Jump to
Press alt + / to open this menu
Join or Log Into Facebook  
Do you want to join Facebook?
Sign Up

มาทำโซล่าเซลช่วยผู้ประสบภัยกันเถอะ...!!!

ประชาสัมพันธ์ต่อ

 

ต้องการอาสาสมัคร และ รับบริจาค

ทีมงานอาสาสมัครโซลาร์เซลล์ (โดยอาจารย์นันท์ ภักดี) ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ภาควิชาเทคโนโลยีชนบท) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตั้งจุดสอนทำชุดโซลาร์ขนาดเล็กเพื่อแสงสว่างและติดต่อสื่อสาร ชาร์จมือถือ วิทยุรับส่ง ว. เพื่อนำไปแจกจ่ายช่วยเหลือผู้ประสบภัย ตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2554 เป็นต้นไป สถานที่ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี มธ. ศูนย์รังสิต (ฝั่งด้านใกล้ AIT) ติดต่อ อ. ธนิท โทร 084-752-8947

วัสดุอุปกรณ์ที่ต้องการรับบริจาค

1. แผ่นโซลาร์เซลล์ ทุกชนิด ทุกสภาพ

2. แบตเตอรี่มือถือเก่าใช้แล้ว แม้ไม่มีไฟจ่ายออก แบตเตอรี่รถมอเตอร์ไซด์ แบตเตอรี่ยูพีเอส ทั้งใหม่เก่า มีไฟหรือไม่ก็ตาม

3. ชาร์จเจอร์ในรถ เสียแล้วก็รับ ชาร์จเจอร์วิทยุสื่อสาร

4. ชาร์จไฟบ้าน ที่เสียแล้ว ต้องการขั้ว สายเสียบเข้าโทรศัพท์

5. สายไฟอ่อน ทุกขนาด ทุกสภาพ หลอด led 12 โวลท์

6. เต้าต่อสายไฟ

7. เทปอลูมิเนียม

8. โพลี่ยูรีเทน ซิลิโคน สำหรับทาขั้วไฟฟ้า

9. ไขควงเช็คไฟ

10.คัตเตอร์

11.ไฟแช็คใช้แล้ว สำหรับเป็นเครื่องมือลูกกลิ้งปะเทปอลูมิเนียมต่อขั้วไฟฟ้า

12 หินเจีย ใบตัดกระเบื้อง 4 นิ้ว แบบแห้ง

13 หน้ากากกันฝุ่น แว่นกันสะเก็ดสิ่งสำคัญที่ต้องการคือพลังใจ และพลังกายจากทุกท่านที่จะไปอาสาช่วยกันทำงานนี้

 

ของทั้งหมดนี้ ต้องการของเก่า ใช้แล้ว ที่มีเหลือ เมื่อเสร็จงานนี้แล้ว ถ้ามีของเหลือ ทีมงาน อาสาสมัครจะนำไปเป็นอุปกรณ์ในกา

รสอนเด็กนักเรียน และ ประชาชน ต่อไป

แนวคิดนี้ได้รับแจ้งจาก อาจารย์ชาญชัย ลิมปิยากร อาศรมพลังงาน และคุณกัลยารัตน์ รัตนจิตร จาก สวทช.

จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อขอความช่วยเหลือครับ