วนิดา ซอสูงเนิน is on Facebook.
To connect with วนิดา, sign up for Facebook today.
Current City and Hometown
About วนิดา
  • รุ้ในสิ่งท่ฝัน ทำในสิ่งท่ดีท่สุด(nubee_bank)
Favorite Quotes
  • อย่าหวั่นกับปันหาทุกด้านท่ยุ่ข้างหน้าถ้าพร้อมจะก้าว!!!

Favorites