Jump to
Press alt + / to open this menu
Join or Log Into Facebook  
Do you want to join Facebook?
Sign Up

اعظم طالقانی: حصر موسوی و کروبی نقض صریح حقوق بشر و قانون است

اعظم طالقانی، دبیرکل جامعه زنان با انتقاد از حصر رهبران جنبش سبز می گوید: «حصرخانگی افراد نه تنها در قانون و شرع جایگاهی ندارد بلکه سوابق تاریخی گویای این موضوع است که اعمال چنین رفتاری برای حکومت های اقتدارگرا بی حاصل بوده است. سرنوشت «لخ والسا» آزادی خواه لهستانی باید تجربه ای برای اقتدارگرایان باشد که با وجود حصرخانگی روزی فرا رسید که با رهبری حزب همبستگی، انقلابِ لهستان را رقم زد.»

 

اعظم طالقانی در گفت و گو با جرس، در مورد حصر رهبران جنبش سبز اظهار داشت : «هر حکومتی که روش آن خلاف قانون و ضد حقوق شهروندانش باشد دیر یاز زود محکوم به سوی زوال و شکست خواهد رفت. حصر خانگی میرحسین موسوی و زهرا رهنورد و همینطور مهدی کروبی و فاطمه کروبی نه مامن قانونی دارد و نه مامن شرعی و جملگی باید گفت چنین رفتاری نقض صریح حقوق بشر وقانون است».

 

به عقیده او «اگر از دید حاکمیت این افراد به جرمی متهم هستند پس باید در یک دادگاه صالح به اتهاماتشان رسیدگی شود و قاضی عادل پس از شنیدن دفاعیات آنان برایشان حکم را صادر کند. اما اینکه بی توجه به قانون و حقوق انسانی برای چندین ماه شهروندانی را بی آنکه حکمی برایشان صادر شده باشد حصر خانگی کرد غیر قانونی است و مسئولیت عواقب احتمالی آن متوجه حاکمیت و دستگاه قضایی خواهد بود.»

 

طالقانی ادامه داد: «از طرفی باید بپرسید اگر آنان زندانی هستند پس چرا از حقوق قانونی یک زندانی مثل دسترسی به پزشک و بهداشت، تغذیه مناسب، حق وکیل، حق ملاقات با اعضای خانواده و نزدیکان و…برخوردار نیستند؟ وی می افزید: ” هر چند که زندانیان سیاسی ما در سرتاسر کشور نیز از حقوق اولیه زندانی برخوردار نیستند.»

 

دبیرکل جامع زنان با اشاره به حوادث تلخی که در زندانهای کشور به وقوع می پیوندد گفت: «چندی پیش کودکانی که برای دیدن پدر یا مادر زندانی خود در وقت ملاقات به زندان مراجعه کردند در حین مکالمه تلفنی در کابین به یکباره تلفن قطع شده و پرده ای سیاه بین فرزندان و زندانی کشیده می شود. این خشونت به شدت در روحیه این دو کودک اثر منفی گذاشته طوری که تا مدتها حاضر به ملاقات با پدر یا مادر زندانی خود نشده اند و از تکرار دوباره آن بیم داشتند. و پس از مدتی که حاضر به ملاقات مجدد شدند استرس و ترس قطع تلفن و تکرار آن صحنه آنان را بی قرار و افسرده کرده است و عقده هایی در آنان به وجود آورده که با وجود کودکی به دنبال انتقام جویی بوده اند.

 

او در ادامه اظهار کرد: «در زندانها شرایط ملاقات هر ۱۵ روز یکبار و به صورت دوره ای (یک دوره ملاقات با زنان خانواده و یک دوره ملاقات با مردان خانواده) می باشد. اما همین دوره های طولانی مدت هم از بسیاری از زندانیان گرفته شده است و کم نیستند عزیزانی که ماه هاست حتی برای مدت کوتاهی نتوانسته اند همدیگر را ملاقات کنند و حتی با تلفن از حال یکدیگر باخبر شوند.»

 

اعظم طالقانی در توصیه به زندانیان سیاسی که برای بیان اعتراضات خود دست به اعتصاب غذای طولانی مدت می زنند گفت: «به عنوان کسی که تجربه زندان دارم توصیه می کنم زندانیانی که برای نشان دادن فریاد و اعتراض خود دست به اعتصاب غذا می زنند می خواهم با توجه به شرایط زندان و شرایط سخت جسمی و روحی دست به اعتصاب غذای طولانی مدت نزنند و بدانند که در صورتی که توان بدنی آنان تحلیل رود امکان وقوع هر اتفاقی در زندان ممکن است».