Reviews
4.7
9 Reviews
Tell people what you think
สมศักดิ์ ฐานยิงจรวดขวดน้ำ
· July 20, 2015
จรวดขวดน้ำ สอนให้เด็กเรียนรู้การวิจัย อย่างสนุกและเข้าใจง่ายขึ้น สามารถต่อยอดได้ ช่วยให้เกิดความคิดสร้างสรรค์
สุทธิดา ภู่คง
· September 1, 2016
ส่งของไว��คุณภาพดีมากกกกกกกกกๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
Photos
Videos
การประกอบ Ct-334. และ Ct-344
14
5
อันนี้ภาพตอนกดลง ในทางตรงข้าม การยกขึ้นก็เหมือนกันครับ
20
5
ฐานยิงจรวดขวดน้ำ
11
11
Posts

ชื่อเดิม ฐานยิง 008. เปลื่อนเพื่อให้จำง่าย เป็น ฐานยิง 0305

Image may contain: text
Posts