Posts

วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ เข้าศึกษาต่อในระดับ ปวช. และ ปวส. และ ปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561
##คุณสมบัติของผู้สมัคร##
#ระดับ ปวช.รับผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษา ในภาคเรียนสุดท้ายระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า
#ระดับ ปวส. รับผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษา ในภาคเรียนสุดท้ายระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.),ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า
#ระดับ ปริญญาตรี รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ...และทำงานอยู่ในสถานประกอบการในตำแหน่งที่สัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน
#สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม/สมัคร ได้ที่ : งานพัฒนาหลักสูตรฯ ฝ่ายวิชาการ อาคาร 4 ชั้น 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม โทร 043-711371
#อาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ #เรียนอาชีวะ... #เลือกเรียนอะไรดี

See More
Image may contain: 5 people, people smiling, text

19 เมษายน 2561:นายบรรจง พลขันธ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมการตรวจเยี่ยมพื้นที่ของ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์) ในการขับเคลื่อนนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา สู่ภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในกำหนดการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการ ครั้งที่ 3/2561 โดยมี ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธาน ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ชั้น3 อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ #Cr.ภาพ:prสอศ.

Videos
บรรยากาศการแข่งขัน จินตลีลาและพิธีกรชายหญิง (By Khamwieng Pukrangta)
19
4
วีดีโดแนะนำวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม
30
ค่ายคุณธรรม จริยธรรม ระดับ ปวช. ประจำปีการศึกษา 2559
101
11
Photos
Posts

วันที่ 6 เมษายน 2561 : นายปริญญา ญาณโภชน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากร วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม เข้าร่วมพิธีวันรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ โดยมีนายเสน่ห์ นนทะโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเป็นประธาน ณ หอประชุมจังหวัดมหาสารคาม

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2325 เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เสด็จปราบดาภิเษก ขึ้นครองราชย์เป็นกษัตริย์...เป็นกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี และทรงสร้างกรุงเทพฯ เป็นเมืองหลวงของไทย มาจนทุกวันนี้

Cr.ภาพ:อ.สราวุธ แสนเย็น
ขอบคุณที่มาข้อมูล https://www.tlcthai.com/educa…/history-of-thailand/4451.html

See More

นายบรรจง พลขันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย นักเรียน นักศึกษาภาควิชาคกรรมศาสตร์และภาควิชาการออกแบบ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม เข้าร่วมแสดงผลงานวิชาชีพ ในงานเปิดประตูสู่โลกตะวันออก ครั้งที่ 16 ณ บริเวณลานชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

(4 เม.ย.61) ดร.อนิรุทธ์ จันทมูล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบหลักสูตรและประเมินความพร้อม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต พ.ศ.2561 เพื่อสร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมประเมินศักยภาพ การจัดการเรียนการสอน ป.ตรี ของสถาบันฯ ณ ห้องประชุม 5 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

นายปริญญา ญาณโภชน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา พร้อมด้วย คณะครู และบุคลากร วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม เข้าร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ และวันข้าราชการพลเรือน ณ หอประชุมจังหวัดมหาสารคาม
Cr.ภาพ : อ.สราวุธ แสนเย็น

Image may contain: 1 person, on stage and indoor
Image may contain: 5 people
Image may contain: 3 people, people sitting and indoor
Image may contain: 1 person, text
ทุนมูลนิธิเอสซีจี

มูลนิธิเอสซีจี เปิดรับสมัครนักเรียนทุน ‘อาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ’ เรียนดี รับทุนฟรี 5 ปี โอกาสดีของคนอาชีวะ

มูลนิธิเอสซีจี ขอเชิญชวนน้องๆ ที่จบชั้นมัธยมศึกษาปี...ที่ 3 ที่สนใจศึกษาต่อสายอาชีวะ และสามารถสอบเข้าเรียนต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปี 1 ใน 3 สาขา ได้แก่ สาขาช่างอุตสาหกรรม สาขาบริการ และสาขาเกษตรกรรม มาสมัครขอรับทุน ภายใต้โครงการ “อาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ” โดยมูลนิธิเอสซีจี โดยทุนนี้เป็นทุนให้เปล่า ไม่มีภาระผูกพันต้องใช้คืน และให้ต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รวม 5 ปีเต็ม จำนวน 400 ทุน พร้อมรับโอกาสสุดพิเศษระหว่างเป็นนักเรียนทุนในการเข้าร่วมกิจกรรมหลากหลาย ที่มุ่งเน้นส่งเสริมทักษะฝีมือ พัฒนาศักยภาพที่มีในตัวน้องๆ ตลอดจนส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรม เพื่อให้น้องๆ เติบโตเป็นคนเก่งและดี เป็นอาชีวะฝีมือชนคนคุณภาพที่พร้อมก้าวสู่โลกแห่งการทำงานอย่างมืออาชีพ

