Reviews
5.0
4 Reviews
Tell people what you think
Robert Alladino Grudzień
· March 11, 2015
Wszystko tak jak trzeba, oś czasu, info, eventy przejrzyste, polecam
Photos
Posts

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości posiada do wynajęcia atrakcyjny lokal usługowy o powierzchni 29,11 m2 (dwa pomieszczenia).

Lokal usytuowany jest na parterze, przy ul. Mieszka I 1 – wejście naprzeciw Sądu Rejonowego (podjazd dla osób niepełnosprawnych).

Lokal nie wymaga remontu, można go dowolnie zaaranżować i dopasować do swoich potrzeb.

...

Osoby zainteresowane proszę o kontakt telefoniczny od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00 pod numer telefonu: 41 375 14 55.

See More

Zrealizowano ostatnią mobilność projektu „Z globalizacją nam po drodze- kształcenie na europejskim poziomie"
Pięcioosobowa kadra KSWP w okresie od 14.01.2018 r. do 20.01.2018 r. uczestniczyła w zagranicznym szkoleniu w Holandii. Zajęcia, podczas których uczestnicy nabyli wiedzę w zakresie kształcenia imigrantów, uchodźców i osób ubiegających się o azyl, przeprowadzone zostały przez instytucję Education Foundation Solution Training Institute. Uczestnicy zapoznali się z system... przyjmowania uchodźców w Holandii, zagadnieniami dotyczącymi zarządzania procesem integracji uchodźców na poziomie centralnym, regionalnym i lokalnym. Przedstawiony został system realizacji form wsparcia, zmierzających do adaptacji językowej, kulturowej i społecznej środowisk defaworyzowanych. Przedyskutowano sposoby zwalczania obustronnego lęku przed odmiennością, skutecznego motywowania cudzoziemców do uczestnictwa w życiu społecznym, promowania różnorodności i dialogu między różnymi kulturami.

W ramach części praktycznej uczestnicy odwiedzili Stap Verder - instytucję, która wspiera uchodźców, imigrantów i poszukujących azylu. Podczas wizyty studyjnej osoby odbywające mobilność miały okazję spotkać się z imigrantami mieszkającymi w Holandii, porozmawiać o ich problemach i o tym jak radzą sobie w nowym kraju, dowiedzieć się jakie są ich największe problemy. Education Foundation Solution Training Institute - holenderska instytucja, u której gościli uczestnicy, aby przybliżyć im mentalonść, kulturę i obyczaje Holandii zorganizowała wyjazd do Skansenu pod Amsetrdamem, gdzie można poznać regionalną produkcję serów, przypraw oraz ręczne wyrabianie holenderskich chodaków.

Już niebawem ruszy kolejny etap realizacji projektu, podczas którego uczestnicy wyjazdów rozpoczną opracowywanie finalnych rezultatów projektu:

Przewodnik na temat dobrych praktyk w zakresie kształcenie imigrantów, uchodźców i ubiegających się o azyl stosowanych w Holandii, Hiszpanii i Portugalii
Narzędzie praktyczne – ścieżka kształcenia imigrantów, uchodźców i osób ubiegających się o azyl mająca na celu ich adaptację językową, kulturową oraz włączenie społeczną
Powyższe rezultaty projektu udostępniane będą wszystkim odbiorcom nieodpłatnie i zamieszczone zostaną w wersji elektronicznej do pobrania m.in. na stronie internetowej erasmus.kswp.org.pl (w zakładce „Rezultaty Projektu”).

”Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ nie ponoszą odpowiedzialności za umieszczoną w artykule zawartość merytoryczną.”

See More
Posts

NABÓR WNIOSKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO
Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje o możliwości skorzystania
z dofinansowania na działania związane z kształceniem ustawicznym pracowników i pracodawców w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) ze środków Powiatowego Urzędu Pracy w Końskich.

Termin naboru od 01.02.2018 – 14.02.2018

...

