Photos
Videos
แนะนำหนังสือใหม่ เดือนสิงหาคม 2559 เล่มที่ 1 -- Hot English พูดอังกฤษ แซ่บเวอร์! -- "อ่านง่าย พูดไว นำไปใช้ได้จริง" เล่มที่ 2 -- โลกของยาง -- "เรื่องของพื้นฐานองค์ความรู้ด้านวิชาการ คุณสมบัติ และการนำไปใช้งานของยางชนิดต่างๆ" เล่มที่ 3 -- หลักการคิดเรื่องกลยุทธ์และการแข่งขัน -- "คู่มือสำหรับผู้บริหาร และคนทำงาน รวมถึงผู้ที่กำลังศึกษา MBA ทุกคน" เล่มที่ 4 -- วางแผนและบริหารการเงิน ด้วย Excel ฉบับมืออาชีพ -- "เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ และนักวิเคราะห์ข้อมูล" เล่มที่ 5 -- วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ -- "ครอบคลุมทั้งศาสตร์ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ" สมาชิกผู้ใช้บริการสามารถยืมและคืนหนังสือได้ที่ห้องสมุดทุกสาขา และเข้าสืบค้นฐานข้อมูลหนังสือใหม่เพิ่มเติมได้ที่ http://libapp.rmutp.ac.th/newBook/
6
สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๐ ห้องสมุดพระนครเหนือ แนะนำหนังสือใหม่ เดือนมกราคม ๒๕๖๐ ๑) คู่มือการเขียนโปรแกรมภาษา C ฉบับสมบูรณ์ * ผู้แต่ง : ธีรวัฒน์ ประกอบผล ปีที่พิมพ์ : 2559 เลขเรียกหนังสือ : 005.133 ธ647ค ** “ได้ภาษาซีก็ได้ทุกภาษา” ภาษาซีเป็นภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาหนึ่งที่เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นเรียนรู้การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เนื่องจากเป็นภาษาที่มีโครงสร้างดี มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และมีการนำภาษานี้มาพัฒนาเป็นโปรแกรมต่างๆ เป็นจำนวนมาก หนังสือเล่มนี้สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยเขียนโปรแกรมมาก่อน โดยเริ่มจากการออกแบบพัฒนาโปรแกรมอย่างง่าย จากนั้นจะแนะนำคำสั่งพื้นฐานต่างๆ และนำมาสร้างเป็นโปรแกรมพื้นฐานที่นักเขียนโปรแกรมจำเป็นต้องรู้ ๒) คู่มือ Office 2016 ฉบับใช้งานจริง * ผู้แต่ง : ดวงพร เกี๋ยงคำ ปีที่พิมพ์ : 2559 เลขเรียกหนังสือ : 005.369 ด211ค ** คู่มือการใช้ Office 2016 & 365 ทุกโปรแกรม ทั้ง Word, Excel, PowerPoint และ Outlook พร้อมใช้งานผ่านเมาส์และระบบสัมผัสหน้าจอ เรียนรู้การสั่งงานแบบใหม่ คุณสมบัติใหม่ๆ พร้อมตัวอย่างงานจริง ไม่ว่าจะเป็นจดหมาย, รายงาน, จดหมายเวียน, สูตรคำนวณ, ฟังก์ชันคำนวณขั้นสูง, วิเคราะห์ข้อมูลด้วย PivotTable, PivotChart, Slicer, Timeline, Sparklines, Chart, SmartArt, Forecast Sheet, กราฟ Waterfall, สร้างงานพรเซนเตชัน, ภาพเคลื่อนไหว, Slide Show, แทรกวิดีโอ YouTube, เชื่อมต่อ Facebook และ Twitter ๓) ทฤษฎีสัมพัทธภาพ (Relativity for Layman) * ผู้แต่ง : James A. Coleman