Reviews
5.0
1 Review
Tell people what you think
Photos
Posts

Değişken ve Veri
Genel olarak bilimsel bir araştırmada araştırmacılar, popülasyonu oluşturan bireylerin veya örneklemin spesifik özellikleri ile ilgilenmekte ya da popülasyona/örnekleme ...
http://educasedanismanlik.com/degisken-ve-veri/

Image may contain: one or more people and text

Akademik Danışmanlık Nedir?
Akademik eğitim danışmanlığı öğrencilerin hedefledikleri kariyer yolunda desteğe ihtiyaç duydukları konuları organize eden ve bu...
www.educasedanismanlik.com

Image may contain: 1 person, smiling, sitting
Posts

Deneysel ve Deneysel Olmayan Araştırmalar
Bir nesnenin veya deneğin eleştirel biçimde incelenmesi sonucunda yeni gerçekleri bulmak, yeni ilişkiler ve sonuçlara ulaşmak için yapılan sorgulamalar...
http://educasedanismanlik.com/deneysel-ve-deneysel-olmayan…/

Image may contain: one or more people, sunglasses and closeup

Literatür Taraması Nedir?

Literatür taraması, var olan kaynakların incelenerek, o kaynak içerisinde de yer alan ve daha evvelden hedeflenmiş bir konu üzerinden derlenerek metin içinde aktarılmasıdır...
http://educasedanismanlik.com/literatur-taramasi-nedir/

No automatic alt text available.

Anket Oluşturma / Ölçek Geliştirme
Tüm geliştirilen anket ve ölçekler, alanında uzman araştırmacıların görüşleri alınarak tekrar tekrar incelenmeli standardizasyon çalışmasından önce pilot çalışmalar yürütülmelidir. Standardizasyon sürecinde geliştirilen anketle paralel ölçümler...
http://educasedanismanlik.com/anket-olusturma-olcek-gelist…/

No automatic alt text available.

Araştırma Yöntemi Belirleme ve Araştırma Modeli Oluşturma: Deneysel Çalışma Örneği
Yürütülecek tüm bilimsel araştırmaların araştırma yönteminin belirlenmesi o çalışmanın teorisinin ortaya konması ve araştırmanın başlangıcından bitişine kadar olan sürenin planlanması açısından önemlidir...
http://educasedanismanlik.com/arastirma-yontemi-belirleme-…/

No automatic alt text available.

APA Formatı Nedir?
APA formatı akademik çalışmalarda sıklıkla kullanılan kaynak gösterme biçimlerinden birisidir. Bu nedenle APA formatı birçok bilim insanı tarafından yaygın olarak kullanılmaktadır. APA...
http://educasedanismanlik.com/apa-formati-nedir/

No automatic alt text available.

Korelasyon Analizi Nedir?
Korelasyon analizi, iki değişken arasında ilişki olup olmadığını, eğer varsa bu ilişkinin ne yönde ve ne derecede olduğunu belirlemek için kullanılan bir istatistiksel yöntemdir...
http://educasedanismanlik.com/korelasyon-analizi-nedir/

Image may contain: text

Interview Çeşitleri (Görüşme Teknikleri)
Interview (Görüşme, mülakat), sözlü iletişim yoluyla veri toplama tekniğidir. Bu teknik soru sorma ve yanıtlama tarzına dayalıdır. Interview, yapılandırılmış ve yapılandırılmamış olmak üzere...
http://educasedanismanlik.com/interview-cesitleri-gorusme-…/

Image may contain: one or more people and phone

Parametrik ve Non-parametrik Testler Arasındaki Fark Nedir?
Parametrik ve non-parametrik testler veri analizinde kullanılan iki yöntem çeşididir. Bu yöntemlerden hangisinin kullanılacağı elde edilen verilerin özelliklerine göre belirlenmektedir.
http://educasedanismanlik.com/parametrik-ve-non-parametrik…/

No automatic alt text available.

SCI’lı Dergi Nedir?
Ülkemizde 2001 yılından itibaren akademik yükselmeler için bazı indekslere sahip dergilerde yayın yapmış olma zorunluluğu getirilmiştir ve bu dergilerde SCI (Science Citation Index) ...
http://educasedanismanlik.com/scili-dergi-nedir/

No automatic alt text available.

Deneysel ve Deneysel Olmayan Araştırmalar
Bilimler sebep-sonuç ilişkisini arar. Sebep – sonuç ilişkisinin ölçütlerini tam olarak karşılayan bilimsel yöntem ise deneydir...
http://educasedanismanlik.com/deneysel-ve-deneysel-olmayan…/

Image may contain: 2 people

Nicel ve Nitel Araştırma Nedir?
Nicel araştırma, vaka ve olayları objektifleştirerek, gözlemlenebilir, ölçülebilir ve sayısal olarak ifade edile...

http://educasedanismanlik.com/nicel-ve-nitel-arastirma-ned…/

No automatic alt text available.

Akademik Danışmanlık Nedir?
Akademik eğitim danışmanlığı öğrencilerin hedefledikleri kariyer yolunda desteğe ihtiyaç duydukları konuları organize eden ve...
http://educasedanismanlik.com/akademik-danismanlik-nedir/

Image may contain: 1 person, smiling, sitting and table