Photos
Posts

ﻧﮑﺎﺕ ﺧﺎﻧﻪ ﺩﺍﺭﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺁﻗﺎﯾﺎﻥ
ﺍﮔﻪ ﺭﻭ ﻓﺮﺵ ﯾﻪ ﭘﺎﺭﭺ ﺁﺏ ﺭﯾﺨﺘﯿﻦ : ﺩﺭ ﮐﻤﺎﻝ ﺧﻮﻧﺴﺮﺩﯼ ﯾﻪ ﺑﺎﻟﺶ ﺑﺰﺍﺭﯾﻦ ﺭﻭﺵ
ﺗﺎ ﺧﻮﺩﺵ ﺧﺸﮏ ﺷﻪ
ﻧﻤﮏ ﺭﯾﺨﺘﯿﻦ؟ ﺩﯾﮕﻪ ﺧﻮﺩﺗﻮﻥ ﻣﯿﺪﻭﻧﯿﻦ ﮐﻪ! ﺑﺎ ﺩﺳﺖ ﺑﺰﻧﯿﻦ ﭘﺨﺶ ﻭﭘﻼ ﺷﻪ
ﻓﻠﻔﻞ ﺭﯾﺨﺘﯿﻦ؟ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﭼﻮﻥ ﺑﻮ ﻣﯿﺪﻩ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﺪ ، ﺍﻭﻝ ﺑﺰﻧﯿﺪ...
ﭘﺨﺶ ﻭ ﭘﻼ ﺑﺸﻪ ﺑﻌﺪ ﺩﻭ ﻟﯿﻮﺍﻥ ﺁﺏ ﺑﺮﯾﺰﯾﻦ ﺭﻭﺵ |:
ﺑﻌﺪ ﺑﺎﻟﺶ ﺑﺰﺍﺭﯾﻦ ﺭﻭﺵ |:

See More

صبح پاشدم دیدم شرتم خونیه ترسیدم گفتم چیشده؟؟؟!!!!!!!
.
.
.
....
.
.
.
.
.
.
بعد دیدم کیرم میگه الکی مثلا من کسم پریود شدم!

See More
Posts

رفته بودیم خواستگاری
خلاصه پرسیدن:
ﺁﻗﺎ ﺩﺍﻣﺎﺩ ﭼﯽ ﮐﺎﺭﻩﺍﻥ؟
.
....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
دایی کسکشم جواب داد:
+ ﮐﺎﺭﺁﻓﺮﯾﻦ ﻫﺴﺘﻦ !
- ﯾﻌﻨﯽ ﭼﯽ؟
+ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻘﯿﻪ ﮐﺎﺭ ﻣﯽﮐﻨﻦ، ﺍﯾﺸﻮﻥ ﻣﯽﮔﻦ ﺁﻓﺮین!
هیچی دیگه بقیه جلسه خواستگاری رو نمیتونم تعریف کنم :

See More

به دختره گفتم جووووون بده بکنیم دعات کنیم ....
گفت واقعا واسم دعا ميكنى؟!
خيلى محتاجم.
هیچی دیگه داد کردیم فقط گفت واسم دعا کن ایدز دارم.....
ديوث ...!!!

I told the girl to make me do it. Let's pray. He said you really prayed for me. I'm sorry. He just said, " pray for me, I have aids..... Cuckold...!!!
Translated

امروز دختره همسایمون اومد خونمون
پیشنهاد بی شرمانه داد
منم دست رد زدم ب سینش
.
....
.
.
.
.
.
دیدم نرمه!!
قبول کردم

See More

چهار چیز به مردا خيلي حال میده:
.
.
.
....
.
.
1: نالیدن وقت مالیدن
2: مالیدن وقت گاییدن
3: گاییدن قبل ازخوابیدن
4: خوابیدن بعد از گاييدن
خوارشو گاییدم عجب چیزی گفتم o_O
یه ممه گلاسه لطفا

See More

ﺑﻪ ﻧﻈﺮﻡ ﺩﺧﺪﺭ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺨﺘﻪ :(((
.
.
.
....
.
.
ﻧﻪ ﻣﯿﺘﻮﻧﯽ ﺑﺪﯼ ، ﻧﻪ دلت مياد ﻧﺪی
خداروشکر پسرم:|
دادن میکنم
ندادن راضيم به رضاي خدا...
یه صابون گلناری هست ....