ผู้แปล : สุวิทย์ ชวเดช ปีที่พิมพ์ : 2558 เลขเรียกหนังสือ : 530.11 ค969ท ** เมื่อนักวิทยาศาสตร์หาความเร็วของแสงได้ แล้วพยายามจะอธิบายและค้นหาตัวกลาง (อีเธอร์) ที่คลื่นแสงเดินทางผ่าน ด้วยปัญหาเรื่องอีเธอร์นี้เอง ไอน์สไตน์ได้เสนอ “ทฤษฎีพิเศษแห่งสัมพัทธภาพ” อันเป็นตัวประสานรอยแยกดังกล่าว และในเวลาต่อมาไอน์สไตน์ยังได้เสนอ “ทฤษฎีทั่วไปแห่งสัมพัทธภาพ” อีก ซึ่งทำให้เกิดการประสานกันอย่างแนบแน่นระหว่างปรากฏการณ์ทางกลศาสตร์กับปรากฏการณ์ทางแม่เหล็กไฟฟ้า (แสง) ๔) ติดตั้งและแก้ปัญหา ฉบับ ช่างคอมมืออาชีพ 2016 Update Windows 10 * ผู้แต่ง : สุทธิพันธุ์ แสนละเอียด ปีที่พิมพ์ : 2558 เลขเรียกหนังสือ : 004.16 ส773ต ** ฉบับนี้ได้มีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาให้ทันสมัย เมื่อวงการฮาร์ดแวร์เปลี่ยนก็จะมีการอัพเดตสเปค เคล็ดลับต่างๆ และเพิ่มเนื้อหา Windows 10 ซึ่งผู้ใช้ Windows 7/8 สามารถอัพเกรดได้ฟรี โดยแนะนำการสอนตั้งแต่ติดตั้งจนไปถึงการแก้ปัญหา และสอนวิธีการใช้งานพื้นที่จัดเก็บออนไลน์ เช่น OneDrive, Dropbox และ iCloud ๕) สู่ความเป็นเลิศด้านการบริการงานไอที ด้วยมาตรฐาน ITIL v.3 * ผู้แต่ง : วิรินทร์ เมฆประดิษฐ์สิน ปีที่พิมพ์ : 2558 เลขเรียกหนังสือ : 658.4038 ว693ส ** ITIL เป็นระบบความคิด (System Thinking) ในการบริหารจัดการด้านไอทีที่นับว่ายิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมา หนังสือเล่มนี้เป็นการนำเอาแกนหลักของวิชา ITIL Foundation v.3 ซึ่งครอบคลุมทั้ง ITIL 2011 Edition มาตีแผ่อย่างเป็นระบบ รวมทั้งให้รายละเอียดและแนวทางการบริหารจัดการอย่างเป็นขั้นตอน มีเนื้อหาที่สามารถนำมาขยายและต่อยอดได้มากมาย และมีตัวอย่างของเทมเพลต เช่น SLA, Service Catalog ๖) คู่มือใช้งาน Windows 10 ฉบับสมบูรณ์ * ผู้แต่ง : สุธีร์ นวกุล ปีที่พิมพ์ : 2559 เลขเรียกหนังสือ : 005.43 ส786ค ** Windows 10 มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมหลายอย่าง เช่น ปรับปรุงส่วนติดต่อกับผู้ใช้งาน (UI) โดยมีชื่อว่าระบบ Live Tiles ทำงานร่วมกับ Start Menu และปุ่ม Start ได้ถูกนำกลับมาให้ใช้งานเหมือนเดิม, โปรแกรมเว็บเบราเซอร์ใหม่ Microsoft Edge ที่ทำให้สนุกกับการท่องเว็บ จดบันทึก ทำเครื่องหมายบนหน้าเว็บได้, Cortana ระบบเลขาส่วนตัวที่ให้คุณใช้เสียงสั่งงาน และ Window 10 สามรถทำงานได้รวดเร็วบนหน้าจอคอมพิวเตอร์และหน้าจอแบบสัมผัส เป็นต้น ผู้ใช้บริการสามารถเข้าใช้ฐานข้อมูล เพื่อสืบค้นข้อมูลหนังสือใหม่และวารสารใหม่เพิ่มเติม ได้ที่ http://libapp.rmutp.ac.th/newBook/ เว็บไซต์ห้องสมุด มทร.พระนคร http://lib.arit.rmutp.ac.th/
10
1
รุ่นน้องบูมมมมให้รุ่นพี่ แมคคาฯ
9
Posts

