Photos
Reviews
4.9
12 Reviews
Tell people what you think
Gino Galea
· January 24, 2017
Il Museum certament huwa il post fejn it tfal taghna jidhlu bhala 'tfal' zghar u jigu fformati fi 'rgiel' ta' FIBRA li genwinament jhobbu u jirrispttaw lill proxxmu, dejjem fuq it taghlim ta' Kristu. ...Il formazzjoni tal ' irgulija' tibda' minn gol familja, id f'id mat taghlim ta' din is socjeta tal Museum. Iva, PROSIT lis soci u l membri kollha ghad dedikazzjoni u l hin personali taghkom... ghax il frott tas servizzi gentili taghkom jitgawda tul il hajja kollha tal persuna li jkun ircieva dan it taghlim. Qed nitkellem mill esperjenzi personali inkluzi persuni vicin tieghi. Nemmen li apparti l messagg nisrani... l'irgulija', lmhabba, ir responsabbilta, l'ntegrita li jghallmuna fil Museum fil verita huma l AQWA kwalifiki li wiehed jista' qatt jkollu ghall meta jiffaccja s socjeta ta' madwaru, li tinkludi wkoll d dinja tax xoghol. Dawn il virtujiet ma' se ssibhom fuq ebda certifikat izda jibqu' dejjem kriterji fundamentali sabiex wiehed jigi fdat bl impenji responsabbli li tirrikjeda l hajja socjali, id dinja tax xoghol kif wkoll il familja nnifisha. Nifirhilkom mill qalb u nirringrazzjakhom... See More
Videos
L-akbar rigal għal dan il-Milied…
10
Illejla l-ġenituri tal-gruppi minn Year 5 ’il fuq mistiedna għal-laqgħa li se tibda fis-7:15pm fil-kappella tal-MUSEUM stess. Narawkom ħbieb!
3
Introduzzjoni għal-laqgħa tal-lejla għall-ġenituri minn Year 5 ’il fuq.
3
Posts

Illum il-Ħamis 8 ta' Marzu, nistiednu lill-adolexxenti minn year 6 'il fuq għal Via Sagra. Niltaqgħu l-qasam fis-6:30pm biex nitilqu lejn ir-Rabat fejn ikollna l-laqgħa għand id-Dumnikani. Inkunu lura d-dar għat-8:15pm.
Il-gruppi ta' tfal iżgħar jiltaqgħu bħas-soltu.

Image may contain: 2 people, text

Nhar is-Sibt li ġej 3 ta' Marzu nistiednu lill-adolexxenti mill-preparatorja (year 6) 'il fuq għal PAM Nigħt ieħor. Niltaqgħu l-qasam fis-6:15pm u jkollna ħin għal-logħob, laqgħa speċjali, tisjir u ikel. Navżaw lill-prifetti sal-Ġimgħa 2 ta' Marzu. Niltaqgħu!

Image may contain: text
Posts

Din il-ġimgħa, mit-Tnejn 19 sas-Sibt 24 ta' Frar (minbarra l-Erbgħa) inħeġġu lill-aspiranti kollha (Form 3 'il fuq) biex jieħdu sehem fl-Eżerċizzi li se jsiru fiċ-Ċentru tal-Konferenzi, Dar il-Ħanin Samaritan. Nitilqu mill-qasam fis-7:00pm u nwasslu lura d-dar sad-9:00pm. Titilfuhomx!

Image may contain: 1 person, standing and text

F'isem il-membri, il-kandidati, l-adolexxenti u t-tfal, nirringrazzjaw lil Dun Ewkarist Zammit għas-sitt snin ta' servizz li wettaq fostna b'imħabba. Fl-istess waqt nawguraw u nitolbu għal Dun Mark Mallia Pawley fil-ħidma tiegħu fostna bħala arċipriet.