See More

میری توی وان حموم توش دراز میکشی کیرتو راست میکنی...
.
.
.
....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
تا زیر کله کیرت اب پرمیکنی...
چندتا مورچه فرز میندازی سرکیرت...
برای اینکه غرق نشن روی کیرت همش راه میرن ...
تو قلقلکت میاد ارضا میشی...
به این مدل جق میگن جق جزیره ای اختراع خودمه جایزه اسکار گرفته...

See More

ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻓﺎﻣﯿﻼﻣﻮﻥ ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺭﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﺗﻪ ﺩﺭﻩ.
ﺭﻓﺘﻢ ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﻋﯿﺎﺩﺗﺶ.
ﺩﯾﺪﻡ ﯾﮑﯽ ﺗﺨﺖ ﺭﻭﺑﺮﻭﯾﯿﺶ ﺑﺴﺘﺮﯾﻪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﮔﺮﺩﻥ
ﺗﻮ ﮔﭽﻪ !
ﯾﺎﺭﻭ ﻫﯽ ﺑﻬﻮﺵ ﻣﯿﺎﺩ ﺷﺮﻭﻉ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﺑﻪ ﻓﺤﺶ...
ﺩﺍﺩﻥ ﺑﻪ ﻓﺎﻣﯿﻠﻤﻮﻥ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺍﺯ ﻫﻮﺵ ﻣﯿﺮﻩ ..
ﺍﺯ ﻓﺎﻣﯿﻠﻤﻮﻥ ﭘﺮﺳﯿﺪﻡ ﺍﯾﻦ ﭼﺸﻪ؟!!
ﮔﻔﺖ ﺑﺎﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﯾﺎﺭﻭ ﺑﺎ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺑﺪﻭﻥ ﭼﺮﺍﻍ ﺩﺍﺷﺖ
ﭘﺸﺘﻤﻮﻥ ﻣﯿﻮﻣﺪ !!
ﻣﻦ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺟﺎﺩﻩ ﺧﺎﺭﺝ ﺷﺪﻡ ﺭﻓﺘﻢ ﺗﻪ ﺩﺭﻩ ﺍﯾﻦ
ﻓﮑﺮ ﮐﺮﺩ ﻣﻦ ﺩﺍﺭﻡ ﺗﻮ ﻣﺴﯿﺮ ﺩﺭﺳﺖ ﻣﯿﺮﻡ ﺩﻧﺒﺎﻝ
ﻣﻦ ﺍﻭﻣﺪ

See More

دقت کردین این دخترایی که تو خیابون با دوست پسراشون هستن،
با چه افتخار و غروری به دخترای تنها نیگا میکنن!
.
.
....
انگار نهنگ شکار کردن.
بابا کون دادن که دیگه این حرفا رو نداره

See More

رفته بودم حموم عمومی. خواستم یه دست جق بزنم، ولی صابون پیدا نکردم... یهو دیدم یکی داره در حموم رو میزنه. درو باز کردم یه آقایی بود یه صابون گلنار بهم داد.. گفت من اصغر جقال هستم.... تشکر کردم، درو بستم... بعد از اینکه جق زدم و بیرون اومدم از یه پیرمرد پرسیدم آقای اصغر جقال رو ندیدین؟ گفت: چطور مگه؟ گفتم الان بهم صابون رسوند میخواستم ازش تشکر کنم... همینطوری که مات نگام میکرد با صدایی لرزان گفت: اصغر جقال دو سال پیش از بس جق زد توی اون حموم مرد! من شوکه شدم، برگشتم حموم دیدم صابون نیست! این موضوع بدجوری منو مشغول کرد و بعد از تحقیقات فراوان بهم گفتن اصغر جقال روزی 3 بار تو اون حموم جق میزده و تازه فهمیدم اون روح اصغر جقال بوده که اومده بود و صابون رو بهم داده بود...کلید اسراراین قسمت: امداد غیبی یک جلقوز

