ณัฐ นรรัตน์ is on Facebook.
To connect with ณัฐ, sign up for Facebook today.
About ณัฐ
  • born 02:09
Favorite Quotes
  • คนธรรมดาทำบุญก็อยากได้บุญ คนมีปัญญาทำบุญหวังจะเกิดในภพใหม่ที่ดีกว่าเดิม แต่ชาวพุทธแท้ทำบุญเพื่อการปล่อยวางกิเลสอย่างสิ้นเชิง ...

Favorites

Others With a Similar Name