Jump to
Press alt + / to open this menu
Join or Log Into Facebook  
Do you want to join Facebook?
Sign Up

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2012 Môn thi : LÝ - khối A

Câu 1: Một vật dao động điều hòa phải mất 0,25s để đi từ điểm có vận tốc bằng không tới điểm tiếp theo cũng như vậy. Khoảng cách giữa hai điểm là 36cm. Biên độ và tần số của dao động này là

 1. A = 36cm và f = 2Hz.
 2. A = 18cm và f = 2Hz.
 3. A = 72cm và f = 2Hz.
 4. A = 36cm và f = 4Hz.

Câu 2: Một vật có khối lượng 0,4kg được treo vào lò xo có độ cứng 80N/m. Vật được kéo theo phương thẳng đứng ra khỏi vị trí cân bằng một đoạn bằng 0,1m rồi thả cho dao động. Tốc độ của vật khi qua vị trí cân bằng là

 1. 0m/s.
 2. 1,4m/s.
 3. 1,0m/s.
 4. 0,1m/s.

Câu 3: Chu kì của con lắc đơn dao động nhỏ () có biểu thức dạng

A. .                                

B. .

C. .                      

D. .

Câu 4: Cho hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số: và . Phương trình  dao động tổng hợp của hai dao động trên là

            A. .

            B. .

            C. .

            D. .

Câu 5: Dao động tắt dần nhanh là có lợi trong trường hợp

 1. quả lắc đồng hồ.
 2. con lắc lò xo trong phòng thí nghiệm.
 3. khung xe ôtô sau khi qua đoạn đường gồ ghề.
 4. cầu rung khi có ôtô chạy qua.

Câu 6: Một con lắc lò xo thẳng đứng gồm một vật nặng treo ở đầu một lò xo. Khi cân bằng, lò xo dãn ra 4,0cm. Kéo vật khỏi vị trí cân bằng theo phương thẳng đứng xuống dưới một đoạn bằng 4,0cm rồi thả không vận tốc đầu. Lấy g = 9,8m/s2. Biên độ và chu kì dao động của vật là bao nhiêu?

 1. A = 8,0cm và T = 0,40s.
 2. A = 4,0cm và T = 0,40s.
 3. A = 4,0cm và T = 98s.
 4. Không xác định được vì thiếu dữ kiện.

Câu 7: Một lá thép rung động với chu kì 80ms. Âm thanh do nó phát ra sẽ

 1. nghe được.
 2. không nghe được.
 3. là sóng siêu âm.
 4. là sóng ngang.

Câu 8: Một cái loa nhỏ được coi như nguồn điểm, phát công suất âm thanh 0,1W. Cường độ âm tại điểm cách loa 400m là

 1. I ≍ 1,6.10-8W/m2.
 2. I ≍ 1,6.10-4W/m2.
 3. I ≍ 1,6.10-2W/m2.
 4. I ≍ 1,6W/m2.

Câu 9: Sóng là

 1. dao động đang lan truyền trong một môi trường.
 2. dao động của mọi điểm trong một môi trường.
 3. một dạng chuyển động đặc biệt của một môi trường.
 4. sự truyền chuyển động trong một môi trường.

Câu 10: Một dải lụa mềm, dài có một đầu dao động điều hòa theo phương vuông góc với dải lụa, với biên độ 10cm và tần số 0,5Hz. Vận tốc sóng truyền trên dây là 2m/s. Phương trình dao động của điểm M cách đầu đó 3m là

 1. s = 10 sin(pt - p/2) (cm).
 2. s = 10 sin(pt - 3p/2) (cm).
 3. s = 10 sin(pt + p/2) (cm).
 4. s = 0,01 sin(pt - p/2) (m).

Câu 11: Điện áp tức thời giữa hai đầu một mạch điện là u = 80 cos100pt (V). Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu mạch là

 1. 80 V.
 2. 80 V.
 3. 40 V.
 4. 40 V

Câu 12: Đặt vào tụ điện C =  một điện áp xoay chiều u = 120cos100pt(V). Cường độ dòng điện tức thời trong mạch có dạng

 1. i = 2,4.
 2. i = 2,4.
 3. i = 2,4.
 4. i = 2,4.

Câu 13: Công suất tỏa nhiệt trong một mạch điện xoay chiều phụ thuộc vào

 1. điện trở.
 2. cảm kháng.
 3. dung kháng.
 4. tổng trở.

Câu 14: Cường độ dòng điện tức thời trong mạch có dạng: i = 5 cos(100pt – p/3) (A). Những thời điểm tại đó cường độ dòng điện trên dây triệt tiêu là

 1. t =  (s).
 2. t =  (s).
 3. t =  (s).
 4. t =  (s).

