Lâm Nguyễn Thị (Lâm Tuấn Quỳnh) is on Facebook.
To connect with Lâm, sign up for Facebook today.
Work
Education
Current City and Hometown
About Lâm
  • Nếu bạn không vượt qua khó khăn, thì bạn sẽ chẳng bao giờ trưởng thành.
Favorite Quotes
  • Nếu ta không có những thứ ta yêu. Thì hãy yêu những thứ ta có :).

Favorites