สำหรับน้องๆ ที่สนใจสมัครขอรับทุน ‘อาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ’ สามารถดูกติกาเงื่อนไขการสมัคร พร้อมดาวน์โหลดใบสมัครที่
http://www.scgfoundation.org/en/announcement/read/18

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 8 มิถุนายน 2561
#อาชีวะฝีมือชนคนสร้างชาติ
#มูลนิธิเอสซีจี
#เชื่อมั่นในคุณค่าของคน

See More

#สอนนวดแผนไทย
วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม โดยภาควิชาการโรงแรมและบริการ จัดโครงการส่งเสริมอาชีพฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการวิชาชีพเพื่อบริการชุมชน “การนวดแผนไทย จำนวน 75 ชั่วโมง” ตามโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2561 จังหวัดมหาสารคาม โดยมี นายสิงห์ทอง ไชยคำภา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม เป็นประธานในพิธีเปิด นายบรรจง พลขันธ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม กล่าวรายงาน พร้อมด้วย คณะวิทยากร ครู นักเรียน นักศึกษา และผู้เข้าอบรม ร่วมโครงการ เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพสู่ชุมชน ส่งเสริมภูมิปัญญาไทย และถ่ายทอดความรู้ให้กับประชาชนทั่วไป ผู้ว่างงาน และนักเรียน นักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษา ให้สามารถนำไปประกอบอาชีพอิสระสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวได้ ซึ่งจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้จนถึง 29 มีนาคม 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม อ.เมือง จ.มหาสารคาม

กำหนดการ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประชุมผู้ปกครอง และ เปิดภาคเรียนการศึกษา ปีการศึกษา 2561
🚩ระดับ ปวช1. วันที่ 3/5/61
🚩ระดับ ปวส1. วันที่ 4/5/61
🎉🎊เปิดเทอม วันที่ 15 พฤษภาคม 2561🎊🎉

ระดับ ปวช.1 วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 ระดับ ปวส.1 วันที่ 4 พฤษภาคม 2561
mvc.ac.th
It looks like you may be having problems playing this video. If so, please try restarting your browser.
Close
584 Views
อาร์ดีเคเบิ้ลทีวีมหาสารคาม

ข่าวประจำวันที่ 16 มีนาคม 61

อาชีวะมหาสารคาม เปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix It Center Thailand 4.0 //

วันที่ 19 มีนาคม 2561 : วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง จัดโครงการกิจกรรมพัฒนารูปแบบและการยกระดับศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center Thailand 4.0) ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีนายสุคนธ์ นาเมืองรักษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิด ในการนี้ นายสุรศักดิ์ จูมศรีสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง กล่าวต้อนรับ และนายปริญญา ญาณโภช...น์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา กล่าวรายงาน พร้อมด้วย คณะครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน ร่วมงาน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อ.เมือง จ.มหาสารคาม
ทั้งนี้ ครู นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม จัดอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น อาทิ การทำกรอบเค็ม มันทอด กล้วยทอด และกระเป๋าจากซองกาแฟ รวมถึงพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มร่วมกับชุมชน และ ครู นักเรียน นักศึกษา จากวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม ร่วมให้คำแนะนำ ถ่ายทอดความรู้ การดูแล บำรุงรักษา ซ่อมเครื่องมือ อุปกรณ์ในการประกอบอาชีพด้วยตนเอง และให้บริการซ่อมเครื่องมือ ยานพาหนะ เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องใช้ในครัวเรือน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ให้กับประชาชนในพื้นที่บ้านโคกสี บ้านหนองคู-บ้านศรีวิลัย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง และบริเวณใกล้เคียง ระหว่างวันที่ 19 – 24 มีนาคม 2561

See More

#ภาควิชาการเงินการธนาคาร วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม รับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ 👩‍🎓👩‍🎓
#คุณสมบัติ รับผู้จบ ปวช.3, ม.6 หรือเทียบเท่า📌📌
#เรียนการเงินการธนาคารได้อะไรมากกว่าที่คุณคิด📌📌 เพราะหลักสูตรจะเน้นการบริหารการเงินอย่างสร้างสรรค์ รอบรู้แนวคิด และหลักโครงสร้างการบริหารสถาบันการเงินและตลาดหลักทรัพย์ หลักการลงทุน นโยบายการเงิน การคลังและกฏหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
#จบแล้ว➡️➡️ สามารถเลือกทำงานได้หลากหลายอาชีพทางด้านการเงิน อาทิ นักวิเคราะห์และบริหารสินเชื่อ นักวิเคราะห์หลัก...ทรัพย์ นักการธนาคาร ที่ปรึกษาทางการเงิน เจ้าหน้าที่พาณิชธนกิจ เจ้าหน้าที่บริหารเงิน หรือนำความรู้ไปบริหารการเงิน การลงทุนของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
#หรือเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ➡️➡️หลักสูตร 2 ปี ได้ทั้งมหาวิทยาลัยรัฐบาลและเอกชน ที่เปิดสอนทุกมหาวิทยาลัย👩‍🎓
#สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ➡️➡️โทร.043-711371 หรือแอดไลน์เพื่อสอบถามข้อมูลที่ "คิวอาร์โค้ด" ด้านล่างได้จ้า