Image may contain: 1 person, text

QATLU LILL-ARĊISQOF
It-Tnejn 24 ta’ Marzu 1980
Isqof maqtul waqt li qed jiċċelebra quddiesa f’El Salvador.
Kien jaf li se joqtluh.
Sal-għada filgħodu, l-aħbar li “Qatlu lill-Arċisqof” xterdet mad-dinja kollha....
Il-foqra li kienu jsejħulu sempliċiment “Monseñor”,
damu ħafna inqas biex ipproklamawh “qaddis”.

Għalfejn qatluh lil dan l-Arċisqof ta’ El Salvador?
X’kien qed jiġri fil-pajjiż u hu x’kien qed jagħmel?
X’messaġġ għandu għalina li ngħixu iktar minn 10,000 kilometru bogħod
u 38 sena wara?

Fuq dan u iktar se jkellimna Robert Aloisio,
membru tal-Museum u l-awtur tal-ktieb “Qatlu lill-Arċisqof”
fit-tieni laqgħa mis-serje ‘#worldtour’ li se jkollna għal kulħadd, speċjalment għall-ġenituri.
Il-laqgħa se ssir nhar il-Ħamis 8 ta’ Frar fil-kappella tal-Museum u tibda fis-7:15pm.

Se jkun hemm kopji tal-ktieb "Qatlu lill-Arċisqof" għal min jixtieq jakkwista kopja wara l-laqgħa.

Ejjew intom u ħeġġu lil sħabkom biex jieħdu sehem.
Narawkom ħbieb!

See More
Image may contain: 1 person

Nhar il-Ħadd li ġej se jkollna ħarġa ta' ġurnata għall-adolexxenti mill-preparatorja 'l fuq (year 6 'il fuq). Se nibdew bil-quddiesa tat-8:00am fil-knisja ta' Ħad-Dingli stess.
Wara li jkollna ħajk, nieqfu nsajru flimkien u mbagħad ikollna ċ-ċans nilagħbu l-futbol fil-Museum tal-Kalkara.
Nispiċċaw fil-5:00pm.
Niltaqgħu!

Image may contain: ocean, sky, text, outdoor, nature and water

Illejla nistiednu lill-adolexxenti mill-klassijiet tal-preparatorja (year 6) 'il fuq biex jingħaqdu magħna ħalli mmorru naraw id-dramm ta' żmien il-Milied 'Westbank' fl-iskola St Michael's.
Il-Museum se jiftaħ għal-logħob fis-5:45pm u nitilqu fis-6:15pm. Wara jkollna trasport lejn id-dar.
Narawkom.

Image may contain: bird and text

Nhar il-Ġimgħa 29 ta' Diċembru nistiednu lit-tfal kollha għal adorazzjoni qasira li tibda fil-5:30pm fil-Knisja.
It-tfal subien jistgħu jiġu jilagħbu fil-5:10pm fil-Museum tas-subien u mbagħad jitilgħu mal-membri tal-Museum il-Knisja.
Wara, l-adolexxenti subien minn year 6 'il fuq jiltaqgħu il-Museum fejn ikollna l-ikla tal-Milied.
Narawkom.

Image may contain: text

"O Tarbija ċkejkna ta’ Betlehem, nitolbuk li l-biki tiegħek iqajjimna mill-bruda tagħna, jiftħilna għajnejna quddiem min qed ibati. Ħa tqajjem il-ħlewwa tiegħek is-sensittività tagħna u tgħinna nagħrfu s-sejħa li narawk f’dawk kollha li jaslu fl-ibliet tagħna, fl-istorja tagħna, fil-ħajja tagħna. Ħalli l-ħlewwa rivoluzzjonarja tiegħek tipperswadina biex inħossu s-sejħa li nwasslu t-tama u l-ħlewwa fost il-poplu."
Talba tal-Papa Franġisku fi tmiem l-omelija tal-quddiesa ta' nofsillejl

Waqt li nirringrazzjawkom li ngħaqadtu magħna fid-Dimostrazzjoni bil-Bambin ilbieraħ, f'isem il-membri u l-kandidati tal-Museum f'Ħad-Dingli, minn qalbna nixtiqulkom Milied Qaddis mimli bil-paċi li jġib l-iben t'Alla li sar bniedem.

