Posts

Tối qua ngồi tâm sự với đứa bạn thân (cũng gặp nhau ở muctim.com) ... tự nhiên kỷ niệm xưa ở đâu ùa về ... cứ đứa hỏi "mày nhớ thằng đó không, bạn của con đó đó" hoặc "con nhỏ đó, ở tiểu bang đó, quen với con nhỏ đó" ... chỉ nhớ mang máng tên rồi đi lục facebook .. Tìm cả buổi ra được một vài người ... Thật ra, cũng chỉ muốn biếc bạn ấy nay ra sao? có khỏe không? có gia đình chưa? gia đình bạn ấy như thế nào?

Nếu các bạn cùng một tâm trạng, muốn tìm lại bạn xưa trong gia đình muctim.com, xin đăng tải tin tức trong page nầy ...

Mask-