I was in a public bath. I wanted to hand off a hand, but I didn't find soap... and suddenly I saw someone beating in the bathroom. I opened the door, it was a gentleman, he gave me a soap bar.. said I was asghar jqạl.... thank you... after I jerked off and came out of an old man, I asked, " Mr Asghar Jqạl... he said: I said, "I wanted to thank him... just as mutt looked at me... he said," Asghar Jqạl died two years ago in that bathroom... I'm shocked. I went back to the bathroom. I saw no soap! It was so hard on me, and they told me that asghar jqạl was jerking off in that bathroom twice a day, and I just found out that he was asghar jqạl and gave me the soap. The unseen is a jlqwz.
Translated

ﻟﯿﺰﻩ..... ﺧﯿﻠﯽ ﻟﯿﺰﻩ.....................ﻓﺪﺍﯾﯽ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺩﯾﺪﻥ ﻣﻤﻪ ﮔﻠﺸﯿﻔﺘﻪ

ﮐﺸﯿﺶ ﯾﮏ ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﯾﻪ ﻣﺪﺕ ﻣﯿﺒﯿﻨﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺎﻥ ﭘﯿﺸﺶ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻋﺘﺮﺍﻑ ﺑﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﺸﻮﻥ، ... ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺧﺠﺎﻟﺖ ﻣﯿﮑﺸﻦ ﻭ ﺑﺮﺍﺷﻮﻥ ﺳﺨﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﯿﺎﻧﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮﺷﻮﻥ ﮐﺮﺩﻥ ﺍﻋﺘﺮﺍﻑ ﮐﻨﻨﺪ، ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻤﯿﻦ ﯾﻪ ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻫﺮ ﮐﯽ ﻣﯽﺧﻮﺍﺩ ﺑﯿﺎﺩ ﺑﻪ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮ ﺍﻋﺘﺮﺍﻑ ﮐﻨﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺭﺍﺣﺖ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﻪ، ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﮕﻪ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﮐﺮﺩﻡ ﺑﮕﻪ ﺯﻣﯿﻦ ﺧﻮﺭﺩﻡ . ﺍﺯﺍﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﻣﯽﮔﺬﺭﻩ ﻭ ﮐﺸﯿﺶ ﭘﯿﺮ ﻣﯽﺷﻪ ﻭ ﻣﯿﻤﯿﺮﻩ، ﮐﺸﯿﺶ ﺑﻌﺪﯼ ﮐﻪ ﻣﯿﺎﺩ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﯾﻪ ﻣﺪﺕ ﻣﯿﺮﻩ ﺳﺮﺍﻍ ﺷﻬﺮ ﺩﺍﺭ ﻭ ﺑﻬﺶ ﻣﯿﮕﻪ : ﻣﻦ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻢ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﻪ ﻓﮑﺮﯼ ﺑﻪ ﺣﺎﻝ ﺗﻌﻤﯿﺮ ﺧﯿﺎﺑﻮﻧﻬﺎﯼ ﻣﺤﻞ ﺑﮑﻨﯿﻦ، ﻣﻦ ﺍﺯ ﻫﺮ ۱۰۰ﺗﺎ ﺍﻋﺘﺮﺍﻓﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﮕﯿﺮﻡ ۹۰ ﺗﺎﺷﻮﻥ ﻫﻤﯿﻦ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﯾﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﺯﻣﯿﻦ. ﺷﻬﺮﺩﺍﺭ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺩﻭﺯﺍﺭﯾﺶ ﻣﯿﻔﺘﻪ ﮐﻪ ﻗﻀﯿﻪ ﭼﯽ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺟﺮﯾﺎﻥ ﺭﻭ ﺑﻬﺶ ﻧﮕﻔﺘﻪ ﺍﺯ ﺧﻨﺪﻩ ﺭﻭﺩﻩ ﺑﺮ ﻣﯿﺸﻪ . ﮐﺸﯿﺸﻪ ﻫﻢ ﯾﮏ ﮐﻢ ﻧﮕﺎﻫﺶ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﻭﺑﻌﺪ ﻣﯿﮕﻪ، ‌ ﻫﻪ ‌ ﻫﻪ ‌ ﻫﻪ ﺣﺎﻻ ﻫﯽ ﺑﺨﻨﺪ ﻭﻟﯽ ﻫﻤﯿﻦ ﺯﻥ ﺧﻮﺩﺕ ﻫﻔﺘﻪﺍﯼ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺩﺳﺖ ﮐﻢ ۳ ﺑﺎﺭ ﺯﻣﯿﻦ ﻧﺨﻮﺭﻩ

