Nguyễn Phi Dương is on Facebook.
To connect with Nguyễn Phi, sign up for Facebook today.
Education
About Nguyễn Phi
  • No additional details to show
Favorite Quotes
  • Gà gáy thì trời sáng, mà gà không gáy trời cũng sẽ sáng. Trời sáng hay không đâu phụ thuộc vào con gà. Vấn đề là trời sáng , ai sẽ là người thức tỉnh mà thôi

Favorites