Photos
Reviews
4.1
139 Reviews
Tell people what you think
Nitchamon Mongkolsawat
· June 15, 2014
แม้สัตว์มีไม่เยอะ แต่ชอบที่มัคคุเทศก์น้อย แนะนำอย่างเป็นกันเองมาก เล่นสัตว์ประหลาดได้ด้วย สนุกดีค่ะ ขอให้รวบรวมสัตวืได้มากขึ้นและลงกินเนสบุ๊คให้ได้นะค
Wichai Lertlerpong
· April 24, 2014
สัตว์มีไม่มากนะครับส่วนใหญ่ก็สัตว์พิการปลาท้องติดกัน ค่าเข้าชม 60 บาท เทียบกับสถานที่และสิ่งที่มีให้ชมผมว่าราคาสูงไปหน่อยนะ
วรวุฒิ วิเศษศิริ
· June 23, 2016
อยากให้ทุกคนไปดูนะครับบรรยากาศสบายๆสถานที่เล็กๆเป็นกันเอง ปล.คุณไปแล้วคุณจะทึ่ง!!!
ณรงค์ วิจิตเทอดธรรม บางระจัน
· April 24, 2015
ผมยังไม่เคยไปเพราะผมพิการพี่สาวเคยไปดูมาแล้วบอกว่าผมว่าถ้าไปคงลำบากเข้าไม่ได้เพราะมีบันไดสูงและทางเล็กทางน้อยแคบเพราะผมนั่งวิวแชร์แต่ผมอยากไปดูมากยังไงอีกหน่อยช่วยปรับปรุงบ้านให้คนพิการได้เยี่ยมชมบ้างนะครับ
Bank Thawatchai Ponkhan
· August 3, 2015
เปิดเสาร์- อาทิตย์ก้ไม่บอกมาเเล้วก้ไม่ได้ดูเสียเวลา...แต่ก้อยากดูนะมีโอกาศจะมาดูใหม่
กัมพล. อินตา
· April 8, 2016
ผมมีไก่เนื้อสีขาวแต่มีสามขาแปล
Sayam Ratirungroj
· April 24, 2015
น่าทึ่งมากครับเชิญทุกท่านมาชมเยอะๆๆนะครั
Toon Thongpia
· November 9, 2014
ไปมาวันนี้...ชอบตรงที่มีคนคอยบรรยาย...ที่คับแคบไปนิด
เสียดายอดดูปลาหน้าคนเลย...
วุฒิชัย หมื่นนคร
· September 23, 2014
ผมมี ปลาดุกเผือก กลายพันธุ์(มีกล้ามเป็นมัดๆเลย)เดี๋ยวผมจะเอาภาพ มาให้ดู ครับ
Noi Nipat
April 14, 2013
ขอบคุณเพื่อนๆและทุกท่านที่เข้ามาแวะชมในเพจของพวกเราบ้านสัตว์ประหลาดสยามนะครับแล้วรอพบตัวจริงกันได้ที่ตลาดนํ้าวัดตลิ่งชัน
Sasivimon Love
· June 22, 2014
ดูจาก TV ประหลาดจริงๆค่ะ ชื่นชอบในความสนใจนำสิ่งที่หาดูได้ยากมีน้อยมาให้ได้เห็นกันค่ะ
Ronnachai Thanavasarachakui
· October 26, 2014
วันนี้ไปมา ประทับใจมากๆ ขอบคุณครับ
เทอกับเคา เราเหลือกใคร
· July 6, 2014
ดูผ่านรายตื่นมาคุย แล้วอยากไปเทียวบ้าง
YaYa YaYa YaYa
· April 20, 2014
น่าไปเยี่ยมชมมากครับวันอาทิตย์เปิดให้ชมไหมคับ
Aj Mon
· June 22, 2014
กำลังดูรายการ"ตื่นมาคุย"น่าสนใจดีครับ
Kratenn JC
· April 13, 2014
น่าไปดู
หนึ่ง พิชามญช์ุ ขอบรูป
· December 8, 2014
บ้านสัตว์ประหลาดสยาม
Kingkan Tongnum
· December 20, 2013
ดูรายการ สดชื่นรื่นรมณ์ อยากไปเลยค่ะ
Rosy Lomatik
· March 8, 2014
ถ้ามีโอกาสจะไปเที่ยวชม
Bung-orn Kensingh
· April 3, 2014
อยากไปชม
Posts

สนใจร่วมธุรกิจแฟรนไชส์ ชาพะยอม ติดต่อได้นะครับ มาร่วมธุรกิจเครื่องดื่มที่เข้าถึงจิตใจผู้คนกันได้ #ชาพะยอมภาคกลาง และ กทม.และปริมณฑล #ชาพะยอมภาคเหนือ #ชาพะยอมภาคตะวันออก ดูแลและบริการโดย #ชาพะยอมศูนย์ภาคเหนือ 081-4849882 ,098-2736198,081-9900120,087-4605656