Priorytety wydatkowania środków KFS to:
1. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
2. Wsparcie kształcenia ustawicznego w w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy.
3. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

Środki KFS mogą być przeznaczone na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego w przypadku:
o mikroprzedsiębiorstw w wysokości 100% kosztów, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika;
o pozostali pracodawcy w wysokości 80% kosztów, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Pracodawca środki KFS może przeznaczyć na kształcenie ustawiczne Pracowników i Pracodawcy, na które składają się:
1. Określenie potrzeb Pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS;
2. Kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy Pracodawcy lub za jego zgodą;
3. Egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych;
4. Badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu;
5. Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

Specjaliści KSWP są do Państwa dyspozycji również w zakresie określenia potrzeb firmy w zakresie kształcenia ustawicznego oraz przygotowania wniosku o dofinansowanie.

See More

Bezzwrotne dotacje na założenie działalności gospodarczej
Osoby powyżej 29. roku życia zamieszkałe na obszarach wiejskich, które są: bezrobotne, pozostające bez zatrudnienia, nieaktywne zawodowo lub odchodzące z rolnictwa nadal mogą ubiegać się o wsparcie finansowe, pomostowe oraz szkoleniowo-doradcze ze środków Funduszy Europejskich na rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej. Wsparcie kierowane jest do osób zamieszkałych na terenie województwa świętokrzyskiego w gm...inach położonych na terenie OSI (Obszarze Strategicznej Interwencji), tj. w gminach o najgorszym dostępnie do usług publicznych. Warunkiem udziału w projekcie jest posiadanie statusu osoby znajdującej się w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Do wsparcia kwalifikowane będą osoby spełniające co najmniej jedno z poniższych kryteriów:
- kobiety,
- osoby po 50 roku życia,
- z niepełnosprawnościami,
- długotrwale bezrobotne,
- niskowykwalifikowane.

Z udziału w projektach wyłączone są osoby zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym lub prowadzące działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

Formy wsparcia przewidziane w projektach:
a) wsparcie szkoleniowo – doradcze przed założeniem działalności gospodarczej;
b) wsparcie finansowe na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej w wysokości ok. 25 000 zł;
c) wsparcia pomostowe - bezzwrotna dotacja na bieżące koszty związane z działalnością firmy (ZUS, księgowość, itp.);
d) wsparcie doradcze po założeniu działalności gospodarczej.

Specjaliści KSWP w zakresie pozyskiwania Funduszy Unijnych są do Państwa dyspozycji.

Pomogą osobom ubiegającym się o dotację przygotować niezbędną dokumentację.

Kontakt
telefon: 41 260 46 63 lub 41 375 14 55
e-mail: kswp@kswp.org.pl

See More

W tym roku Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości przy współpracy z Ochotniczym Hufcem Pracy w Końskich zorganizowało akcję Mikołajkową, w ramach której przekazało podarki do instytucji działających w powiecie koneckim. Były to książki dla dzieci i młodzieży, gry edukacyjne, puzzle, materiały biurowe, kolorowanki i zabawki (m.in. maskotki, lalki, samochodziki, zabawki interaktywne). Wiceprezes KSWP Beata Napierała odwiedziła Wielofunkcyjną Placówkę Pomocy Dzieck...u i Rodzinie w Stąporkowie, świetlicę środowiskową działającą przy MGOPS w Końskich oraz Prywatne Przedszkole „Bajkowa Kraina” w Końskich. Podopieczni OHP pod kierownictwem pani Moniki Jedynak przenieśli dzieci w świat bajki przedstawiając znanym wszystkim dobrze „Czerwonego Kapturka”. Jak to w bajce bywa i u nas wszystko skończyło się dobrze, uśmiechy i radość dzieci były najpiękniejszym podziękowaniem jakie dostaliśmy za okazaną pomoc. A czy jest coś piękniejszego niż uśmiechy na twarzach dzieci? Tym małym gestem chcemy zachęcić innych do niesienia pomocy nie tylko w okresie świątecznym pokazując jak przy niewielkich możliwościach i nakładach pracy można uszczęśliwić inne osoby.

