Kyo York is on Facebook.
To connect with Kyo, sign up for Facebook today.
Education
Current City and Hometown
About Kyo
 • Kiếp trước tôi là người Việt Nam
Favorite Quotes
 • "Explore, Dream, Discover."-Mark Twain

  "Áo xưa dù nhàu, Cũng xin bạc đầu, Gọi mãi tên nhau"-Nhac Si Trịnh Công Sơn

  "không có việc gì khó." -Hồ Chí Minh

  "There's two kinds of people in this life, the people who live and the people who have given up. Which one will you be?"

  "Thôi ngủ yên đi con, Ngủ đời yên đi con, che dấu thân đau rã mòn, ngủ đời yên đi con Như vết thương đau ngủ buồn như trùng dương đêm mắt thâm còn nghe ngóng (Vet Lan Tram)-Trịnh Công Sơn

  "Our problems are man-made, therefore they may be solved by man. No problem of human destiny is beyond human beings." -John F. Kennedy

Favorites