Posts

Фирдоуси читает "Шах-Намэ" Махмуду Газневи
Ferdowsi reads "Shah Namah" Mahmud of Ghazni

Posts

Դիմանկար մի կնոջ (ուսումնասիրության)
Женский портрет (этюд)
Portrait of a Woman (study)