Photos
Posts

Ulga w podatkach dla honorowych dawców krwi.

Osoby które oddają krew lub jej składniki i nie otrzymują za to pieniędzy mogą skorzystać z ulgi w rocznym rozliczaniu się z podatku. Aby skorzystać z takiej preferencji należy być honorowym krwiodawcą zarejestrowanym w jednostce organizacyjnej publicznej służby krwi.

http://kodeks-pracy.org

Kodeks Pracy darmowy tekst jednolity opracowany na podstawie: Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94... Prawo Pracy - Poznaj aktualne przepisy prawa pracy.
kodeks-pracy.org

Nowelizacja kodeksu pracy
Prawdopodobnie dzisiaj na posiedzeniu Sejmu zostanie uchwalona nowelizacja kodeksu pracy. Ma ona rozszerzyć uprawnienia rodzicielskie pracowników.
http://kodeks-pracy.org/…/uprawnienia-pracownikow-zwiazane-…
http://kodeks-pracy-rp.org

Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem | Darmowy Kodeks Pracy - tekst jednolity | Prawo Pracy | Porady Prawne
kodeks-pracy.org
Posts

Dni wolne od pracy na opiekę nad dzieckiem

Przysługujące dni wolne od pracy zależą od wieku dziecka. Nie ma znaczenia ile dzieci znajduje się pod opieką danej osoby.
Jeżeli pracownik wychowuje co najmniej jedno dziecko do 14 lat to przysługują mu 2 dni wolne od pracy.
Jeżeli dziecko jest chore i ma do 14 lat wówczas dostaniemy 60 dni na opiekę jeżeli ma więcej niż 14 lat wtedy tylko 14 dni.

... See More
Kodeks Pracy darmowy tekst jednolity opracowany na podstawie: Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94... Prawo Pracy - Poznaj aktualne przepisy prawa pracy.
kodeks-pracy.org

Nie będzie wyższej kwoty wolnej od podatku

Odrzucony został projekt nowelizacji ustawy o podatków dochodowym od osób fizycznych. Projekt zakładał, że wysokość kwoty wolnej od podatku będzie zależna od wysokości minimum egzystencji.

http://kodeks-pracy.org ...
http://kodeks-pracy-rp.org

See More
Kodeks Pracy darmowy tekst jednolity opracowany na podstawie: Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94... Prawo Pracy - Poznaj aktualne przepisy prawa pracy.
kodeks-pracy.org

Umowy terminowe

Do końca marca pod obrady rządu ma trafić projekt nowelizacji kodeksu pracy. Nowelizacja wprowadzi 33-miesięczny limit zatrudnienia na czas określony. Jednak jeżeli firmy stosuję wewnętrzne ograniczenia korzystniejsze niż przewidziane w ustawie wówczas nie stracą one ważności.

http://kodeks-pracy.org/…/rozdzial-II/zawarcie-umowy-o-prace ...
http://kodeks-pracy-rp.org

See More
Kodeks Pracy darmowy tekst jednolity opracowany na podstawie: Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94... Prawo Pracy - Poznaj aktualne przepisy prawa pracy.
kodeks-pracy.org

Chorobowe a wysokość przyszłej emerytury

Kiedy pracownika przebywa na zwolnieniu lekarskim nie są odprowadzane składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Czyli im częściej jesteśmy na chorobowym tym mniejszą otrzymamy emeryturę. Tak samo wygląda sytuacja z opieką nad dzieckiem.

http://kodeks-pracy.org

Przebywanie na chorobowym wpływa na wysokość przyszłej emerytury.
kodeks-pracy.org

1220zł zasiłku macierzyńskiego przez 12 miesięcy dla kobiet, którym nie przysługuje roczny urlop rodzicielski. Tak przewiduje projekt nowelizacja ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego z tytułu choroby i macierzyństwa.

http://kodeks-pracy.org/…/uprawnienia-pracownikow-zwiazane-…

Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem | Darmowy Kodeks Pracy - tekst jednolity | Prawo Pracy | Porady Prawne
kodeks-pracy.org

Dla kogo trzynastka?

Trzynastka nie wynika z przepisów Kodeksu pracy jest to świadczenie, które przysługuje tylko niektórym grupom pracowników na mocy ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej.

Trzynastkę otrzymają pracownicy oświaty, pracownicy urzędów państwowych i urzędów gmin i miast, a także zatrudnieni w biurach poselskich i senatorskich oraz pracownicy służby celnej.

...

Aby otrzymać trzynastkę należy spełnić poniższe warunki:
- być zatrudnionym na na umowę o pracę, mianowania, powołania, wyboru lub spółdzielczej umowy o pracę,
- należy przepracować u tego samego pracodawcy cały rok kalendarzowy. Jeśli pracownik pracuje krócej ale nie krócej niż 6 miesięcy wówczas nabywa prawo do trzynastki ale w wysokości odpowiednio proporcjonalnej do okresu jaki przepracował.

