Jump to
Press alt + / to open this menu
Join or Log Into Facebook  
Do you want to join Facebook?
Sign Up

MENCARI MAKANAN YANG HALAL ADALAH WAJIB: Khutbah Jumaat - 7 Januari 2011

Sidang Jumaat yang dirahmati Allah,

Marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah dengan kita menambahkan ilmu dan meningkatkan amal kerana Allah SWT. Laksanakan segala perintah-Nya dan tinggalkan segala yang dilarang-Nya. Lakukan penilaian terhadap diri dengan selalu bermuhasabah dan bermujahadah. Lakarkan peta minda dan perancangan yang sesuai untuk menjadi muslim yang sejati semoga iman makin bertambah dan kehidupan sentiasa mendapat keredhaan Allah.

 

Sidang Jumaat sekalian,

Dalam menjalani kehidupan seharian, kita sering berhadapan dengan pelbagai cabaran, antaranya perkara yang melibatkan pemakanan dan pekerjaan yang halal.

 

Ajaran Islam memberi panduan kepada umatnya untuk menjalankan segala aktiviti kehidupan supaya sentiasa berada pada landasan yang tepat serta dibenarkan oleh hukum syarak. Landasan tersebut lebih dikenali sebagai halal dan haram dalam kehidupan khususnya yang melibatkan pemakanan. Halal bermaksud melakukan sesuatu yang dibenarkan oleh Allah dan Rasul serta mendapat pahala dan keberkatan bagi orang yang melakukannya. Haram pula sesuatu yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya daripada melakukannya serta mendapat dosa dan kemurkaan Allah bagi mereka yang melakukannya.

 

Sidang Jumaat yang dirahmati Allah,

Makanan adalah keperluan asas manusia, maka marilah kita bermuhasabah tentang bahan makanan yang telah dan hendak dimakan sama ada ianya halal dan yang terbaik atau sebaliknya. Sedarlah! bahawa mencari bahan makanan yang halal dan baik untuk dimakan itu adalah suatu tuntutan dalam Islam. Hadith daripada Abi Hurairah r.a., bahawa Rasulullah SAW telah bersabda yang bermaksud:

 

"Sesungguhnya Allah SWT itu baik, Dia tidak menerima sesuatu daripada hamba-Nya melainkan  yang baik dan Allah SWT  perintahkan (kepada hamba-Nya) seperti yang diperintahkan kepada Rasul-rasulnya" .

 

Seterusnya Baginda SAW membaca Firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 172 :

 

Bermaksud: "Wahai orang yang beriman!, makanlah daripada benda-benda yang baik (yang halal) daripada apa yang telah Kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika kamu benar-benar hanya beribadah kepada-Nya".

 

Sidang Jumaat yang berbahagia,

Makanan halal bukan hanya dilihat indah pada rupa dan enak pada rasa bahkah lebih daripada itu. Manakala yang baik pula adalah suatu yang mendatangkan faedah kepada keperluan tubuh badan, akal dan emosi. Sebaliknya apa jua bahan makanan yang boleh merosakkan pertumbuhan fizikal, kesihatan mental atau akal serta yang menjejaskan emosi adalah sesuatu yang diharamkan. Marilah sama-sama kita menghayati Firman Allah SWT dalam surah Al-Maidah ayat 3 :

 

Bermaksud: "Diharamkan kepada kamu (memakan) bangkai (binatang yang tidak disembelih) darah (yang keluar mengalir) , daging babi (termasuk semua anggota tubuhnya) , binatang-binatang yang disembelih bukan kerana Allah, yang mati tercekik, yang mati dipukul, yang mati kerana jatuh dari tempat tinggi, yang mati ditanduk, yang mati dimakan binatang buas kecuali yang sempat kamu sembelih ( sebelum habis nyawanya ), yang disembelih atas nama berhala (diharamkan juga) kamu bertenung nasib dengan undi batang-batang anak panah, yang demikian itu adalah perbuatan fasiq".

 

Firman-Nya lagi dalam surah yang sama ayat 4:

Bermaksud: "Mereka bertanya kepadamu (wahai Muhammad): Apakah (makanan) yang dihalalkan bagi mereka? Baginda menjawabnya katakanlah: Dihalalkan bagi kamu memakan yang lazat-lazat serta baik dan buruan yang ditangkap oIeh binatang-binatang pemburu yang telah kamu ajar untuk berburu mengikut cara pelatih-pelatih binatang pemburu. Kamu mengajar serta melatihnya (Adab peraturan berburu) sebagaimana yang telah diajarkan Allah kepada kamu. OIeh itu makanlah dari apa yang mereka tangkap untuk kamu dan sambutlah nama Allah ke atasnya (ketika kamu melepaskannya berburu) serta bertaqwalah kepada Allah (dengan memelihara diri dari memakan yang diharamkan oleh Allah). Sesungguhnya Allah Maha cepat hitungan hisab-Nya".