Câu 15: Hai cuộn thuần cảm L1 và L2 mắc nối tiếp trong một mạch điện xoay chiều có cảm kháng là

 1. Z­L = (L1 – L2)w.
 2. Z­L = (L1 + L2)w.
 3. Z­L = (L1 – L2)/w.
 4. Z­L = (L1 + L2)/w.

Câu 16: Trong máy phát điện xoay chiều một pha, từ trường quay có vectơ quay 3000vòng/phút tạo bởi 20 cực nam châm điện (10 cực nam và 10 cực bắc) quay với tốc độ

 1. 5 vòng/s.
 2. 10 vòng/s.
 3. 50 vòng/s.
 4. 150 vòng/s.

Câu 17: Trong máy phát điện ba pha mắc hình sao thì

 1. Ud = Up.
 2. Ud = Up.
 3. Ud = Up.
 4. Ud = Up/.

Câu 18: Trong động cơ không đồng bộ ba pha có ba cuộn dây giống hệt nhau mắc hình tam giác. Mạch điện ba pha dùng để chạy động cơ này phải dùng số dây dẫn là

 1. 3.
 2. 4.
 3. 5.
 4. 6.

Câu 19: Máy biến thế có thể dùng để biến đổi hiệu điện thế của

 1. pin.
 2. ắc qui.
 3. nguồn điện xoay chiều.
 4. nguồn điện một chiều.

Câu 20: Mạch dao động của một máy thu vô tuyến có điện dung C . Mạch thu được các sóng có tần số trong khoảng từ 1kHz đến 1MHz. Độ từ cảm của cuộn cảm dùng trong mạch có giá trị trong khoảng

 1. từ  đến .
 2. từ  đến .
 3. từ  đến .
 4. từ  đến .

Câu 21: Đặc điểm chung của sóng cơ và sóng điện từ là

 1. sóng dọc.
 2. không mang năng lượng.
 3. truyền được trong chân không.
 4. bị nhiễu xạ khi gặp vật cản.

Câu 22: Điện tích của một bản tụ điện trong một mạch dao động lí tưởng biến thiên theo thời gian theo hàm số: q = qo coswt. Biểu thức của cường độ dòng điện trong mạch sẽ là:

 1. i = .
 2. i = .
 3. i = .
 4. i = .

Câu 23: Nguyên tắc của mạch chọn sóng trong máy thu thanh dựa trên hiện tượng

 1. giao thoa sóng.
 2. sóng dừng.
 3. cộng hưởng điện từ.
 4. nhiễu xạ.

Câu 24: Khi rọi một chùm hẹp ánh sáng mặt trời qua lăng kính thì thu được một dải sáng nhiều màu trên màn phía sau lăng kính là do

 1. lăng kính đã nhuộm màu cho ánh sáng.
 2. lăng kính đã tách riêng bảy chùm sáng bảy màu có sẵn trong chùm ánh sáng mặt trời.
 3. lăng kính làm lệch chùm sáng về phía đáy nên đã làm thay đổi màu sắc của nó.
 4. các hạt ánh sáng bị nhiễu loạn khi truyền qua thủy tinh.

Câu 25: Trong thí nghiệm I–âng về giao thoa ánh sáng, khoảng vân i được tính theo công thức

            A. .

            B. .

            C. .

            D. .

Câu 26: Thực hiện giao thoa ánh sáng nhờ khe I – âng với a = 2mm, D = 2m. Nguồn S phát ánh sáng trắng gồm vô số các bức xạ đơn sắc có bước sóng trong khoảng từ 0,4mm đến 0,76mm. Các bức xạ bị tắt tại điểm cách vân trung tâm 3,3mm là

 1. l1 =
 2. l1 =
 3. l1 =
 4. l1 =

Câu 27: Quang phổ liên tục phát ra bởi hai vật khác nhau thì

 1. hoàn toàn khác nhau ở mọi nhiệt độ.
 2. hoàn toàn giống nhau ở mọi nhiệt độ.
 3. giống nhau, nếu mỗi vật có một nhiệt độ thích hợp.
 4. giống nhau, nếu hai vật có cùng nhiệt độ.

Câu 28: Hiệu điện thế hiệu dụng giữa anốt và catốt của một ống tạo tia Rơnghen là 12kV. Biết khối lượng và điện tích của electron là me = 9,1.10-31kg và e = 1,6.10-19C. Vận tốc cực đại của các electron khi đập vào anốt là

 1. vmax ≍ 7,725.107 m/s.
 2. vmax ≍ 59,67.1014 m/s.
 3. vmax ≍ 6,49.107 m/s.
 4. vmax ≍ 42,12.1014 m/s.

Câu 29: Vạch quang phổ về thực chất là

 1. những vạch sáng, tối trên các quang phổ.
 2. bức xạ đơn sắc, tách ra từ những chùm sáng phức tạp.
 3. ảnh thật của khe máy quang phổ tạo bởi những chùm sáng đơn sắc.
 4. thành phần cấu tạo của mọi quang phổ.

