo o ruchu drogowym - Poznaj aktualne przepisy ruchu drogowego.
kodeks-drogowy.org

Monitorowanie posesji.

Każdy może zainstalować monitoring swojej posesji, jednak objęcie nim choćby kawałka posesji sąsiada godzi w jego prawo do prywatności. Wówczas sąsiad może wystąpić z powództwem o ochronę dóbr osobistych.

http://kodeks-karny.org ...
http://kodeks-karny-rp.org

See More
Kodeks karny darmowy tekst jednolity opracowany na podstawie: Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94... Prawo karne - Poznaj aktualne przepisy kodeksu karnego.
kodeks-karny.org

Uprawnienia policjanta

W czasie legitymowania policjant z urzędu ma obowiązek przedstawić się oraz podać swój stopień, musi to wykonać w taki sposób aby osoba legitymowana miała możliwość odnotować te dane. Każda kontrola lub wylegitymowanie musi mieć powód, który policjant ma obowiązek podać. Policjant nieumundurowany musi dodatkowo okazać legitymację służbową również w sposób umożliwiający odnotowanie informacji w niej zawartych.
W przypadku kiedy policjant nie poda powodu ...z jakiego jesteśmy legitymowani możemy odmówić okazania dokumentu tożsamości bez konsekwencji prawnych.

See More
Uprawnienia policjanta w czasie wykonywania kontroli lub wylegitymowania.
kodeks-karny.org
Kodeks drogowy darmowy tekst jednolity opracowany na podstawie: Dz. U. z 1997 r. Nr 98, poz. 602 Ustawa Prawo o ruchu drogowym - Poznaj aktualne przepisy ruchu drogowego.
kodeks-drogowy.org

Walka z pijanymi kierowcami

Po nowelizacji przepisów przestępstwem ma się stać prowadzenie pojazdu bez uprawnień w przypadku kiedy wcześnie zostały one odebrane. Dodatkowo osoby skazane za jazdę po pijanemu będą zmuszone do zainstalowania w swoich samochodach tzw. alkolocków czyli blokad alkoholowych.

http://kodeks-karny.org

Zaostrzona walka z pijanymi kierowcami
kodeks-karny.org

Minister sprawiedliwości podpisał rozporządzenie przywracające 41 sądów spośród 79 zlikwidowanych w 2013 r. przez Jarosława Gowina, ówczesnego ministra sprawiedliwości. Przepisy wejdą w życie z początkiem 2015 roku.

http://kodeks-karny.org
http://kodeks-karny-rp.org

Kodeks karny darmowy tekst jednolity opracowany na podstawie: Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94... Prawo karne - Poznaj aktualne przepisy kodeksu karnego.
kodeks-karny.org

Interweniujący policjant nie będzie musiał podać podstawy prawnej

Do konsultacji społecznych trafiło rozporządzenie, które porządkuje zasady czynności służbowych wykonywanych przez policjantów.
Zniesiony zostanie obowiązek podania podstawy prawnej przez interweniującego policjanta. Jednak będzie można zażądać wskazania przepisów będących podstawą podjętego przez policjanta działania.

... See More

System dozoru elektronicznego

System dozoru elektronicznego nie będzie już sposobem wykonania krótkoterminowej kary pozbawienia wolnosci. Rządowy projekt zmian w kodeksie karnym zakłada, że będzie on jedną z form kary ograniczenia wolnosci.

http://kodeks-karny.org ...
http://http://kodeks-karny-rp.org/

See More
Kodeks karny darmowy tekst jednolity opracowany na podstawie: Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94... Prawo karne - Poznaj aktualne przepisy kodeksu karnego.
kodeks-karny.org
Kodeks drogowy darmowy tekst jednolity opracowany na podstawie: Dz. U. z 1997 r. Nr 98, poz. 602 Ustawa Prawo o ruchu drogowym - Poznaj aktualne przepisy ruchu drogowego.
kodeks-drogowy.org

Uprawnienia straży miejskiej

Strażnicy miejscy mają prawo żądać od posiadacza pojazdu wskazania, komu użyczył pojazd. Jednak w przypadku kiedy posiadacz pojazdu odmówi nie mają prawa występować do sądu o ukaranie. Może to zrobić wyłącznie policja.

http://kodeks-karny.org ...
http://kodeks-drogowy-rp.org

See More
Kodeks karny darmowy tekst jednolity opracowany na podstawie: Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94... Prawo karne - Poznaj aktualne przepisy kodeksu karnego.
kodeks-karny.org
Kodeks drogowy darmowy tekst jednolity opracowany na podstawie: Dz. U. z 1997 r. Nr 98, poz. 602 Ustawa Prawo o ruchu drogowym - Poznaj aktualne przepisy ruchu drogowego.
kodeks-drogowy.org

Aktualizacja stanu prawnego: sierpień 2014r.

http://kodeks-karny.org
http://kodeks-karny-rp.org

Kodeks karny darmowy tekst jednolity opracowany na podstawie: Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94... Prawo karne - Poznaj aktualne przepisy kodeksu karnego.
kodeks-karny.org

Nowe dowody osobiste od stycznia 2015r.

Nowy dowód nie będzie zawierał informacji o adresie zameldowania, kolorze oczu, wzroście a także nie będzie na nim zeskanowanego podpisu posiadacza dowodu osobistego.

http://kodeks-karny.org

Kodeks karny darmowy tekst jednolity opracowany na podstawie: Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94... Prawo karne - Poznaj aktualne przepisy kodeksu karnego.
kodeks-karny.org

Odpowiedzialność rodziców za szkody wyrządzone przez dziecko.

Odpowiedzialność zależy od tego ile dziecko ma lat. Jeśli dziecko ma mniej niż 13 lat wówczas konsekwencje ponoszą rodzice. Są jednak sytuacje w których rodzic może się uwolnić od odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę, taką sytuacją może być np udowodnienie przez rodzica, że sprawował sumienną i należytą opiekę nad dzieckiem.
http://kodeks-karny.org

Kodeks karny darmowy tekst jednolity opracowany na podstawie: Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94... Prawo karne - Poznaj aktualne przepisy kodeksu karnego.
kodeks-karny.org

Aktualizacja stanu prawnego: lipiec 2014r.

http://kodeks-karny.org/

Kodeks karny darmowy tekst jednolity opracowany na podstawie: Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94... Prawo karne - Poznaj aktualne przepisy kodeksu karnego.
kodeks-karny.org