Jump to
Press alt + / to open this menu
Join or Log Into Facebook  
Do you want to join Facebook?
Sign Up

วิธีการตรวจสอบเว็บโฮส เบื้องต้น ว่าใช้งานได้หรือไม่

วิธีการตรวจสอบเว็บโฮส เบื้องต้น ว่าใช้งานได้หรือไม่

 

 

พบว่าผู้ใช้ internet ของ true โดยส่วนใหญ่ เข้าเว็บได้บ้างไม่ได้บ้าง

ส่วนของค่ายอื่น (3BB, TOT, อื่นๆ) ยังไม่ได้รับการแจ้งปัญหา

    หากผู้ใช้บริการ ยังสามารถเข้าผ่าน IP (เพื่อจัดการ DirectAdmin ได้) แสดงว่าเครื่อง Server ปกติ ไม่ได้มีปัญหาแต่อย่างใด

    ซึ่งปํญหานี้ เกิดจากอินเตอร์เน็ตของผู้ใช้เองในบางพื้นที่ เราจึงมาแนะนำการแก้ไขเบื้องต้น

 

   

 

 

วิธีการแก้ไขแบบละเอียด

 

เลือก Use the following DNS server addressess :

 

Preferred DNS Server : 8.8.8.8

 

Alternate DNS Server : 156.154.70.1

 

(กรณีใช้งานได้ปกติ เข้าเว็บต่างๆ ได้ปกติ ไม่จำเป็นต้องตั้งค่าใดๆ)

 

 

     

 

วิธีการตรวจสอบ web hosting เบื้องต้น

                                                           

 

                                                           

กรณีเข้าเว็บไซต์ไม่ได้ มีหลายสาเหตุ

                                                           

 

                                                            แต่พบบ่อยสุดคือ ปัญหาสภาพอินเตอร์เน็ตของประเทศเราเอง ที่มักมีปัญหา สามารถตรวจสอบเบื้องต้นได้โดย ดังต่อไปนี้

                                                           

                                                           

1. การเข้าเว็บไซต์แบบ IP Address โดยพิมพ์ ip address ของเครื่อง server ตามที่ผู้ให้บริการออกให้ ตรวจสอบได้จากอีเมล์ แล้วตามด้วย account ที่ใช้เข้าระบบ control panel เช่น

                                                           

122.155.x.x/~yourhost ถ้าสามารถเข้าเว็บไซต์แบบ IP ได้ แสดงว่าปัญหานี้เกิดจาก DNS ของ ISP หรือผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ทที่คุณใช้งานอยู่ อาจจะมีปัญหา ให้แก้ไขโดยการเปลี่ยนไปใช้ DNS ของที่อื่น หรือ ปิด router ราว 10 วินาที แล้วเปิดขึ้นมาใหม่

                                                            แต่ถ้าใช้งานอินเตอร์เน็ตผ่าน  Proxy Server หรือไม่ใช้ router ก็ต้องหยุดการเข้าเว็บสักพักหนึ่ง แล้วค่อยเข้าใหม่ เพื่อให้ DNS ได้มีการ Update ข้อมูลก่อน ซึ่งปกติจะอัพเดตราว 2 ชั่วโมง ครั้ง

                                                           

 

                                                           

2. ถ้าหากเข้าเว็บไซต์ IP Address แล้วยังเข้าไม่ได้ ปัญหานี้อาจจะเกิดจากระบบเครือข่ายมีปัญหา ให้ลองเข้าเว็บไซต์ผ่าน Proxy Server หรือเว็บไซต์ผ่าน Web Proxy อย่างเช่น http://www.hidemyass.com ถ้าหากเข้าเว็บไซต์ของคุณผ่าน Web Proxy ได้ แสดงว่าระบบเครือข่ายบางจุดอาจจะมีปัญหา ให้ลองปิด router ราว 10 วินาที แล้วเปิดขึ้นมาใหม่

                                                           

 

                                                           

3. ถ้าทั้งข้อ 1 และ 2 เข้าไม่ได้ ให้ลองขอให้ผู้อื่นที่ใช้อินเตอร์เน็ตต่างกัน ต่างสถานที่ หรือต่างจังหวัด ที่ไม่ใช่ ISP เดียวกัน เช่น True กับ TOT ถ้าอีกฝ่ายเข้าได้แสดงว่าเป็นที่อินเตอร์เน็ตที่คุณใช้งานมีปัญหา

                                                           

 

                                                           

และให้ลองเปลี่ยนโปรแกรมที่ใช้งานอินเตอร์เน็ตเช่น IE, Firefox, Chrome ลองสลับกันใช้ดู หรือลองกด Refresh, ล้างค่า cookie ของโปรแกรม restart คอมพิวเตอร์

                                                           

 

                                                           

แต่ถ้าเข้าไม่ได้เหมือนกัน อาจจะเป็นเพราะระบบ Network ของ สถานที่วางเครื่อง Server (CAT) หรือเครื่อง Server มีปัญหา