Natomiast w prywatnych firmach pracodawca sam może zdecydować się na przyznanie trzynastki.

http://kodeks-pracy.org
http://kodeks-pracy-rp.org

See More
Komu przysługuje trzynastka i jakie warunki należy spełnić aby ją otrzymać.
kodeks-pracy.org
Kodeks cywilny darmowy tekst jednolity opracowany na podstawie: Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94... Poznaj aktualne przepisy Prawa cywilnego.
kodeks-cywilny.org

Wyższe ulgi na trzecie dziecko

Ulga na trzecie dziecko wzrośnie z 1668zł do 2000zł, a na kolejne dzieci z 2224zł do 2700zł. Tak przewiduje powstała w resorcie nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw.
Co istotne podatnik, który obecnie płaci za niski podatek aby odliczyć pełną ulgę będzie mógł otrzymać zwrot różnicy między pełnym odliczeniem, a kwotą odliczoną w zeznaniu rocznym.

... See More
Wyższe ulgi na trzecie i kolejne dziecko
kodeks-pracy.org

Niedługo 1 listopada, dzień Wszystkich Świętych. W tym roku przypada w sobotę. Zgodnie z artykułem 130 § 2 kodeksu pracy ,,Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym
i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin’’. Trzeba mieć na uwadze, że dzień wolny od pracy powinien być wyznaczony do końca okresu rozliczeniowego, w którym to święto przypadło. Nie jest jednak określone czy ma przypadać po czy przed świętem.

http://kodeks-pracy.org/V…/normy-i-ogolny-wymiar-czasu-pracy
http://kodeks-pracy-rp.org

Kodeks Pracy - Prawo pracy
kodeks-pracy.org

O 20 proc. większa ulga podatkowa na trzecie i kolejne dziecko

Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja ma umożliwić skorzystanie przez rodziców mniej zarabiających z ulgi podatkowej w PIT.
Ulgi będą wynosić:
92,67 zł miesięcznie (rocznie jest to 1 112,04 zł) na pierwsze i drugie dziecko,...
166,67 zł miesięcznie (rocznie – 2 000,04 zł) na trzecie dziecko,
225 zł miesięcznie (rocznie – 2 700 zł) na czwarte i każde kolejne dziecko
Dla osób wychowujących dwoje i więcej dzieci skorzystanie z ulgi nie jest ograniczone uzyskanym dochodem.

See More
Kodeks Pracy darmowy tekst jednolity opracowany na podstawie: Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94... Prawo Pracy - Poznaj aktualne przepisy prawa pracy.
kodeks-pracy.org

Co może być przyczyną uzasadnionego rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika:

1. ciężkie naruszenie przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych;
2. popełnienie przez pracownika, w czasie trwania umowy o pracę, przestępstwa, które uniemożliwia jego dalsze zatrudnianie na zajmowanym stanowisku;
3. zawiniona przez pracownika utrata uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.

... See More
Kodeks Pracy darmowy tekst jednolity opracowany na podstawie: Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94... Prawo Pracy - Poznaj aktualne przepisy prawa pracy.
kodeks-pracy.org

80% wynagrodzenia dla Służby Celnej w czasie chorobowego

Projekt zmiany ustawy o Służbie Celnej zakłada obniżenie wysokości uposażenia chorobowego celników przebywających na zwolnieniu lekarskim. Ma ono wynosić 80% wynagrodzenia. Do tej pory było to 100%.

http://kodeks-pracy.org/…/swiadczenia-przyslugujace-w-okres…...
http://kodeks-pracy-rp.org

See More
Kodeks Pracy darmowy tekst jednolity opracowany na podstawie: Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94... Prawo Pracy - Poznaj aktualne przepisy prawa pracy.
kodeks-pracy.org

36 miesięcy - maksymalny czas trwania umowy na czas określony

Posłowie pracują nad zmianami w ustawach m.in. w Kodeksie pracy, które mają ograniczyć maksymalny czas trwania umowy na czas określony do 36 miesięcy, a okres wypowiedzeń dla umów na czas określony i nieokreślony będzie zrównany.

http://kodeks-pracy.org/…/rozdzial-II/zawarcie-umowy-o-prace ...
http://kodeks-pracy-rp.org

See More
Aktualne przepisy o zawieraniu umów o pracę.
kodeks-pracy.org

Darmowy podręcznik dla pierwszaków

W tym roku po raz pierwszy pierwszoklasiści otrzymają darmowy podręcznik przygotowany przez resort edukacji. Darmowy podręcznik powinien zostać dostarczony do placówki szkolnej do 1 września. Rodzice nie muszą składać żadnych wniosków.

http://kodeks-pracy.org

Kodeks Pracy darmowy tekst jednolity opracowany na podstawie: Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94... Prawo Pracy - Poznaj aktualne przepisy prawa pracy.
kodeks-pracy.org

Nie będzie nowelizacji karty nauczyciela

Nauczyciele nie muszą się obawiać o swoje przywileje, które daje im karta nauczyciela. Premier i minister edukacji wycofali się z nowelizacji po czterech latach uzgodnień.

http://kodeks-pracy.org

Kodeks Pracy darmowy tekst jednolity opracowany na podstawie: Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94... Prawo Pracy - Poznaj aktualne przepisy prawa pracy.
kodeks-pracy.org