Photos
Posts

Det finns bara en regel på denna sida:

Inga diskussioner och/eller spekulationer i kommentarsfälten om vart våra besöksmål ligger. Detta är för att minska risken för t.ex. vandalism.

nedlagt.se added 9 new photos to the album: Upplagsplats IV.
June 22, 2016
Posts
nedlagt.se added 14 new photos to the album: Kalkbruk.
June 20, 2016
nedlagt.se added 11 new photos to the album: Bergrum IV.
May 31, 2016
nedlagt.se added 18 new photos to the album: Tampongfabrik.
May 30, 2016
nedlagt.se added 18 new photos from May 23, 2016 at 11:50am to the album: Fort I (återbesök).
nedlagt.se added 21 new photos from May 16, 2016 at 10:18am to the album: Vårdhem.
May 16, 2016 at 10:18am
nedlagt.se added 12 new photos from May 12, 2016 at 10:55am to the album: Fördelarstation.
May 12, 2016 at 10:55am

När marken i området började skifta som en följd av gruvans verksamhet under jord, påbörjade man flytt av stadskärnan och avgränsade sedan det påverkade området.

Detta är en av de byggnaderna som fortfarande står kvar och inte rasat ner i gruvan. Den är däremot inte i perfekt skick.

nedlagt.se added 27 new photos to the album: Fort II.
May 9, 2016

En anläggning av denna omfattning får man sällan chansen att undersöka närmare och att dessutom vara en av de första att få se den efter 12 års plombering gör det hela lite mer intressant.

Otroligt nog är väldigt få delar av fortet vattenfyllt och den enda begränsande faktorn är syretillgången. Solen värmer ovanpå fortet och fukten och värmen samlas uppe i kanontornen och t.o.m. en snabb titt olidlig. Kameraobjektiven immar igen gång på gång. Allt i trä är vittrat och faller sönder vid vidröring, allt i metall är genomrostat.

nedlagt.se added 12 new photos to the album: Bostadsområde II.
April 27, 2016

Ett av många övergivna områden på den aktuella orten. Området bestod av sju-åtta hus som alla stod öppna, så väl lägenheter som skyddsrum

Som vissa sett så har vi slopat garderobsserver-approachen och lastat upp allt material här på Facebook. Tanken är att vi ska börja uppdatera med den kubikmeter material vi har liggandes i våra lägenheter. Håll ögonen öppna!

nedlagt.se added 20 new photos from April 12, 2016 at 10:36am to the album: Bruk IV.
April 12, 2016 at 10:36am

Vi promenerar in på området och möts av skyltar som varnar för livsfara i form av öppna schakt, rasrisk och förorenat område. Byggnaderna är i extremt förfall och naturen tycks ha tagit över. Golven är täckta med vatten, bråte och mossa. Tegel har spruckit, vittrat och börjat lossna från väggarna. Tak, väggar och fönster har rasat eller slagits in, så varningsskylten var ej överflödig och det är med stor försiktighet som vi letar oss genom byggnaderna.

nedlagt.se added 15 new photos from June 2012 to the album: Kontorsbyggnad I.
June 2012

Ytterligare ett osäkert kort, tänker vi, men tipset om ett stort övergivet fabriksområde känns trots allt som en värdig omväg. Vårt riktmärke för navigation skulle i detta fall vara en allmänt känd signaturbyggnad. Informationen kändes otydlig och tvetydig fram till dess att vi får syn på vad vi letat efter. Väl framme i skuggan av svampen finner vi dessvärre inget annat än en stor inhägnad jordplätt där dessa fabriker antagligen tidigare stått.

Vi ser oss omkring och fundera...r ett tag och får syn på någon typ av tegelbyggnad igenväxt av buskar och träd längst ut i hörnet av jordplätten. Byggnaden ser från utsidan inte allt för tilltygad ut, men när vi går närmare ser vi hur få av fönsterrutorna som är hela. Som en naturlig följd av vår kylskåpssmidighet promenerar vi runt på baksidan för att undvika dra uppmärksamhet till oss. Väl inne i byggnaden möts vi av en illa vandaliserad lobby, mängder av tomma nedklottrade och sönderslagna kontorsrum.

Förstörelsen är total.

See More
nedlagt.se added 18 new photos from June 2012 to the album: Bostadsområde I.
June 2012

Vi spankulerar in längs den tomma gatan för att ta oss en titt. Dörrar står på vid gavel och därför antar vi att denna plats kommer vara precis som alla välbesökta platser är, dvs. sönderslagna. När vi når den bortersta spetsen av gatan beger vi oss mot husen för att ta en bättre titt. Husen är helt tomma, ointressanta, kliniskt rena och dessutom i rätt bra skick, bortsett från ett garage som taket rasat in i.

Vi börjar känna stressen och förbereder oss på att åka iväg när vi... får syn på någon typ av urklippt figur i ett av fönsterna på ett hus. Vid närmare undersökning finner vi att detta huset inte är tomt, ointressant och kliniskt rent. Huset har snarare stökats ner för kung och fosterland, för att sedan bara lämnas. Vi får intrycket att man plockat ut de viktigaste möblerna, kläderna och tillhörigheterna och sedan bara låtit resten ligga kvar. Helt klart intressant.

