Photos
Posts

Բազում են Քո գթութիւնդ

Բազում են Քո գթութիւնդ բազմամեղ անձին իմոյ. ողորմեա Աստուած քաւիչ իմ:
Զի Քեզ անյիշաչար Տէր մեղայ չարին խաբմամբ. ողորմեա Աստուած քաւիչ իմ:
Ի Քո ի միւսանգամ գալստեանն յորժամ գաս դատել զերկիր. ողորմեա Աստուած քաւիչ իմ:

Մեսրոպ Մաշտոց updated their profile picture.
No automatic alt text available.
Posts
Մեսրոպ Մաշտոց added a new photo.
Image may contain: 1 person

Բազում են Քո գթութիւնդ

Բազում են Քո գթութիւնդ բազմամեղ անձին իմոյ. ողորմեա Աստուած քաւիչ իմ:
Զի Քեզ անյիշաչար Տէր մեղայ չարին խաբմամբ. ողորմեա Աստուած քաւիչ իմ:
Ի Քո ի միւսանգամ գալստեանն յորժամ գաս դատել զերկիր. ողորմեա Աստուած քաւիչ իմ:

Յամենայն ժամ

Յամենայն ժամ աղաչանք իմ այս են. ի մեղաց իմոց սուրբ արա զիս Տէր:
Յանցանաց իմոց զարհուրի սիրտ իմ, աղաչեմ զՔեզ թող ինձ Տէր:
Արտուասուաց իմոց մի լռեր Տէր, զի պանդուխտ եմ ես յանցաւոր երկրի:

ԱՌԱՍՊԵԼ ՄԱԳԱՂԱԹԻ ՄԱՍԻՆ


Հայաստան աշխարհի կարևոր հարստություններից մեկը հնագույն ձեռագրերի թանգարանն է՝ Մատենադարանը, որտեղ պահվում են երկար դարերի ընթացքում ստեղծված մագաղաթյա ձեռագրերը: Դրանք գրված են մագաղաթի վրա, որն ստանում էին ոչխարի կամ հորթի կաշվից: Նրանք, ովքեր ստանում էին մագաղաթը, քերթում էին այդ կենդանիներին, այսինքն՝ քերթող էին: Հայերը քերթող են համարել նաև գրողներին, պատմիչներին: Օրինակ՝ հինգերորդ դարի պատմիչ Մովսես Խորենացուն անվանում են Քերթողահայր:
Երբեմն օտար...ականները զարմանում էին՝ տեսնելով, թե ինչպես են հայերը ստանում մագաղաթը: Մի անգամ Դվին քաղաքի արքունական սպանդանոցի առջև օտարերկրացի մի վաճառական զրույցի էր բռնվել հայ իմաստասերի հետ:
- Ինչո՞ւ եք մորթել տալիս այս հինգ հարյուր ոչխարը, - հարցնում է նա:
- Մագաղաթի համար: Միսը կմնա մարդկանց, իսկ կաշվից մագաղաթ կպատրաստեն:
- Եվ այդքան մագաղաթից քանի՞ մատյան կգրվի:
Իմաստունը պատասխանում է.
- Մեկ հատ խոշոր գիրք:
- Իսկ արժե՞ գիրք գրել այս հացապակաս տարում, - զարմանում է վաճառականը, իսկ մտքում մտածում է. «Ի՛նչ անխելք մարդիկ են այս հայերը»:
- Մարդն ապրում է ոչ միայն հացով, - ասում է իմաստասերը, - հացի պակասից մարդու մարմինն է մեռնում, իսկ գրքի պակասից՝ հոգին:
Հոգու սովը ավելի կործանարար է, քան հացի: Մագաղաթյա մատյանները հայերի հոգևոր սնունդն ու հարստությունն են:

See More
No automatic alt text available.
No automatic alt text available.
Մեսրոպ Մաշտոց

ՁՈՆ ԱՂՈԹՔ

ՀԵՂԻՆԱԿ` ՄԵՍՐՈՊ ՄԱՇՏՈՑ