Lien Minh is on Facebook.
To connect with Lien, sign up for Facebook today.
About Lien
  • Xuất hiện từ năm 2008, trở lại hòanh tráng vào năm 2009.

    Luôn đón chào, qui tụ những nhóm và thành viên lẻ nhiệt thành tham gia các kỳ ĐH Box Du lịch - http://ttvnol.com/

    Hài hước, dễ thương!
Favorite Quotes
  • No favorite quotes to show