Hoàng Việt (Thông thiên) is on Facebook.
To connect with Hoàng, sign up for Facebook today.
Work
Education
Current City and Hometown
About Hoàng
  • “Cậu biết đau lòng là cảm giác gì không ?
    Đau lòng chính là nhìn thấy vòng tay người đã từng ôm mình lại đi nắm tay người khác.
    Đau lòng chính là đêm nào mình cũng mơ thấy cậu, khi tỉnh lại thì chỉ là bóng đêm vô tận.”
Favorite Quotes
  • You come into the world with nothing, and the purpose of your life is to make something out of nothing.
    Bạn bước vào thế giới này chẳng có gì, và mục đích cuộc đời chính là làm nên được điều gì đó từ hai bàn tay trắng.

Favorites