Łącznie 07.12.2017r. przekazaliśmy ponad 200 książek i przyborów szkolnych, 130 maskotek i zabawek oraz 50 gier edukacyjnych i puzzli.

See More

Wynajem powierzchni biurowej – Końskie, ul. Mieszka I 1

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości posiada do wynajęcia atrakcyjny lokal usługowy o powierzchni 29,11 m2 (dwa pomieszczenia). Lokal usytuowany jest na parterze, przy ul. Mieszka I 1 – wejście naprzeciw Sądu Rejonowego (podjazd dla osób niepełnosprawnych).
Lokal nie wymaga remontu, można go dowolnie zaaranżować i dopasować do swoich potrzeb.
Osoby zainteresowane proszę o kontakt telefoniczny od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00 pod numer telefonu: 41 375 14 55

„Spódnice po godzinach – bądź piękna zimą” podsumowanie spotkania.

Już po raz szósty odbyło się spotkanie dla kobiet z cyklu „Spódnice po godzinach”. Tym razem Panie dowiedziały się jak zadbać o siebie w nadchodzącym zimowym sezonie. Po słowie wstępu wygłoszonym przez Wiceprezes Beatę Napierałę, Pani Ewa Głowacka pedagog specjalny i terapeuta opowiedziała uczestniczkom, jak wzrost poczucia własnej wartości zwiększa nasze możliwości do działania. Przedstawiła również skuteczn...ą, a jeszcze niewystarczająco znaną, metodę Tomatisa - trening słuchowy, która pomaga wzmocnić motywację oraz zdolności przyswajania wiedzy.
W bloku poświęconym kosmetyce i wizażowi uczestniczki mogły skorzystać z porad Pani Katarzyny Solarz - koneckiej kosmetyczki. Panie dowiedziały się jakie panują trendy w makijażu oraz poznały najnowsze nowinki kosmetyczne. Mogły poczuć się jak w salonie piękności, ponieważ za teorią szła także praktyka – pokazowy makijaż oraz zabiegi pielęgnacyjne na twarz, stały się udziałem otwartych na nowości uczestniczek.

Gościem specjalnym był Pan Witold Casetti, znany szerszej publiczności z programu „Europa da się lubić” oraz „Wyprawa Robinson”, który wraz z partnerką Kamilą Dąbrowską zaprezentował zaciekawionym uczestniczkom nieinwazyjną metodę, dzięki której można zadbać o skórę twarzy i ciała w domu, korzystając z najnowszych technologii wykorzystywanych nie tylko w kosmetyce, ale i medycynie.
Spotkanie odbyło się 13 listopada 2017 r. w siedzibie Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości w Końskich (ul Staszica 2 A).

See More

Ostatnia szansa na szkolenie „Operator wózków jezdniowych + uprawnienia UDT”

Krajowe stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje, że przedłużony został termin rekrutacji uczestników na szkolenie „Operator wózków jezdniowych + uprawnienia UDT” w ramach projektu „ Nowa praca Nowe możliwości”.

Na szkolenie mogą się zgłaszać osoby niepracujące, które ukończyły 30 rok życia, długotrwale bezrobotne lub posiadające wykształcenie maksymalnie gimnazjalne, zamieszkujące woje...wództwo świętokrzyskie .

W ramach projektu zapewniamy: materiały szkoleniowe, wyżywienie, zwrot kosztów dojazdu, stypendium szkoleniowe, opłacony egzamin wewnętrzny uprawniający do obsługi wózków jezdniowych

Każdy uczestnik szkolenia po ukończonym szkoleniu zostanie skierowany do odbycia 6-miesięcznego stażu zawodowego.

