Jump to
Press alt + / to open this menu
Join or Log Into Facebook  
Do you want to join Facebook?
Sign Up

Namazda neler söylüyoruz,söylediklerimizin anlamlarını biliyor muyuz?..

NAMAZDA OKUNAN TESBİHATLARIN TÜRKÇE ANLAMLARI

-►Allahü ekber---Allah en büyüktür

-►Subhane rabbiye’l-Azim---Ey büyük Rabbim! seni bütün noksan sıfatlardan tenzih ederim.

-►Semiallhulimen Hamideh---Allah kendisine hamd edenleri işitir.

-►Rabbena leke’l –hamd---Ey Rabbimiz! Her çeşit hamd ancak sanadır.

-►Sübhane rabbiye’l- ala--- Ey yüce Rabbim! seni bütün noksan sıfatlardan tenzih ederim.

-►Esselamu aleykum ve rahmetullah---Allah’ın selamı üzerinize olsun.Namaz sonrası okunan tesbihatlar…

-►Allahumme ente’s-selamu ve minke’s-selam tebarek-te ya-zel celali vel ikram

Allah’ım! sen kurtuluş merciisin.Esenlik ve güvenlik sendedir.Ey azamet ve kerem sahibi Allah’ım! Senin şanın çok yücedir.

-►Ala resulina Muhammedin salavat

Peygamberimiz H.Z Muhammet (s.a.s) e salavat getirin.

-►Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed

Yarabbi Muhammed aleyhisselam ve aline salat ve selam olsun.

-►Subhanallahi ve’l-hamdülillahi vela ilahe illallahu vallahu ekber vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyul azim.

Allah eksik sıfatlardan beridir.Hamd Allah’ındır.Allah’tan başka ilah yoktur ve Allah en büyüktür.Allah’tan başkasında güç kudret yoktur.

-►Subhanallah---Allah noksan sıfatlardan münezzehtir.

-►Elhamdülillah---Hamd Allah’adır.

-►Allahü ekber---Allah en büyüktür

-►Lailahe illallahu vahdehu-la şerikeleh lehül mülkü velehüd hamdü ve hüve ala külli şey’in kadir

Eşsiz olan ve oratgı olmayan Allah’tan başka ilah yoktur.Hükümdarlık onundur, hamd onadır ve o her şeye güç yetirendir.

-►Sübhane Rabbiye’l-aliyyi’l-a’le’l-vehhab

Çok bahşedenlerin en yücesi olan rabbim!Sen noksan sıfatlardan münezzehsin.

-►Amin---(Duaların kabul olacagına) Ben inanıyorum ,güveniyorum.