Câu 30: Kết luận nào sai về đặc điểm của ảnh qua gương phẳng?

A. Vật thật cho ảnh ảo đối xứng nhau qua gương phẳng và ngược lại;

B. Vật và ảnh qua gương phẳng có cùng kích thước và cùng chiều so với đường thẳng vuông góc với gương phẳng;

C. Ảnh S’ nằm đối xứng với vật S qua gương phẳng;

D. Vật và ảnh qua gương phẳng hoàn toàn giống nhau.

Câu 31: Để làm gương chiếu hậu ở xe ôtô, xe gắn máy người ta thường dùng

        A. gương phẳng.         

        B. gương cầu lõm.       

        C. gương cầu lồi.        

        D. gương vừa phẳng vừa lõm.

Câu 32: Chiếu một tia sáng từ không khí vào một môi trường có chiết suất  thì tia khúc xạ và tia phản xạ vuông góc nhau. Góc tới của tia sáng là

        A. 60o.

        B. 30o.

        C. 45o.

        D. 35o.

Câu 33: Gọi n1 và n2 lần lượt là chiết suất của môi trường tới và môi trường khúc xạ; i, ighr lần lượt là góc tới, góc tới giới hạn và góc khúc xạ. Hiện tượng phản xạ toàn phần xảy ra khi

A. i > igh và n2>n1.

B. i > igh và n1>n2.

C. i > igh.

D. n1 >n2.

Câu 34: Đặt một vật phẳng nhỏ AB vuông góc với trục chính của một gương cầu lõm và cách gương 60cm. A nằm trên trục chính của gương. Gương có bán kính 80cm.

Tính chất, vị trí  và độ phóng đại ảnh của vật AB qua gương là

        A. ảnh thật, cách gương 120cm, k = – 2.

        B. ảnh ảo, cách gương 80cm, k = 2 .

        C. ảnh thật, cách gương 40cm; k =2/3.

        D. ảnh ảo, cách gương 90cm, k= – 1,5.

Câu 35: Với thấu kính phân kì, ảnh sẽ ngược chiều với vật khi

A. vật là vật thật.

B. vật là vật ảo.

C. vật ảo ở ngoài khoảng tiêu cự OF.

D. biết cụ thể vị trí của vật (ta mới khẳng định được).

Câu 36: Tìm phát biểu sai về máy ảnh:

A. Máy ảnh là một dụng cụ dùng để thu ảnh thật (nhỏ hơn vật) của vật cần chụp trên phim.

B. Bộ phận chính của máy ảnh là một thấu kính hội tụ hoặc một hệ thấu kính có độ tụ dương.

C. Khoảng cách từ vật kính đến phim không thay đổi.

D. Ảnh trên phim là ảnh thật nên luôn ngược chiều với vật.

Câu 37: Điểm khác nhau giữa máy ảnh và mắt về phương diện quang hình học là

A. máy ảnh thu ảnh cùng chiều trên phim, mắt thu ảnh ngược chiều trên võng mạc.

B. máy ảnh thu ảnh ngược chiều trên phim, mắt thu ảnh cùng chiều trên võng mạc.

C. độ tụ của mắt thay đổi được và nhỏ hơn độ tụ vật kính máy ảnh nhiều lần.

D. tiêu cự của mắt có thay đổi, tiêu cự của vật kính máy ảnh thì không đổi.

Câu 38: Một người có mắt tốt (nhìn rõ vật từ điểm cách mắt 24cm đến vô cùng) quan sát một vật nhỏ qua kính hiển vi có tiêu cự vật kính và thị kính lần lượt là 1cm và 5cm. Khoảng cách giữa hai kính l = O1O2 =20cm. Tính độ bội giác của kính hiển vi trong trường hợp ngắm chừng ở vô cực.

A. 58,5.

B. 72,6.

C. 67,2.

D. 61,8.

Câu 39: Kính lúp là

A. thấu kính hội tụ có tiêu cự vài mm để quan sát các vật.

B. thấu kính hội tụ có tiêu cự vài cm để quan sát các vật nhỏ.

C. một hệ thấu kính tương đương với thấu kính hội tụ để quan sát các vật ở xa.

D. thấu kính hội tụ có độ tụ rất lớn để quan sát các vật ở xa.

Câu 40: Hiện tượng quang điện là hiện tượng

A. êlectrôn bứt ra khỏi bề mặt tấm kim loại khi có ánh sáng thích hợp chiếu vào nó.

B. êlectrôn bứt ra khỏi bề mặt tấm kim loại khi tấm kim loại bị nung nóng đến nhiệt độ rất cao.

C. êlectrôn bứt ra khỏi bề mặt tấm kim loại khi tấm kim loại bị nhiễm điện do tiếp xúc với một vật đã bị nhiễm điện khác.