Szczegółowych informacji dotyczących projektu udzielą:

Kielce

Mariola Nowak

41 343 17 80;

m_nowak@kswp.org.pl

Końskie

Małgorzat Ciaś

41 260 46 41, 41 260 46 42 ;

m_cias@kswp.org.pl

See More

Ostatnia szansa na dotacje- przedłużamy termin naboru

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje, że przedłużony został termin rekrutacji uczestników do projektu „Grant na start” do dnia 15.11.2017 r. włącznie.

Dostępne formy wsparcia w ramach projektu:...
- Wsparcie szkoleniowo – doradcze przed założeniem działalności gospodarczej,
- Bezzwrotne wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej w wysokości
do 25 000 zł
- Wsparcie pomostowe udzielane w okresie do 12 miesięcy w formie:
- usług doradczych (pomoc w efektywnym wykorzystaniu dotacji),
- pomocy finansowej wypłacanej miesięcznie w wysokości 1 300,00 zł x 12 miesięcy.

Szczegółowych informacji dotyczących projektu udzielają:
Końskie
Anna Buczyńska
41 260 46 62; a_buczynska@kswp.org.pl

Kielce
Mariola Nowak
41 343 17 80; m_nowak@kswp.org.pl

Starachowice
Aneta Tomczyk
41 275 35 45; a_tomczyk@@kswp.org.pl

Staszów
Dorota Tomporowska
15 864 53 71; d_tomporowska@kswp.org.pl

Doradcy KSWP są do Państwa dyspozycji.
Telefon:41 375 14 55 lub 41 260 46 62
e-mail: kswp@kswp.org.pl

See More

Zrealizowano drugie szkolenie w ramach Projektu Erasmus +

Pięcioosobowa kadra KSWP odbyła szkolenie zagraniczne w Maladze. Uczestnicy wyjazdu nabyli wiedzę z zakresu funkcjonującego w Hiszpanii systemu polityki migracyjnej. Dzięki wyjazdowi szkoleniowemu uczestnicy zdobyli kompetencje, które wpłyną na rozwój firmy w zakresie kształcenia imigrantów, uchodźców i osób ubiegających się o azyl.

Podczas szkolenia omówione zostały zagadnienia dotyczące zastosowania skutecznych na...rzędzi i programów kształcenia. Przedstawiono system zarządzania, przygotowania oraz realizacji form wsparcia, zmierzających do adaptacji językowej, kulturowej i społecznej środowisk defaworyzowanych. Wyjaśniono zwalczanie obustronnego lęku przed odmiennością, skutecznego motywowania cudzoziemców do uczestnictwa w życiu społecznym, promowania różnorodności i dialogu między różnymi kulturami. W ramach części praktycznej szkolenia uczestnicy projektu odbyli wizytę studyjną w Stowarzyszeniu „Malaga Acoge”, instytucji aktywnie działającej na rzecz kształcenia cudzoziemców.

Mobilność odbyła się w okresie od 14.10.2017 r. do 21.10.2017 r. w ramach projektu „Z globalizacją nam po drodze – kształcenie na europejskim poziomie” (Erasmus+).

Wkrótce w ramach projektu odbędzie się ostatnia mobilność, po której uczestnicy wyjazdów rozpoczną opracowywanie rezultatów projektu:
• Przewodnik na temat dobrych praktyk w zakresie kształcenie imigrantów, uchodźców i ubiegających się o azyl stosowanych w Szwecji, Hiszpanii i Portugalii
• Narzędzie praktyczne – ścieżka kształcenia imigrantów, uchodźców i osób ubiegających się o azyl mająca na celu ich adaptację językową, kulturową oraz włączenie społeczną
Powyższe rezultaty projektu udostępniane będą wszystkim odbiorcom nieodpłatnie i zamieszczone zostaną w wersji elektronicznej do pobrania m.in. na stronie internetowej erasmus.kswp.org.pl (w zakładce „Rezultaty Projektu”).

”Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ nie ponoszą odpowiedzialności za umieszczoną w artykule zawartość merytoryczną.”

See More

Mamy przyjemność poinformować przedsiębiorców, iż uruchomiliśmy nabór wniosków na pożyczki w ramach
JEREMIE 2 na terenie województwa łódzkiego. Proponujemy korzystną i atrakcyjną ofertę:

- Pożyczka Inwestycyjno-Obrotowa (PIO),
- Pożyczka Inwestycyjna (PI)

...

Zapraszamy do kontaktu z naszymi Doradcami!!!

Szczegółowe informacje i dokumenty aplikacyjne dostępne są na stronie: http://kswp.org.pl/pl/oferta/pozyczki

See More
Image may contain: text

„Spódnice po godzinach – bądź piękna zimą” - spotkanie dla kobiet

GOŚĆ SPECJALNY – Witold Casetti !

Zapraszamy wszystkie kobiety do udziału w bezpłatnym spotkaniu pn. „Spódnice po godzinach – bądź piękna zimą”, które odbędzie się 13 listopada 2017 r. w siedzibie KSWP przy ul. Staszica 2A w Końskich o godzinie 17:00. To już szóste spotkanie organizowane specjalnie dla kobiet. Tym razem w luźnej atmosferze porozmawiamy między innymi o tym jak zatrzymać czas oraz jak wykorzysta...ć swój potencjał. Podczas spotkania odbędzie się także pokaz makijaży. Zapisy do udziału w spotkaniu trwają do 13.11.2017 r. do godz. 11:00.

Szczegółowe informacje znajdują się pod poniższym linkiem: http://kswp.org.pl/…/spodnice-po-godzinach-badz-piekna-zima…

See More
„Spódnice po godzinach – bądź piękna zimą” – spotkanie dla kobiet
kswp.org.pl

Uwaga!

Zmiana lokalizacji biura KSWP w Piotrkowie Trybunalskim

Od dnia 02.11.2017 r. Biuro KSWP w Piotrkowie Trybunalskim zmienia dotychczasowy adres na:

...

KSWP Piotrków Trybunalski
Plac Kościuszki 7
97-300 Piotrków Trybunalski

Numer telefonu oraz adresy mailowe pozostają bez zmian.

Serdecznie zapraszamy do Biura KSWP w Piotrkowie Trybunalskim do nowej lokalizacji.

See More

BEZPŁATNE SZKOLENIA INFORMATYCZNE DLA OSÓB PEŁNOLETNICH

KSWP informuje o naborze na bezpłatne szkolenia informatycznedla osób pełnoletnich zamieszkujących na terenie gminy Skarżysko – Kamienna.

W czasie trwania 32h bezpłatnego szkolenia uczestnicy będą mogli nauczyć się korzystania z Internetu, m.in. jak bezpiecznie robić zakupy nie wychodząc z domu, prowadzić firmę, obsługiwać konto w banku, załatwić sprawę w urzędzie, a także jak budować swoją stronę internetową czy korzys...tać z platformy ePUAP.

Uczestnikami szkolenia mogą być osoby pełnoletnie zamieszkujące gminę Skarżysko – Kamienna.

Projekt „Latająca Akademia Edukacji Cyfrowej” realizowany jest przez Chorągiew Kielecką Związku Harcerstwa Polskiego w ramach działania 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych osi priorytetowej III Cyfrowe kompetencje społeczeństwa Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Informacje na temat projektu dostępne są na stronie: www.latajaca.pl

Kontakt:
Marzena Wierzbowicz - Doradca Klienta indywidualnego
Tel. 41 251 24 32, e-mail: m_wierzbowicz@kswp.org.pl
Biuro KSWP Skarżysko–Kamienna, ul. 1 Maja 49

See More
Image may contain: 1 person, smiling, text