Posts

ทำไมค่าของพายจึงต้องเท่ากับ 3.14เอ่ย😜😜

Photos
Posts

ลองมาดูเลย น่าสนไหมค่ะ

No automatic alt text available.
ระบบจำนวน การหา ห ร ม ฟ 1 วิธีการแยกตัวประกอบ
math.myreadyweb.com