Jump to
Press alt + / to open this menu
Join or Log Into Facebook  
Do you want to join Facebook?
Sign Up

UPSR - KERTAS 2 BAHAGIAN B

Panduan Menjawab Soalan Karangan

 

Tiga soalan karangan dikemukan. Anda dikehendaki memilih satu soalan sama ada Soalan 1, 2 atau 3. Bagi menghasilkan karangan yang baik, anda perlu merancang karangan anda terlebih dahulu. Berikut cadangan langkah-langkah yang perlu dilakukan sebelum dan selepas menulis karangan.

 

Baca dan fahami kehendak atau pertanyaan soalan

Baca soalan dengan teliti, fahami kehendak atau arahannya. Bagi sesetengah soalan, ayat pertama atau ayat kedua adalah maklumat

situasi, manakala kehendak atau arahan soalan adalah ayat terakhir Hindari sikap terlalu gopoh.

 

Sebagai contoh, perhatikan soalan berikut:

 

Sekolah kamu menganjurkan kejohanan olahraga. Tuliskan sebuah karangan yang menggambarkan suasana di kejohanan tersebut.

 

Ayat pertama maklumat atau situasi, manakala ayat kedua kehendak soalan. Amati kehendak soalan dan jawab apa yang ditanya. Perkara lain yang berkaitan dengan situasi dan kehendak soalan juga boleh dimasukkan bagi menghasilkan sebuah karangan yang lebih menarik.Perkara-perkara yang tiada kaitan elakkan sama sekali.

 

2.  Merangka atau mencatat isi-isi penting karangan

Rangka karangan hendaklah dibuat berdasarkan tiga bahagian Iaitu:

a.  Pengenalan / pendahuluan

b.  Isi ( memadai tiga isi ) beserta huraian dan contoh

c.  Penutup

 

3. Menulis karangan lengkap berdasarkan kerangka atau isi-isi penting karangan

-  Panjang karangan tidak kurang daripada 80 patah perkataan.

-  Perenggan pertama pendahuluan, perenggan kedua, ketiga dan keempat isi dan perenggan akhir penutup.

-  Setiap isi hendaklah disertakan dengan huraian dan contoh.

 

4.  Semakan

-  Pastikan struktur ayat, ejaan, tanda baca dan kosa kata yang digunakan betul dan tepat.

-  Pastikan setiap isi disertakan huraian dan contoh.

 

Langkah Menjawab Bahagian B

 

-  Baca ketiga-tiga soalan yang disediakan dan cuba fahami kehendak soalan.

-  Pilih satu sahaja soalan yang paling mudah. (Mudah mencari isi. Gunakan panduan / cara / petua mencari isi yang telah dipelajari)

-  Bina kerangka karangan atau peta minda semasa mencari isi.

-  Tulis karangan mengikut format yang betul dengan :

-  Jelas dan terang

-  Ayat yang gramatis dan struktur ayat yang betul

-  Ejaan dan tanda baca yang betul

-  Susunan cerita yang menarik

 

-  Elakkan cerita-cerita yang tidak berkaitan dengan isi atau kehendak soalan.

-  Semak semula dengan teliti untuk memastikan tiada kesalahan ejaan, tanda baca, struktur ayat dan imbuhan yang digunakan.

    strategi menulis karangan

 

Pendahuluan

-  Jangan tulis lebih daripada satu perenggan tepat

-  jelas

-  2/3 ayat sahaja

-  teruskan bicara tentang tajuk

-  jangan libatkan isi

 

-  Pendahuluan hendaklah ditulis dalam satu perenggan sahaja. Bahagian ini

-  Juga hendaklah menyentuh perkara-perkara yang berkaitan dengan tajuk.

-  Pendahuluan yang baik dapat menerangkan seluruh isi yang akan anda tulis dalam karangan.

-  Pendahuluan sesebuah karangan hendaklah pendek, ringkas dan padat.