Photos
Posts

,,O sto rokov nebude záležať na tom, aké som mal bankové konto, v akom dome som býval alebo v akej značke auta som jazdil. Svet však môže byť iný, pretože som bol dôležitý v živote svojho dieťaťa."

- neznámy autor

Image may contain: one or more people and outdoor
Posts

❤️ Rodina

❤️ Košice

Image may contain: 1 person, smiling, sky and outdoor

Želám vám krásneho Silvestra a všetko len to najlepšie do roku 2018!

I wish you a beautiful new year's eve and all the best until 2018!
Translated
Image may contain: 2 people, people sitting and indoor

Želám vám všetkým krásne a hlavne pokojné prežitie vianočných sviatkov. Na stres a nervozitu máme celý rok 2018, tak aspoň tieto dni buďme v pohode.

I wish you all beautiful and especially peaceful survival of Christmas Holidays. For stress and nervousness, we have all year 2018, so let's just be cool these days.
Translated
Image may contain: 4 people, people smiling, indoor
Image may contain: 6 people, people smiling, people sitting and outdoor
Cvičte Správne

Krásne a pokojné vianočné sviatky vám želá stále sa rozrastajúci tím Cvičte správne.

Beautiful and peaceful Christmas holidays wish you still to team practice properly.
Translated

Neprežeňte to s predvianočnými nákupmi!

Let's do it with the shopping shopping! ;)
Translated
Image may contain: 1 person, smiling, shoes and outdoor
No automatic alt text available.
Cvičte Správne

Doba blahobytu kontra Vianoce.

Už viete, čo kúpite blízkym pod stromček? Ak uvažujete o zážitkoch vo forme pobytov, výletov, exkurzií, koncertov, ... len do toh...o! Tieto veci majú svoju silnú životnú váhu. Ak ale uvažujete o materiálnych veciach, zastavte sa na chvíľu a položte si pár otázok.

- Nemá už niečo podobné?
- Nedostal už niečo podobné v minulosti a je to niekde odložené, či zaprášene na poličke?
- Potrebuje to?
- Bude to používať?
- Chce to?
- Na čo mu to bude?
- Čo s tým bude robiť?

Koľko somarín sme schopní ponakupovať blízkym pod stromček. Možno aj kvôli nedostatku času a nákupu na poslednú chvíľu...

SKÚSME TO TENTO ROK INAK!

Vytvorili sme pre vás možnosť darovať pohyb. Neexistuje človek, ktorý ho nepotrebuje.

Motivujte k pohybu tých, na ktorých vám záleží.

Na výber sú darčekové poukážky v hodnotách 30, 50, 70 a 100. Ak by vám ani jedna varianta ,,nepasla", zažiadajte si akúkoľvek sumu a my ju do 1 dňa vyrobíme!

Za každé zdieľanie neštandardných pohybových Vianoc ďakujeme.

See More
Time of well-being versus Christmas. Do you already know what you buy loved ones under the tree? If you're thinking of experiences in the form of stays, trips, has, concerts, go ahead! These things have their strong life weight. If you're thinking about material things, stop for a moment and ask yourself a few questions. - doesn't he have anything like that? - didn't he get anything like this in the past, and it's somewhere postponed, or is it on the shelf? - does he need it? - will he use it? - does he want it? - what's that for? - what's he gonna do about it? How much crap we're capable of putting a loved one under the tree. Maybe even due to lack of time and purchase at the last minute... Let's try this year differently! We have created the opportunity for you to donate movement. There's no man who doesn't need it. Let's move on to the movement of those you care about. There are gift vouchers in values of 30, 50, 70 and 100. If you don't even have one variant,, nepasla ", apply any amount and we'll make it by day 1! For every sharing of non-Standard Motion Christmas, thank you.
Translated

,,If you want to find the secrets of the universe, think in terms of energy, frequency and vibration.“

Nikola Tesla

https://youtu.be/Q3oItpVa9fs

► NEW VIDEO Automatica: http://nigelstanford.com/y/Cytext-Automatica ► Album & 4k Video: http://nigelstanford.com/y/Cytext-Cymatics ► Spotify: http://NigelSt...
youtube.com

Keď zazdieľal toto video Tom Myers, tvorca Anatomy Trains, spozornel som. Čo nasledovalo som ale vonkoncom nečakal...

Toho je pohyb. Toto je maximálne ovládanie svojho tela. Z maximálnej stability do kompletnej relaxácie (mŕtvoly) behom milisekundy.

Označte priateľa, zdieľajte. Tiež je to vhodné pre všetkých deadlifterov a backsquaterov.

... See More
When I zazdieľal this video Tom Myers, the creator of anatomy extended, I didn't. What I followed was not expected at all... That's movement. This is the maximum control of your body. From Maximum Stability to complete relaxation (Corpses) during milliseconds. Tag a friend, share. It's also suitable for all deadlifterov and backsquaterov. https://www.youtube.com/watch?v=GSbvWHvyYM4
Translated

Heh, čo mi práve vyhodil FB ako spomienku.... Diéta, október 2010. 7 rokov dozadu, interview priamo vo vydavateľstve v Prahe. Už asi po 2 ročnej spolupráci (každé vydanie).

A predsa som teraz jeden z najpokornejších v obore... A stále je to iba 14 rokov....

Image may contain: 2 people, people smiling

19.9.2017 som mal tú česť počúvať pána Jelínka.

https://youtu.be/cOIeitd9HjE

🍀 1 spíker 🍀 100 účastníkov 🍀 5 hodín nabitých praktickými radami na dosiahnutie Vašich cieľov. Ďakujeme za účasť a vytvorenie úžasnej atmosféry! Ďalšie semi...
youtube.com

TOTO JE MÔJ HRDINA!!! Myslím to najsmrteľnejšie vážne. Nikto nie je viac ako on! Prosím pozerať iba s dobrou znalosťou angličtiny. 4 minúty.

This is my hero!!! I mean it seriously. No one is more like him! Please only watch with good english knowledge. Two minutes.
Translated
It looks like you may be having problems playing this video. If so, please try restarting your browser.
Close
10,408,831 Views
JP Sears

I've never been more equipped to handle my sedentary lifestyle since I got into functional training...