Jump to
Press alt + / to open this menu
Join or Log Into Facebook  
Do you want to join Facebook?
Sign Up

PENGESAHAN PELANTIKAN DAN PENGESAHAN DALAM PERKHIDMATAN TANPA TAPISAN KESELAMATAN

SIARAN AKHBAR

 

PENGESAHAN PELANTIKAN DAN PENGESAHAN DALAM PERKHIDMATAN TANPA TAPISAN KESELAMATAN

 

(i) Selaras dengan keputusan Kerajaan melalui Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 6 Tahun 2011 yang dikeluarkan oleh pihak Jabatan Perkhidmatan Awam berkaitan PINDAAN PELAKSANAAN TAPISAN KESELAMATAN BAGI PEGAWAI YANG DILANTIK DALAM PERKHIDMATAN AWAM berkuat kuasa 20 April 2011, Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia (SPA) mengumumkan bahawa semua pegawai yang dilantik oleh SPA ke dalam Perkhidmatan Awam tidak perlu lagi tertakluk kepada tapisan keselamatan untuk pengesahan pelantikan dan pengesahan dalam perkhidmatan. Serentak dengan itu, SPA telah membatalkan syarat tapisan keselamatan dalam surat tawaran yang dikeluarkan oleh SPA berkuatkuasa serta-merta.

 

(ii) Namun begitu, pegawai masih perlu lulus tapisan keselamatan sama ada sebelum atau setelah disahkan dalam perkhidmatan. Pegawai yang tidak lulus tapisan keselamatan boleh ditamatkan perkhidmatan mengikut peraturan yang berkuatkuasa.

 

(iii) Dengan pelaksanaan dasar baru ini, pengesahan dalam perkhidmatan boleh dibuat oleh SPA pada bila-bila masa sahaja apabila pegawai telah memenuhi syarat skim perkhidmatan serta syarat lain yang telah ditetapkan oleh Kerajaan dari semasa ke semasa.

 

(iv) Oleh yang demikian, Ketua Jabatan boleh menghantar perakuan pengesahan ke SPA tanpa menunggu tapisan keselamatan.

 

Disediakan oleh:

Unit Perhubungan Awam Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia

 

 

Surat Rasminya pada link di bawah:http://imej.spa.gov.my/dev/pdf/SIARAN%20AKHBAR-%20tapisan%20keselamatan%2026%20April%202011.pdf