See More

วันที่ 15 มีนาคม 2561 : นายสุคนธ์ นาเมืองรักษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรพร้อมให้โอวาทแก่นักเรียน นักศึกษา ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 638 คน
โดยมีคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร แขกผู้มีเกียรติ พ่อ แม่ และผู้ปกครอง ร่วมแสดงความยินดี
ทั้งนี้ ท่านผู้อำนวยการได้ให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 2560 โดยให้ยึดหลักในการดำเนินชีวิต ดำเนินงานไว้ 4 ปร...ะการ คือ
รู้เท่า ต้องแสวงหาให้ได้ซึ่งความรู้ ตามความจำเป็นของอาชีพ อย่างรู้จริง รู้แท้ รู้ถึงแก่นวิชา
รู้ทัน พร้อมปรับเปลี่ยนความรู้ให้ทันการณ์ ทันสมัย ไม่ตกยุค
รู้คิด คิดอย่างมีเหตุผลชาญฉลาด เลือกใช้ เลือกพัฒนา และตัดสินใจบนฐานข้อมูล
รู้ปฏิบัติ การที่จะให้เกิดความรู้ชัดแจ้ง ต้องทดลองปฏิบัติ เก็บคัดสรรข้อมูล ลองผิด ลองถูก กล้าตัดสินใจ
และขอให้ผู้สำเร็จการศึกษาทุกคนจงรักษาความดีงาม มีความมั่นใจในตนเอง ใช้ความรู้ ความสามารถไปในทางสุจริต มีความมานะพยายาม ตั้งใจปฏิบัติงาน ทำหน้าที่ในวิชาชีพของตนเองอย่างเต็มกำลังความสามารถ เป็นหลักชัยของครอบครัวทุกคนตลอดไป ณ ลานโดม วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม

See More

#อาชีวะมหาสารคาม ยกระดับศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน หรือ fix it Center ลดรายจ่ายให้กับคนในชุมชน
#รอบวันทันข่าว เจมส์ทีวี
#นายเชด อิสระ - News Mahasarakham

520 Views

รอบวันทันข่าว เจมส์ทีวี
#อาชีวะบริการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ณ ชุมชนบ้านสมศรี จ.มหาสารคาม
#นายเชด อิสระ - News Mahasarakham

It looks like you may be having problems playing this video. If so, please try restarting your browser.
Close
401 Views

วันที่ 13 มีนาคม 2561 : วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม จัดโครงการพัฒนารูปแบบและการยกระดับศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center Thailand 4.0) ประจำปีงบมาณ 2561 เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน ตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีนายศิริพันธ์ ขุ่มด้วง นายอำเภอเมืองมหาสารคาม ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยนายสุคนธ์ นาเมืองรักษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม กล่าวรายงาน และนา...ยกองค์การบริหารส่วนตำบล ชุมชน คณะกรรมการศูนย์ฯ คณะครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม เข้าร่วมในพิธี

ทั้งนี้ มีคณะครู และนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม สอนอาชีพระยะสั้น อาทิ การทำกระเป๋าผ้า ดอกริบบิ้นโปรยทาน และการประดิษฐ์การบูรหอม และครู นักเรียน นักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม ให้บริการซ่อมเครื่องมือ เครื่องจักรทางการเกษตร ยานพาหนะ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องใช้ในครัวเรือน และให้คำแนะนำ ความรู้ วิธีการใช้ การดูแลรักษา และพัฒนาทักษะช่างชุมชนให้สามารถซ่อมบำรุงเครื่องมือ อุปกรณ์ประกอบวิชาชีพได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ให้กับประชาชนในพื้นที่ชุมชนบ้านหินลาด และบริเวณใกล้เคียง ตั้งแต่วันที่ 12 - 16 มีนาคม 2561 ณ วัดบ้านหินลาด ต.ท่าสองคอน อ.เมือง จ.มหาสารคาม

See More

#อาชีวะบริการซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center ฟรี
วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม ขอเชิญประชาชนในพื้นที่บริการ และประชาชนบริเวณใกล้เคียง เข้ารับบริการฟรี 📌 📌
# วัดบ้านหินลาด ต.ท่าสองคอน อ.เมือง จ.มหาสารคาม
#ซ่อมฟรี เครื่องมือ เครื่องจักรทางการเกษตร ยานพาหนะ เครื่องใช้ไฟฟ้า และเครื่องใช้ในครัวเรือน ระหว่างวันที่ 12 – 16 มีนาคม 2561

...

12 มีนาคม 2561 : กระเป๋าผ้า
13 มีนาคม 2561 : ดอกริบบิ้นโปรยทาน
14 มีนาคม 2561 : กระเป๋าผ้า
16 มีนาคม 2561 : ประดิษฐ์การบูรหอม

See More