See More
nedlagt.se added 26 new photos from June 2012 to the album: Bergrum III.
June 2012

Under planeringsstadiet av en mer omfattande genomresa i Sverige blev vi idiot-förklarade för att våran planlagda rutt inte inkluderade denna anhalt. Såhär i efterhand kan vi hålla med, eftersom detta utan tvekan är bland det mäktigaste vi sett och kommer att få se under vår livstid.

Utrustade med pannlampor, extra ficklampor och kamerautrustning ålade vi oss ner i ett snävt hål som visade sig leda till något typ av fläktrum, i detta fall enda tillgängliga ingången. Vi slår p...å våra lampor, börjar leta oss fram och inser fort hur otroligt omfattande berganläggningen måste ha varit. Allt som finns kvar är enorma tomma bergsalar med fundament, rör och kablage. Bergrummet är skonat från någon märkbar vattenfyllning, men fukten hänger tung i luften och all träinredning har således ruttnat och blivit livsfarligt att beträda. Vi kan knappt kommunicera, ekot av våra egna röster tar över och ljudet av vattendroppar som slår i betonggolvet längre bort i berganläggningen förstärks och låter för våra öron som en armé av klampande fötter.

Enligt uppgift avvecklades berganläggningen för mer än 30 år, men inredningen har stått längre än så och det framgår ganska tydligt. Vid avvecklingen av anläggningen tycks man inte ha varit vidare försiktig, utan bara slagit ner tegelväggar och forslat ut cisterner och maskineri. Undantaget är kontorsdelen av anläggningen, som inte verkar ha rensats överhuvudtaget. Gamla genomblöta dokument, spännande mojänger och naturligtvis gasmasker täcker golven. Antagligen för att hyllor ruttnat och brustit.

See More
nedlagt.se added 14 new photos to the album: Hus III.
April 12, 2016

På färdvägen till ett specifikt besöksmål händer det ibland att man snubblar över ett annat. I detta fall handlade det om en gård som redan på hundra meters håll framstod som helt övergiven, med den igenväxta gårdsplanen, ruttnande fasaden och de krossade fönsterna. På gården fanns dessutom två lador som mer eller mindre rasat ihop och vid närmare undersökning fann vi vad som verkade vara ett helt skrot-upplag med gamla Volkswagen-bilar i varierande skick.

Bostäder brukar säl...lan vara vidare intressanta besöksmål, då man väldigt sällan lyckas få fram någon information om varför de lämnats. Vad som gör denna plats lite mer intressant är alla tidningar, skolböcker och skolkataloger man fann utspridda över golven och vi kunde till och med slå upp två av namnen på skolböckerna på facebook. Utöver detta fanns bara ett fåtal möbler och gamla trasiga apparater kvar på plats. Bostaden i sig var rätt spartansk och här hade man knappt bemödat sig tapetsera eller lägga in golv-matta och närmast sanningen kommer man nog om man säger stampat jordgolv.

See More
nedlagt.se added 15 new photos from September 2011 to the album: Vattentorn I.
September 2011

Detta vattentorn ligger centralt och har varit ur bruk i många år. Det har tagits beslut om att det ska rivas för att ge plats åt nya bostäder men ännu har inget hänt då ärendet har överklagats ett flertal gånger. Tornet har varit avspärrat under en lång tid, utan möjligheter att kunna ta sig in utan att bryta upp den plomberade ingången. Detta var just vad några som hade varit där före oss hade gjort, så för vår del var det bara att kliva på.

Väl inne kunde man konstatera att det inte hade stått orört någon längre period, då många av väggarna var prydda av graffiti och det låg skräp lite varstans. De första våningarna var kolmörka i brist på ljusinsläpp men ju högre upp man kom desto ljusare blev det. Högst upp i toppen fanns tidigare ett kafé kombinerat med en utsiktsplats över staden.

nedlagt.se added 16 new photos from September 2011 to the album: Upplagsplats I (återbesök).
September 2011

Långt ut i skogen i Västerbottens län hittar man i anknytning till inlandsbanan, vad som en gång i tiden varit ett avstickande spår som leder mot ett berg. Promenerar man efter detta som nuförtiden bara är en allé av träd och tittar väldigt noga ser man enorm mäktig port in i berget. Detta är den så kallade upplagsplatsen eller omformarstation, som den i folkmun även kallas.

Som utlovat blev det ett återbesök till denna station, men av bekvämlighetsskäl tre år senare. Denna g...ång gick vi givetvis hela vägen in och klättrade upp i ventilationsschaktet, vilket vi avstod från tidigare som en följd utav vår oerfarenhet.

Platsen var till synes helt oförändrad, bortsett från att man tydligen öppnat portarna till stationen. Dimman låg tät, vattnet droppade och den påtagande kylan från berget var densamma. Från porten och inåt fanns tågspåret fortfarande kvar och man fick vara väldigt noga med vart man satt ner sina fötter, för att inte snubbla på någonting. Tittade man sig inte för kunde man lätt trampa in en spik i foten, vilket en av oss provade på. Stegar och trappor må ha varit väldigt rostangripna, men verkade helt intakt.

Uppe på första våningen utav ventilationsschaktet ligger en gästbok som blivit så dränkt i vatten att man inte kunde urskilja några namn förutom namnet “Kenny Bräck”.

See More