D. êlectrôn bứt ra khỏi bề mặt tấm kim loại khi tấm kim loại do tác dụng của từ trường

Câu 41: Điều nào sau đây là sai khi nói về quang trở?

A. Bộ phận quan trọng của quang trở là một lớp bán dẫn có gắn hai điện cực.

B. Quang trở thực chất là một điện trở mà giá trị điện trở của nó có thể thay đổi theo nhiệt độ.

C. Quang trở có thể dùng thay thế cho các tế bào quang điện.

D. Quang trở chỉ hoạt động khi ánh sáng chiếu vào nó có bước sóng ngắn hơn giói hạn quang dẫn của quang trở.

Câu 42: Một quả cầu bằng vàng (Au) có giới hạn quang điện là 0 =0,277mm được đặt cô lập với các vật khác. Khi dùng ánh sáng đơn sắc có bước sóng  < o chiếu vào quả cầu thì quả cầu tích điện và đạt được điện thế cực đại là 5,77 (V). Cho : h =6,625.10-34 (Js); c=3.108(m/s); e =1,6.10-19 (C). l có giá trị là

A. .

B. .

C. .

D. .

Câu 43: Chọn các cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống cho hợp nghĩa:

“ Theo thuyết lượng tử: Những nguyên tử hay phân tử vật chất.................ánh sáng một cách .............mà thành từng phần riêng biệt mang năng lượng hoàn toàn xác định...........ánh sáng”

A. không hấp thụ hay bức xạ, liên tục, tỉ lệ thuận với bước sóng.

B. hấp thụ hay bức xạ, không liên tục, tỉ lệ thuận với tần số.

C. hấp thụ hay bức xạ, không liên tục, tỉ lệ nghịch với bước sóng.

D. không hấp thụ hay bức xạ, liên tục, tỉ lệ nghịch với tần số.

Câu 44: Cho biết bước sóng ứng với 3 vạch quang phổ của nguyên tử hydrô trong dãy Pasen ở vùng hồng ngoại là 1 = 1,875mm, 2 = 1,282mm, 3 = 1,093mm và vạch đỏ (Ha ), trong dãy Banme là la  = 0,656mm. Bước sóng lb , lg , ld  tương ứng với cách vạch lam (Hb), vạch chàm (Hg), vạch tím (Hd) lần lượt là

A. lb = 0,886mm , lg = 0,634mm và ld = 0,210mm.

            B. lb = 0,486mm , lg = 0,434mm và ld = 0,410mm.

            C. lb = 0,386mm , lg = 0,134mm và ld = 0,410mm.

            D. lb = 0,286mm , lg = 0,334mm và ld = 0,310mm.

Câu 45: Hạt nhân nguyên tử  có cấu tạo gồm

A. Z nơtron và A prôton.

B. Z prôton và A nơtron.

C. Z prôton và (A – Z) nơtron.

D. Z nơtron và (A + Z) prôton.

Câu 46: Hạt a có khối lượng 4,0015 u, biết số Avôgađrô NA = 6,02.1023 mol-1, 1u = 931 MeV/c2. Các nuclôn kết hợp với nhau tạo thành hạt a, năng lượng tỏa ra khi tạo thành 1mol khí Hêli là

A. 2,7.1012 J.

B. 3,5. 1012 J.

C. 2,7.1010 J.

D. 3,5. 1010 J.

Câu 47: Một lượng chất phóng xạ có khối lượng m0. Sau 5 chu kỳ bán rã khối lượng chất phóng xạ còn lại là

A. m0/5.

B. m0/25.

C. m0/32.

D. m0/50.

Câu 48: Cho phản ứng hạt nhân , hạt nhân X là hạt nào sau đây?

A. a ;

B. b- ;

C. b+ ;

D. n .

Câu 49: Cho phản ứng hạt nhân , biết số Avôgađrô NA = 6,02.1023 . Năng lượng toả ra khi tổng hợp được 1g khí hêli là bao nhiêu?

A. DE = 423,808.103 J.

B. DE = 503,272.103 J.

C. DE = 423,808.109 J.

D. DE = 503,272.109 J.

Câu 50: Chất phóng xạ  phát ra tia a và biến đổi thành . Biết khối lượng các hạt là mPb = 205,9744 u, mPo = 209,9828 u, ma = 4,0026 u. Giả sử hạt nhân mẹ ban đầu đứng yên và sự phân rã không phát ra tia g thì động năng của hạt a là

A. 5,3 MeV.

B. 4,7 MeV.

C. 5,8 MeV.

D. 6,0 MeV.

 

.............................................chủ tịch.......................................................................