Image may contain: 1 person, text

Nhar il-Ħadd li ġej (24 ta' Diċembru) nistiednu lit-tfal kollha u l-familji tagħhom biex niltaqgħu għall-quddiesa tad-9:30am. It-tfal għandhom iġibu magħhom il-karus bid-donazzjonijiet lid-Dar tal-Providenza u l-Bambini biex jitbierku.
Niltaqgħu!

Image may contain: text

Nhar il-Ħadd 24 ta’ Diċembru nistednukom tingħaqdu magħna fil-MUSEUM tas-subien ta' Ħad-Dingli biex fis-6:00pm nibdew din id-dimostrazzjoni li se tkun bis-sehem tal-Banda Santa Marija u tgħaddi minn dawn it-toroq: Sqaq il-Museum, il-Kbira, il-Mitħna, is-Salesjani, il-Maddalena, l-Irdum, Dun Karm Azzopardi, Misraħ Suffara, Ġużi Cutajar, Ġużè Ellul Mercer, Misraħ il-Mafkar, Pawlu Ebejer, Ċensa Spiteri u il-Parroċċa. Nispiċċaw bi programm qasir fil-knisja. Inkunu lesti sat-7:45pm. Narawkom!

DEC24
Sun 6:00 PM UTC+01Museum DingliĦad-Dingli, Malta
19 people interested

Nhar il-Ġimgħa 15 ta' Diċembru se jkollna l-premjazzjoni għat-tfal minn year 2 sa year 5 waqt li l-Ħadd 17 ta' Diċembru se jkollna l-premjazzjoni għall-adolexxenti minn year 6 'il fuq.
Il-premjazzjonijiet isiru fil-kappella tal-Museum tas-subien u jibdew fis-6:00pm.
Mistiedna l-familja kollha.

Image may contain: sky and text

Nhar il-Ħadd li ġej se jkollna ħarġa ta' ġurnata li nibdewha bil-quddiesa tat-8:00am Ħad-Dingli stess. Nispiċċaw fil-5:00pm.
Jekk it-temp ma jippermettix li noħorġu fit-tul, niltaqgħu għall-quddiesa xorta waħda u jkollna attività fil-Museum ta' Ħad-Dingli stess li tkun tinkludi l-ikel f'nofsinhar u nispiċċaw fis-2:00pm.
Niltaqgħu!

Image may contain: cloud, sky, text, outdoor and nature

Kien hemm waħda mara li quddiem il-mewt għall-għarrieda qalet dan l-aħħar kliem:
“Mulej, għallimni nkun ġeneruża. Għallimni naqdik kif jistħoqqlok; li nagħti bla ma nqis il-prezz, li nitqabad bla ma nqis il-feriti, li nitħabat bla ma nfittex mistrieh, li naħdem bla ma nfittex ħlas.”

Min kienet din il-mara?
X’taħseb li juri dan il-kliem fuq il-ħajja tagħha?...
Tgħid mnejn ġabet il-kuraġġ li tgħidu?
Fejn taħseb li kienet qalbha?
U int qalbek fejn hi?

Fuq dan u iktar se nitkellmu nhar it-Tlieta 14 ta’ Novembru
fl-ewwel laqgħa mis-serje “#worldtour” li se jkollna għal kulħadd, b'mod speċjali għall-ġenituri.
Il-laqgħa tibda fis-7:15pm fil-kappella tal-Museum.
Ejjew intom u ħeġġu lil oħrajn biex jiġu.
Narawkom ħbieb

See More
Image may contain: one or more people, text and food

Nawguraw lill-adolexxenti li ser jirċievu l-Griżma tal-Isqof dan il-weekend. Nitolbu biex ilkoll inkomplu nimpenjaw lilna nfusna fil-mixja wara Ġesù bl-għajnuna tal-Ispirtu s-Santu.

Image may contain: outdoor