Komuna Kline (Faqja Zyrtare) is on Facebook.
To connect with Komuna, sign up for Facebook today.
Current City and Hometown
About Komuna
  • www.kk.rks-gov.net/kline/    Komuna e Klinës, shtrihet në anën perëndimore të Kosovës, përkatësisht në pjesën verilindore të Rrafshit të Dukagjinit, në një hapësirë të pasur më potenciale natyrore dhe më lidhje të mira qarkullimi. Kufizohet me shtatë komuna: Në veri kufizohet më Istogun, në lindje më Skenderajn dhe Drenasin, në jug kufizohet më Malishevën, Rahovecin dhe Gjakovën, ndërsa në perëndim më Pejën.
    Nëpër territorin e Klinës kalojnë pesë lumenj: Drini i Bardhë, lumi i Pejës, lumi Klina, Mirusha, si dhe lumi i Istogut. Pozita gjeografike dhe kushtet klimatike janë të përshtatshme për zhvillimin e bujqësisë: kultivimit të kulturave bujqësore, perimeve, pemëve, si dhe zhvillimin e blegtorisë, shpezëtarisë, dhe bletarisë.
    Komuna e Klinës përfshin një sipërfaqe prej 308.8 kilometra katrorë. Ndahet në 14 bashkësi lokale me gjithsej 54 vendbanime.
Favorite Quotes
  • No favorite quotes to show

Favorites