بعد عمری کثافت کاری اومدیم آدم بشیم. عاشق یه دختره شدم و قرار شد باهاش بیشتر آشنا بشم که بتونم باهاش ازدواج کنم.اسمشو پرسیدم، گفت:گلنار.ینی کمرم از پهنا سه تیکه شد. تموم خاطراتم زنده شد...

After a lifetime of shit, we came to be human. I fell in love with a girl, and I was supposed to meet her more than I could marry her. I asked his name, he said, " Glnạr I mean, my back is three pieces. All my memories are alive...
Translated

آلت سه مرد را به خاطر تجاوز طبق شغلشون میخواستن قطع کنن
اولی قصاب بود با ساطور قطع کردند
دومی نجار بود با اره
سومی میخنده
گفتند چرا میخندی؟...
گفت: من آبنبات فروشم
باید آنقدر بخورين تا تموم بشه

See More
They were trying to cut off three men for rape. The first butcher was cut off with cleaver. The second was a carpenter with a yes. Third laugh. They said, " why are you laughing He said, " I am a lollipop salesman You have to eat until it's over.
Translated

ﭘﻨﺠﺎﻩ ﺳﺎﻝ ﺩﺳﺘﺸﻮﻳﻲ ﻧﺮﻱ ﻫﻴﭻ ﺍﺗﻔﺎﻗﻲﻧﻤﻴﻮﻓﺘﻪ ﻭ ﺍﺏ ﺍﺯ ﺍﺏ ﺗﻜﻮﻥ ﻧﻤﻴﺨﻮﺭﻩ.....ﻭﻟﻲ ﺧﺪﺍ ﻧﻜﻨﻪ ﻭﺿﻮ ﺑﮕﻴﺮﻱﭘﻨﺞ ﺩﻗﻴﻘﻪ ﺑﺨﻮﺍﻱ ﻭﺿﻮﺗﻮ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺭﻱﺍﻧﮕﺎﺭ ﺍﻭﺭﺍﻧﻴﻮﻡ ﺗﻮ ﺷﻜﻤﺖ ﻏﻨﻲ ﻣﻴﻜﻨﻦ

ﻋﺎﻏﺎ ﺷﺮﺗﻤﻮ ﮔﺰﺍﺷﺘﻢ ﺭﻭ ﺷﻮﻓﺎﮊ ﺍﺯ ﺣﻤﻮﻡ ﺍﻭﻣﺪﻡ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﭘﻮﺷﯿﺪﻣﺶ..........ﺍﮔﻪ ﺳﺮ ﺣﺎﻟﻢ ﺍﮔﻪ ﺷﺎﺩﺍﺑﻢ ﻭﺍﺳﻪ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ ﺗﺨﻤﻢ ﮔﺮﻣﻪ (((:ﺗﺨﻤﻢ ﮔﺮﻣﻪﮊﺍﻧﺮ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺭﺍﺩﯾﺎﺗﻮﺭ ﻋﻤﻮ ﯾﺎﺩﮔﺎﺭ