Mộc Miên is on Facebook.
To connect with Mộc, sign up for Facebook today.
Education
About Mộc
 • Bình thường những lúc bình thường.
Favorite Quotes
 • Tin vào 4 điều
  1, bản thân mình
  2, tình yêu
  3,"Thượng đế cho một người niềm đau đúng bằng sức chịu
  đựng của ng đó"
  4, số phận thay đổi từ ngày hôm nay