Jump to
Press alt + / to open this menu
Join or Log Into Facebook  
Do you want to join Facebook?
Sign Up

Sinopsis Kursus Kokurikulum Komponen Kerohanian

KOMPONEN KEROHANIAN

 

KOD KURSUS     :              HKR 111

NAMA KURSUS                :              PENGURUSAN INSTITUSI KELUARGA 1

PRA SYARAT      :              Lulus Kesatria Negara 1

SINOPSIS            :              Kursus ini memperkenalkan kepada pelajar tentang konsep perkahwinan dalam Islam yang menyentuh tentang cara pemilihan jodoh, pertunangan, amalan-amalan berkaitan dalam memulakan kehidupan berkeluarga. Di samping itu, konsep perkahwinan dan adab budaya Melayu dalam perkahwinan juga dibincangkan agar ianya berlandaskan hukum syarak.

 

KOD KURSUS     :              HKR 221

NAMA KURSUS                :              PENGURUSAN INSTITUSI KELUARGA 2

PRA SYARAT      :              Lulus Pengurusan Institusi Keluarga 1

SINOPSIS            :              Kursus ini membincangkan tentang kepentingan komunikasi dalam proses pemantapan keluarga akinah. Perbincangan juga melibatkan isu-isu penceraian, peruntukan undang-undang dan perbincangan mengenai isu-isu kontemporari yang sangat relevan untuk diketengahkan. Penekanan juga diberi dalam aspek tanggungjawab sosial.

 

 

KOD KURSUS     :              HKR 112

NAMA KURSUS                :              PENGURUSAN MINDA INSAN 1

PRA SYARAT      :              Lulus Kesatria Negara 1

SINOPSIS            :              Kursus ini membincangkan mengenai unsur kejadian manusia. Pelajar juga akan didedahkan mengenai konsep, fungsi dan peranan minda dalam melahirkan insan yang cemerlang. Pelajar akan diberi kemahiran membuat keputusan dan mengurus masalah sehingga dapat mengendalikan kehidupan harian dengan lebih sempurna.

 

KOD KURSUS     :              HKR 222

NAMA KURSUS                :              PENGURUSAN MINDA INSAN 2

PRA SYARAT      :              Lulus Pengurusan Minda Insan 1

SINOPSIS            :              Kursus ini membincangkan adab-adab Islam di dalam konteks berbeza pendapat dan adab-adab berhujah dari perspektif Islam. Pelajar-pelajar juga akan didedahkan dengan landasan berfikir berasaskan kaedah fiqh, di samping perbincangan mengenai ancaman pemikiran dan kesannya. Di akhir kursus ini pelajar akan diperkukuhkan dengan mengenali tokoh-tokoh pemikir Islam ulung,

 

 

KOD KURSUS     :              HKR 113

NAMA KURSUS                :              PENGURUSAN INSTITUSI MASJID 1

PRA SYARAT      :              Lulus Kesatria Negara 1

SINOPSIS            :              Kursus ini memberi peluang kepada pelajar memahami secara mendalam peranan dan fungsi masjid di samping memberi pendedahan kepada pelajar tentang peranan dan etika kerjaya pentadbir institusi tersebut. Penekanan juga diberikan dalam aspek kepentingan ibadat solat, pelajaran asas tajwid Al-Quran dan menghafaz surah-surah lazim.

 

KOD KURSUS     :              HKR 223

NAMA KURSUS                :              PENGURUSAN INSTITUSI MASJID 2

PRA SYARAT      :              Lulus Pengurusan Institusi Masjid 1

SINOPSIS            :              Kursus ini memberi pendedahan keapda pelajar tentang peranan dan etika kerjaya imam dan bilal. Pelajar juga dilatih untuk menyampaikan khutbah, iqamah bacaan secara baik.