                                                           

และให้ลองเข้า ระบบจัดการโฮสติ้ง ที่ทางผู้ให้บริการออกให้ เช่น

                                                            122.155.1.118:2222 หากเข้าได้ แต่เข้าเว็บไม่ได้ อาจเป็นปัญหาจาก ระบบ DNS ซึ่งต้องรอให้ Update

                                                           

 

                                                           

ในกรณีที่ระบบเครือข่ายของ กสท มีปัญหา ต้องรอให้เจ้าหน้าที่ แก้ไขให้เรียบร้อยก่อนจึงจะสามารถเข้าเว็บไซต์ใหม่ได้ แต่ถ้าเครื่อง Server มีปัญหาต้องรอให้ผู้บริการแก้ไขปัญหาแล้วเสร็จจึงจะใช้งานได้

                                                           

 

                                                           

การตรวจสอบเพิ่มเติมในกรณีที่ ไม่สามารถเข้าเว็บได้ ให้ลองใช้คำสั่ง Command promt ในการตรวจสอบว่า DNS ที่ใช้อยู่ สามารถเรียกค่าชื่อโดเมนได้หรือไม่ โดยใช้คำสั่ง nslookup [domain] ให้เปิดหน้าต่าง แล้วพิมพ์ nslookup dotregis.com ถ้าสามารถเรียกเจอจะแสดงค่า IP Address นั้นๆ ออกมา

                                                           

 

                                                           

แม้ว่าจะยังคงเข้าเว็บไซต์อื่นๆ ได้ แต่ทำไม เข้าเว็บตนเองไม่ได้ การแก้ปัญหาเบื้องต้น ให้ผู้ใช้บริการ ตั้งค่า ดังนี้

                                                           

 

                                                           

ปํญหานี้โดยมากแล้ว ลูกค้า/ผู้ใช้บริการทั่วไปมักเข้าใจเอาเองว่าเกิดจาก DNS หรือ   โฮส หรือโดเมน

                                                            เข้าเว็บไม่ได้ แต่ไม่ได้ตั้งค่า ซึ่งผู้ใช้ทั่วไป มักมองข้าม ISP ที่เราใช้งาน   ซึ่งมักพบน้อยมาก

                                                           

                                                            สาเหตุเกิดได้จาก

     1.เว็บใหม่

     2.แก้ไข DNS บ่อย   ทั้งต้นทางปลายทาง

     3.Server Down

                                                                 4.ISP Update

     5.ไฟดับ /   Router Modem ดับ

     6.Restart Compunter / Restart Router

                                                           

                                                            ซึ่ง ISP Update   ระดับผู้ใช้งานทั่วไปมักมองข้าม

                                                           

                                                            สาเหตุปัญหานี้เกิดจาก   ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต (ISP) โดยตรง ซึ่งหลักการทำงานของเว็บไซต์

                                                            จะเป็น IP   ส่งค่ากลับมายังโดเมน ซึ่ง ISP ของผู้รับส่งต่างกัน และมีการทำงานโดยหลักการคือ 4-6 ชั่วโมง

                                                            หรืออาจเร็วกว่านั้น   หรืออาจไม่พบปัญหาเลย

                                                           

                                                            และช่วง 4-6 ชั่วโมงที่ได้มีการ Update นั้น   อาจเกิดปัญหา 1-6 ได้ตลอดเวลา จึงทำให้ยิ่งมีการ Update   ช้าลงไป

                                                           

                                                            เช่นการแก้ไข NS หากคุณเปลี่ยนค่าเดิมมาค่าใหม่ แต่เครื่องที่ออฟฟิศของเรานั้น   มักแสดงผลได้ทันที ซึ่งเคยพบปัญหาลักษณะนี้ ในเครื่องลูกค้าอาจยังไม่แสดงผล

                                                            อาจต้องรอ 1-24 ชั่วโมง   แต่ของผมนั้นช้าสุดก็ 1 ชั่วโมง เร็วสุด 5 นาที

                                                           

                                                            แต่บางครั้งไม่มีการตั้งค่าใดๆ ก็ใช้งานได้ปกติ ไม่จำเป็นต้องค่าค่าใดๆ

                                                           

เป็นเพราะ ตลอดช่วงเวลาที่มีการ Update นั้น DNS Update ได้โดยไม่เจอช่วงที่ เกิดปัญหาข้างต้น

                                                           

                                                            ปกติแล้วเชื่อว่า ผู้ใช้ Internet   มักไม่ตั้งค่าตามผู้ให้บริการ หรือตั้งค่าใดๆ

                                                            โดยเสียบ Router แล้ว   ต่อเข้าคอมพิวเตอร์

                                                           

                                                            ส่วนลูกค้าทุกราย ต้องตั้งค่าหมดหรือไม่ จริงๆ   แล้วไม่จำเป็น   เครื่องที่ออฟฟิศทุกเครื่องก็ไม่ได้มีการตั้งค่าใดๆ