 

Sidang Jumaat yang dikasihani,

Perkara utama yang perlu diperhatikan apabila hendak mendapatkan makanan atau minuman ialah dengan memastikan ianya halal dan baik. Maksud halal mengikut hukum syarak ialah:

  1. Binatang yang hendak dimakan dagingnya mestilah ia yang dihalalkan oleh syarak seperti lembu, unta, rusa, ayam dan lain-lain lagi. Ianya pula hendaklah disembelih mengikut hukum syarak.
  2. Kita hendaklah menyuci bahan makanan yang hendak dimasak menggunakan sumber air yang bersih lagi suci. Jika bercampur air basuhan dengan najis dan terus dimasak, maka akan menyebabkan makanan tersebut dihukumkan najis menyebabkan haram dimakan.
  3. Bahan campuran untuk menghasilkan makanan atau minuman hendaklah tidak bercampur dengan bahan-bahan yang diharamkan oleh syarak seperti arak, racun perosak, najis binatang, bangkai, bahan-bahan dari khinzir dan lain-lain.
  4. Manakala maksud toyyiban pula ialah bahan makanan atau minuman yang berkualiti, berzat, tidak lapok dan tidak luput tarikh penggunaannya, diproses di tempat yang bersih dan bermanfaat jika dimakan.

Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian,

Umat Islam hendaklah berwaspada terhadap premis-premis yang menjual makanan yang mempamerkan ayat-ayat Al-Quran atau kalimah dan lambang suci Islam kerana ianya bukan jaminan bahawa makanan yang dijual adalah halal dimakan dan diminum.

 

Usaha untuk memastikan pengguna tidak tertipu dengan pelbagai taktik kotor oIeh pengeluar makanan dan minuman serta penjual yang mahu mengaut keuntungan dapat dilindungi dengan penggunaan Logo Halal.

 

Di negeri ini, Majlis Agama Islam Selangor telah mengambil langkah perlu seperti tidak membenarkan penggunaan Logo Halal yang dikeluarkan oleh pihak swasta, di mana hanya Logo Halal yang dikeluarkan oIeh JAIS atau JAKIM sahaja yang diiktiraf.

 

Penguatkuasaan Akta Halal dan Logo Halal di premis-premis makanan, kedai makan, hotel, pengeluar makanan dan minuman, Pusat-pusat Sembelihan adalah bertujuan untuk memelihara hak pengguna mendapatkan bekalan makanan yang halal lagi baik dan terjamin. Namun usaha tersebut kurang berjaya sekiranya umat Islam sebagai pengguna tidak mempedulikan tentang halal atau haramnya sesuatu yang hendak dimakan dan diminum. Umat Islam perlu sedar mengambil bahan-bahan yang haram untuk dimakan atau diminum menyebabkan ibadat tidak khusyuk, rezeki tidak berkat, anak-anak yang diberi makanan yang haram atau syubhat akan mudah terdedah kepada kerosakan akhlak, doa tidak dimakbulkan Allah, berpenyakit di hati yang merosakkan iman bahkah di hari akhirat akan dicampakkan ke dalam api neraka. Na'uzubillahi Min Dzalik.

 

Dalam hal demikian, Rasulullah SAW mengingatkan umatnya supaya sentiasa berhati-hati dalam perkara berkaitan makanan dan minuman yang diambil. Hadith daripada Nukman bin Basyir r.a., katanya: Aku mendengar Rasulullah SAW. bersabda yang bermaksud:

"Sesungguhnya perkara yang halal itu adalah sesuatu yang nyata dan demikian juga yang haram adalah nyata, (telah dijelaskan oleh Allah dan Rasul-Nya) namun terdapat di antara kedua-duanya (halal dan haram) itu perkara yang kesamaran (syubhat) yang mana tidak diketahui oleh ramai di kalangan manusia. Maka barangsiapa yang memelihara dirinya daripada mengambil perkara-perkara yang syubhat, maka terpeliharalah agamanya dan kehormatannya. Dan barangsiapa yang melibatkan diri pada perkara-perkara syubhat bererti ia melibatkan dirinya pada perkara yang haram".

 (Riwayat Bukhari)

 

"Wahai sekalian manusia!, makanlah daripada apa yang ada dibumi yang halal lagi baik, dan janganlah kamu ikut jejak langkah syaitan, kerana sesungguhnya syaitan itu ialah musuh yang terang dan nyata bagi kamu".

(Al-Baqarah: 168)

 

KHUTBAH KEDUA

Ya Allah, Engkaulah Tuhan yang Maha Berkuasa, kami bersyukur kehadrat-Mu yang telah mengurniakan kami rahmat dan nikmat, sehingga kami dapat meneruskan usaha ke arah memperkukuhkan negara umat Islam khususnya negeri Selangor, sebagai negeri yang maju, sejahtera dan berkebajikan.

 

Justeru kami pohon kehadrat-Mu ya Allah, tetapkanlah iman kami, tingkatkanlah amal kami, kukuhkanlah perpaduan kami, murahkanlah rezeki kami, kayakanlah kami dengan ilmu yang bermanfaat, suburkanlah jiwa kami dengan budi pekerti yang mulia, kembalikanlah generasi muda kami ke jalan yang Engkau redhai, lindungilah kami daripada ujian-Mu yang berat seperti banjir besar, kemarau panjang, wabak penyakit, persengketaan, kemiskinan dan lain-lain, supaya dengan demikian, negeri kami akan sentiasa bertambah makmur dan berkat.

 

Khutbah Jumaat Khas Bacaan 1 Januari 2011

sumber: Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS)