Photos
Posts
Image may contain: text
Money Mentor

เตรียมตัวก่อน AI มาแทนมนุษย์

AI ย่อจาก Artificial Intelligence หรือปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งแตกต่างจากระบบคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ทั่วไปตรงที่มันสามารถทำงานได้เอง ตัดสินใจ...เอง และถ้างานเข้ามาเป็นรูปแบบใหม่ ๆ มันจะสามารถเรียนรู้เองได้ ทำงานได้เทียบเทียบกับมนุษย์ แต่ทำได้ปริมาณมากกว่า เร็วกว่า ทำงานต่อเนื่องได้ไม่ต้องลาพักร้อน ไม่ต้องจ่ายโบนัส

Stephen Hawking, นักฟิสิกส์ทฤษฎีและนักจักรวาลวิทยา เจ้าของทฤษฎี The big bang theory ให้สัมภาษณ์กับ Wired Magazine ว่า “ฉันเป็นห่วงว่า AI อาจจะมาแทนที่มนุษย์โดยสิ้นเชิง” เพราะมันถูกพัฒนาจนสามารถพัฒนาตนเองต่อไปได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องพึ่งมนุษย์ (จาก AATIF SULLEYMAN 2 Nov 2017)

ขุนเขา สินธุเสน เขจรบุตร, นักจิตวิทยาและนักพัฒนาสมองรุ่นใหม่ อธิบายไว้ในหนังสือ “กรรมตามสมอง” ว่า “วิวัฒนาการของมนุษย์ก้าวไปในแนวเส้นตรง และต้องใช้เวลานับหมื่นนับแสนปี และอ้างอิงถึงการวิเคราะห์ของ แจเรด ไดมอนด์ นักวิทยาศาสตร์ชื่อดัง ว่าในช่วง 100 ปีที่ผ่านมา เทคโนโลยี วิทยาการของมนุษย์พัฒนาไปมากกว่า ช่วง 100,000 ปี หมายความว่า “วิทยาการ” ของมนุษย์พัฒนาไปอย่างรวดเร็วเกินกว่าที่ “วิวัฒนาการ” ของมนุษย์จะไล่ตามทัน

ลักษณะอาชีพที่ได้รับผลกระทบจาก AI คือ งานใช้แรงงานที่ทำซ้ำบ่อย ๆ เช่น คนขับรถ พนักงานโรงงาน และงานที่ใช้สมองแต่ทำซ้ำบ่อย ๆ เช่น คนตรวจปรูฟ (รายการ “คิดยกกำลัง 2 : ‬ "ปัญญาประดิษฐ์" แข่งหรือสนับสนุนมนุษย์ (6มิ.ย.59) ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI))

ที่กล่าวมาทั้งหมดทั้งมวล หาก AI มาทำงานแทนมนุษย์ จะมีการลดคนทำงาน เราจะเตรียมตัวอย่างไร

1. เตรียมเงินสำรองฉุกเฉิน 6-12 เดือน ถ้าเราต้องตกงานในขณะที่ยังต้องผ่อนบ้าน ผ่อนรถ จ่ายค่าใช้จ่ายครอบครัว ถ้าเรามีเงินสำรองอย่างน้อย 6 เดือน ระหว่างรองาน จะช่วยลดความเครียดไปได้มาก

2. วางแผนภาษี กรณีถูกให้ออกแบบได้รับเงินชดเชยตามกฎหมาย รายได้ส่วนที่ต้องวางแผนคือ 1) รายได้จากเงินเดือนก่อนออกและเงินเดือนจากงานที่ใหม่ 2) เงินชดเชยตามกฎหมาย สามารถเลือกคำนวณภาษีแยกยื่นได้ และ 3) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งถ้าถอนก็ต้องเสียภาษีในปีภาษีนั้น หรือควรจะฝากไว้ก่อนรอโอนไปตอนได้งานที่ใหม่ หรือจะย้ายเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไป RMF (Retirement Mutual Fund) ดี

3. เตรียมหาอาชีพที่ 2 โดยค้นหาจากศักยภาพความสามารถพิเศษภายในของตัวเอง เพราะงานที่จะถูกแทนที่โดย AI มักมีลักษณะเป็นงานที่ทำซ้ำ ๆ ไม่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์หรือทักษะความชำนาญพิเศษใด ๆ ดังนั้น การสำรวจตนเองเพื่อค้นหาความสามารถพิเศษในขณะที่ยังมีอาชีพประจำอยู่ เป็นโอกาสที่ดีที่จะได้พบตัวตนที่แท้จริงของตนเองสร้างอาชีพที่ 2 ซึ่งมักจะกลายเป็นงานที่ทำด้วยแรงบันดาลใจที่เต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์

4. พัฒนาตนเองในสิ่งที่ไม่ต้องแข่งกับ AI คือ พัฒนาความเป็นมนุษย์ที่ในสัตว์อื่นไม่มีกลับคืนมา ได้แก่ ความสามามารถในการจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ แรงบันดาลใจ ทักษะความเข้าใจมนุษย์ ความสามารถในการเข้าในอย่างลึกซึ้งถึงสาเหตุและผลกระทบในบริบทที่แตกต่างกัน ปัญญาญาณหรือปิ๊งแว้บ (รายการ คิดยกกำลังสอง: ทักษะสำหรับโลกอนาคต)

สำหรับในระยะยาวระบบการศึกษาบ้านเราต้องเปลี่ยนแปลงวิธีการเรียนการสอน ปัจจุบันเน้นความรู้ ท่องจำสอบผ่าน แต่ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงไม่เป็น ไม่เข้าใจแก่นของสิ่งที่เรียน ไม่เข้าใจองค์รวม และที่สำคัญการเรียนที่ขาดแรงบันดาลใจในการเรียนที่ไม่ได้เลือกเรียนตามเป้าหมายชีวิตของตนเอง อาจเพราะรู้จักแต่อาชีพที่มีรูปแบบตายตัว เช่น ครู แพทย์ ทนายความ ฯลฯ หรืออาจจะเลือกเรียนตามผู้ใหญ่บอก

ระบบการศึกษาควรเริ่มจากการเลือกเรียนจากแรงบันดาลใจจากภายในของตนเอง ด้วยวิธีการสอนที่ช่วยสร้างทักษะให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้กับชีวิตจริงเป็น มีจินตนาการ ฝึกคิดแบบใช้วิจารณญาณ และพัฒนาปัญญาญาณ ซึ่งเป็นวิธีเพิ่มความเร็วในการพัฒนาวิวัฒนาการของมนุษย์

สำหรับวิธีการเตรียมเงินสำรองฉุกเฉิน การวางแผนภาษีกรณีได้แพ็คเกจออกจากงาน การค้นหาอาชีพที่ 2 (Second Career) และกระบวนดึงศักยภาพของมนุษย์กลับคืนมา จะนำเสนอในตอนต่อไป

โดย วิภา เจริญกิจสุพัฒน์, CFP®, Therapeutic Coach

See More
Image may contain: 1 person, text
Money Mentor

การเตรียมเงินสำรองฉุกเฉิน (Emergency Fund)

คืออะไร

เงินสำรองฉุกเฉิน คือเงินที่เก็บไว้สำหรับแก้ปัญหา เมื่ออยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบาก หรือมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด ...ที่จะทำให้เกิดความเครียดและเสียค่าใช้จ่าย เช่น ตกงาน เจ็บป่วยกะทันหัน ค่าใช้จ่ายที่ไม่อยู่ในแผน ฯลฯ เพื่อป้องกันหรือลดการเป็นหนี้ดอกเบี้ยแพง เช่น บัตรเครดิต หรือสินเชื่อบุคคล

สำคัญอย่างไร

1) กรณีตกงาน มีเงินสำรองฉุกเฉินจ่ายค่างวดผ่อนบ้านผ่อนรถ ค่าใช้จ่ายครอบครัว ค่าใช้จ่ายชีวิตประจำวัน จะลดความเครียด โดยไม่จำเป็นต้องยืมใคร

2) ช่วงแรกของการวางแผนการเงิน อาจจะมีค่าใช้จ่ายหลายรายการที่ไม่อยู่ในแผนค่าใช้จ่าย จะช่วยให้แผนการเงินทุกรายการยังอยู่ในแผนที่ควบคุมได้

3) กรณีเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุกะทันหัน ต้องใช้เงินสดสำรองจ่าย

4) ป้องกันการเข้าสู่วงจรหนี้ดอกเบี้ยสูง

5) ช่วงเริ่มต้นของอาชีพใหม่ที่ไม่มีเงินเดือนประจำ เช่น ทำธุรกิจ รับงานอิสระ ฯลฯ รายได้ยังไม่แน่นอน อาจจะยังไม่เกิดรายได้ หรือได้รับรายได้น้อยกว่าค่าใช้จ่าย

วิธีการเตรียม

1) แยกเงินเก็บด้วยวัตถุประสงค์สำรองฉุกเฉิน โดยเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารใหม่อีก 1 บัญชี หรือถ้าใช้กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund) ควรจะเป็นกองที่แยกจากกองที่ออมด้วยวัตถุประสงค์อื่น

2) เตรียม 6 เดือนของค่าใช้จ่าย หรือมากกว่านั้นกรณีมีแผนจะออกมาทำธุรกิจที่ไม่มีรายได้ประจำ

3) ถ้ามีเงินออมอยู่แล้ว ที่เก็บอยู่แล้วแบบออมไปเรื่อย ๆ โดยยังไม่มีเป้าหมายเฉพาะเจาะจง และมีจำนวนมากกว่าค่าใช้จ่าย 6 เดือน ให้แยกเงินออกมาไว้ในบัญชีที่เปิดใหม่

4) ถ้ายังไม่มีเงินออมเลยหรือมีไม่มาก ตั้งเป้าหมายการออมจะออมครบภายในกี่เดือน ซึ่งจำเป็นต้องทบทวนรายจ่ายที่ลดได้ เช่น โปรโทรศัพท์มือถือ ลดการทานอาหารนอกบ้าน ฯลฯ และทำงบประมาณรายรับรายจ่ายใหม่เพื่อให้มีเงินเหลือออม จะมีวิธีการในครั้งต่อ ๆ ไป

การมีเงินสำรองฉุกเฉิน เป็นขั้นแรกของการรักษาความมั่นคงการเงินของครอบครัว ที่ทำให้ครอบครัวยังคงสงบสุขได้ในสถานการณ์ที่ยากลำบากที่อาจจะเกิดขึ้น เช่น ตกงานเมื่อบริษัทนำ AI มาแทนกำลังคน หรือก่อนที่จะออกมาทำธุรกิจนอกจากเงินลงทุนแล้ว ควรมีเงินสำรองฉุกเฉินอีกบัญชีหนึ่งเตรียมไว้ตอนเริ่มต้นธุรกิจ

โดย วิภา เจริญกิจสุพัฒน์, CFP®, Therapeutic Coach

See More
Posts
บ้านสวย added 48 new photos to the album: Beaultiful Roses.

ดอกกุหลาบสวย

บ้านสวย added 5 new photos to the album: Happy Little Home Garden.

บ้านหลังเล็กในสวน อีกหนึ่งมุมพักผ่อน

บ้านสวย added a new photo to the album: Relaxation.
No automatic alt text available.
บ้านสวย added 6 new photos to the album: Sweet Home.

ความสุขอยู่ที่บ้าน

บางทีมุมเล็ก ๆ ในบ้าน มุมเดียวก็เป็นไปได้นะ

บ้านสวย added 3 new photos to the album: สวนสวย.

สวนบริเวณบ้าน

รั้วบ้าน เพิ่มเสน่ห์ ความเท่ห์ให้กับตัวบ้าน