                                                            เพิ่มไปเลยและไม่เคยเจอปัญหาโดยตรงเลยเช่นกัน

                                                           

                                                            ลูกค้าเองคงไม่อยากมาตั้งค่าให้ยุ่งยาก และอยากใช้งานเว็บได้ทันที   แต่ควรยอมรับถึงหลักการ

                                                            ที่ไม่ได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง   แต่พบน้อยมาก

                                                           

                                                            ซึ่งปัญหาข้างต้นนี้  ใน 100 ราย อาจเจอ ไม่ถึง 1% ซึ่งถือว่าน้อยมาก

                                                           

 

                                                           

                                                           

วิธีแก้ไข เบื้องต้น

                                                           

 

                                                           

 

                                                           

                                                             

                                                            เริ่มที่ตรงช่องการติดต่อทาง Internet แล้ว Click ที่   Status

                                                           

                                                           

                                                             

                                                            เลือกที่ช่อง Properties

                                                           

                                                           

                                                           

                                                           

<hr></hr>

                                                           

                                                           

                                                             

                                                            เลื่อนลงมาเรื่อย   ๆ จนเจอที่แต้มแถบสีน้ำเงิน

                                                            แล้วเลือก Properties อีกครั้ง

                                                           

                                                           

<hr></hr>

                                                           

                                                           

                                                             

                                                             

                                                              ตัวอย่างภาพตั้ง   DNS server ของ Google ไว้แล้ว

                                                             

 

                                                             

เลือก Use the following DNS server addressess :

                                                             

Preferred DNS Server : 8.8.8.8

                                                             

Alternate DNS Server : 156.154.70.1

                                                             

(กรณีใช้งานได้ปกติ เข้าเว็บต่างๆ ได้ปกติ ไม่จำเป็นต้องตั้งค่าใดๆ)

                                                             

                                                           

                                                           

                                                           

<hr></hr>

                                                           

                                                           

                                                             

                                                            ตั้งทางเลือกเผื่ออีกหนึ่งเส้นทาง

                                                           

                                                           

<hr></hr>

                                                           

                                                           

                                                             

                                                            กด   Close ก่อนเริ่มใช้งานจริง

                                                           

                                                           

<hr></hr>

                                                           

                                                           

หลังจากนั้น ให้ กด repair หรือ restart คอมพิวเตอร์ และให้เข้า Internet ดูครับ

                                                           

 

                                                           

Dns

                                                           

 

                                                            Ksc

                                                            # บริษัท เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เนต   จำกัด

                                                            203.155.144.33

                                                            203.155.33.3

                                                            203.155.33.17

                                                            203.155.33.44

                                                           

                                                            Csloxinfo

                                                            # บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน)

                                                            203.146.237.237

                                                            203.146.237.222

                                                            203.146.0.30

                                                            203.146.0.20

                                                           

                                                            Ji-net

                                                            #บริษัท   จัสมิน อินเตอร์เนต   จำกัด

                                                            203.147.0.3

                                                            20.3147.0.2

                                                            203.130.159.20

                                                            203.130.159.21

                                                           

                                                            Inet

                                                            #บริษัท   อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)   หรือไอเน็ต

                                                            203.150.213.1

                                                            203.150.218.161

                                                            204.44.202.2

                                                            202.44.202.3

                                                           

                                                            Samart

                                                            #บริษัท   สามารถ อินโฟเนต   จำกัด

                                                            203.149.0.3

                                                            203.149.0.4

                                                            203.149.0.1

                                                            203.149.0.2

                                                           

                                                            Cat   กสท

                                                            #บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด   (มหาชน)

                                                            202.129.27.135

                                                            61.16.245.245

                                                            61.19.245.246

                                                            202.129.27.133

                                                            61.19.245.243

                                                            61.19.245.51

                                                            61.19.245.52

                                                            61.19.253.134

                                                            61.19.253.136

                                                            61.19.254.134

                                                            61.19.254.135

                                                            61.19.255.134

                                                            61.19.255.135

                                                           

                                                            Tot

                                                            #บริษัท   ทีโอที จำกัด   (มหาชน)

                                                            203.113.24.199

                                                            203.113.127.199

                                                            203.113.15.99

                                                            203.113.15.100

                                                            203.113.15.131

                                                            203.113.15.133

                                                            203.113.15.143

                                                            203.113.15.144

                                                           

                                                            Maxnet

                                                            #บริษัท   ทีทีแอนด์ที จำกัด   (มหาชน)

                                                            202.69.137.137

                                                            202.69.137.138

                                                            202.69.137.131

                                                            202.69.137.132

                                                            202.69.137.83

                                                            202.69.137.84

                                                           

                                                            True

                                                            #บริษัท   ทรู อินเทอร์เน็ต   จำกัด

                                                            203.144.255.71

                                                            203.144.207.29

                                                            203.144.207.49

                                                            203.144.222.204

                                                            203.144.222.232

                                                           

                                                            Open   dns

                                                            208.67.220.220

208.67.222.222