💝💞เป็นเดือนที่อบอวลไปด้วยความสุข...การแสดงออกถึงความรัก💗...ความห่วงใยถึงคนที่เราปรารถนา🌹ี...ให้เค้ามีความสุข🌺🌹

Image may contain: one or more people
Image may contain: flower and text
Image may contain: flower and text
Posts

🎓📚ห้องสมุดมทร.พระนครเหนือเปิดให้บริการจนถึงเวลา 19.30น. เพื่อให้นักศึกษาได้มีเวลาเพิ่มมากขึ้นในการค้นคว้า หาข้อมูลในห้องสมุด...เพื่อจะได้เตรียมตัวก่อนสอบ 📚📙📕📰📖

สวัสดีเดือนแห่งความรัก

ขอเชิญอ่านหนังสือเกี่ยวกับเรื่องของหัวใจ

แนะนำหนังสือใหม่เดือนกุมภาพันธ์ 2561

...

ห้องสมุดพระนครเหนือ มทร.พระนคร

See More

👑ขอแนะนำนิตยสาร L'OFFICIEL 📗📔 ประจำเดือนมกราคม
คอลัมน์ WATCH & JEWELRY
เหมาะสำหรับผู้ที่ชอบและเรียนการออกแบบเครื่องประดับ 😍😋

Image may contain: 2 people
Image may contain: 5 people

เมื่อวันที่ 23-24 มกราคม 2561 ห้องสมุดพระนครเหนือ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์การเข้าใช้ฐานข้อมูล eBooks Access Engineering แก่อาจารย์และนักศึกษา พร้อมทั้งแจกเอกสารคู่มือการใช้งาน และติดป้ายประชาสัมพันธ์ที่บอร์ดตามสาขาวิชา ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร

ขอเชิญอาจารย์และนักศึกษาเข้าใช้งาน eBooks ฐานข้อมูล Access Engineering

No automatic alt text available.

หนังสือยืมสูงสุด เดือนธันวาคม 2560

No automatic alt text available.

📗นิตยสารใหม่ เดือนมกราคม 2561 📘
นิตยสารแนวแฟชั่น L'OFFICIEL 👗👛🧥👠
นิตยสารความเร็ว FAST BIKES THAILAND 🏍️
นิตยสารสำหรับคนรักโลก GREEN NET WORK 🌍🏞️
และนิตยสารวิทยาศาสตร์ SCIENCE ILLUSTRATED 👨‍🏫👩‍🏫

Image may contain: 1 person

แนะนำหนังสือใหม่ เดือนมกราคม 2561

1. ตามหาหุ้นตัวแรก
2. เยอรมันทันใจ พูดได้ด้วยปลายนิ้ว
3. English is All Around...
4. วาดโมเอะไอดอลแบบมืออาชีพ
5. วาดการ์ตูนลายเส้นง่าย ๆ ให้น่ารัก
6. สาบนรสิงห์
7. มารีมายา
8. Writing Essays

ฐานข้อมูลวารสารหนังสือใหม่
ห้องสมุด มทร.พระนคร

See More

Digital Magazine

พบกับนิตยสารชั้นนำของไทย Secret, My Home, Baby&Kids

All you can read : RMUTP eBook แอพเดียวจบ ทั้งหนังสือ และนิตยสาร

...

อ่านฟรีทุกฉบับ สะดวกทุกที่ทุกเวลา อ่านได้บนทุกอุปกรณ์

See More

JoVE (Journal of Visualized Experiments)

ขอเชิญชวนนักศึกษา อาจารย์ และนักวิจัย เข้าทดลองใช้งานฐานข้อมูลวารสารในรูปแบบวิดีโอ JoVE สาขาวิชาต่างๆ ได้แก่ Development Biology, Bioengineering, Engineering, Chemistry และ Environment

JoVE แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้

...

1.Video Journals คือ วารสารออนไลน์ในรูปแบบวิดีโอ ซึ่งในวารสารแต่ละ Article จะมีการบันทึกวิดีโอแนะนำขั้นตอนการทำงานวิจัยเรื่องนั้น ทำให้ง่ายต่อนักวิจัย และทำให้ผลงานวิจัยสามารถลดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพได้มากยิ่งขึ้น

2.Science Education คือ ฐานข้อมูลการเรียนการสอน และส่งเสริมการทำวิจัย โดยประกอบไปด้วยขั้นตอน เทคนิคการทำการทดลอง สอนแนวคิดหลักและเทคนิคพื้นฐาน วิดีโอสาธิตที่เรียบง่ายและเข้าใจได้ง่าย

https://www.jove.com/journal

(ทดลองใช้งาน ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2560)

See More
Image may contain: text

🎄🎃ต้อนรับเทศกาลคริสต์มาส🔔🎁🎄🎉🎊🎍

No automatic alt text available.
No automatic alt text available.