Image may contain: drink
Image may contain: drink
Posts

ขออภัยในความไม่สะดวกนะครับ
ตอนนี้บ้านสัตว์ประหลาดสยาม กำลังย้ายสถานที่อยู่นะครับ
ยังไม่เปิดให้เข้าชมมีอะไรติดต่อได้ที่ เบอร์ 087 018 8801

บ้านสัตว์ประหลาดสยาม

หลักธรรมาภิบาล หมายถึง แนวทางในการจัดระเบียบเพื่อให้สังคมของประเทศทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ เอกชนและภาคประชาชน สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข และตั้งอยู่ใน ความถูกต...้องเป็นธรรม ตามหลักพื้นฐานการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามแผนภาพ ดังนี้
1. หลักนิติธรรม (The Rule of Law)
หลักนิติธรรม หมายถึง การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ โดยถือว่าเป็นการปกครองภายใต้กฎหมายมิใช่ตามอำเภอใจ หรืออำนาจของ ตัวบุคคล จะต้องคำนึงถึงความเป็นธรรม และความยุติธรรม รวมทั้งมีความรัดกุมและ รวดเร็วด้วย
2. หลักคุณธรรม (Morality)
หลักคุณธรรม หมายถึง การยึดมั่นในความถูกต้อง ดีงาม การส่งเสริม ให้บุคลากรพัฒนาตนเอง ไปพร้อมกัน เพื่อให้บุคลากรมีความซื่อสัตย์ จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบ วินัย ประกอบอาชีพสุจริต เป็นนิสัย ประจำชาติ
3. หลักความโปร่งใส (Accountability)
หลักความโปร่งใส หมายถึง ความโปร่งใส พอเทียบได้ว่ามีความหมาย ตรงข้าม หรือเกือบตรงข้าม กับการทุจริต คอร์รัปชั่น โดยที่เรื่องทุจริต คอร์รัปชั่น ให้มี ความหมายในเชิงลบ และความน่าสะพรึงกลัวแฝงอยู่ ความโปร่งใสเป็นคำศัพท์ที่ให้แง่มุมในเชิงบวก และให้ความสนใจในเชิงสงบสุข ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ได้สะดวกและเข้าใจง่าย และมีกระบวนการให้ประชาชนตรวจสอบความถูกต้องอย่างชัดเจนในการนี้ เพื่อเป็น สิริมงคลแก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานให้มีความโปร่งใส ขออัญเชิญพระราชกระแสรับสั่งในองค์พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ที่ได้ทรงมีพระราชกระแสรับสั่ง ได้แก่ ผู้ที่มีความสุจริต และบริสุทธิ์ใจ แม้จะมีความรู้น้อยก็ย่อมทำประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมได้มากกว่าผู้ที่มีความรู้มาก แต่ไม่มีความสุจริต ไม่มีความบริสุทธิ์ใจ
4. หลักการมีส่วนร่วม (Participation)
หลักการมีส่วนร่วม หมายถึง การให้โอกาสให้บุคลากรหรือผู้มี ส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมทางการ บริหารจัดการเกี่ยวกับการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ เช่น เป็นคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และหรือ คณะทำงานโดยให้ข้อมูล ความคิดเห็น แนะนำ ปรึกษา ร่วมวางแผนและร่วมปฏิบัติ
5. หลักความรับผิดชอบ (Responsibility )
หลักความรับผิดชอบ หมายถึง การตระหนักในสิทธิและหน้าที่ ความสำนึกในความรับผิดชอบต่อสังคม การใส่ใจปัญหาการบริหารจัดการ การกระตือรือร้นในการแก้ปัญหา และเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่าง รวมทั้งความกล้าที่จะยอมรับผลดีและผลเสียจากกระทำของตนเอง
6. หลักความคุ้มค่า (Cost – effectiveness or Economy)
หลักความคุ้มค่า หมายถึง การบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรที่มีจำกัด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม โดยรณรงค์ให้บุคลากรมีความประหยัด ใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างคุ้มค่า และรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ยั่งยืน

See More
รายการ Pet Lover by Jerhigh ออกอากาศ วันที่ 16 พศจิกายน 2556 (Part 1/3) ตอน บ้านสัตว์ประหลาด , ฟาร์มแมนคูน , ฟาร์มแมงมุม , ฟาร์มงู , คนเลี้ยงชูก้าไกลเดอร์ , ...
youtube.com
รายการ Pet Lover by Jerhigh ออกอากาศ วันที่ 16 พศจิกายน 2556 (Part 2/3) ตอน บ้านสัตว์ประหลาด , ฟาร์มแมนคูน , ฟาร์มแมงมุม , ฟาร์มงู , คนเลี้ยงชูก้าไกลเดอร์ , ...
youtube.com
รายการ Pet Lover by Jerhigh ออกอากาศ วันที่ 16 พศจิกายน 2556 (Part 3/3) ตอน บ้านสัตว์ประหลาด , ฟาร์มแมนคูน , ฟาร์มแมงมุม , ฟาร์มงู , คนเลี้ยงชูก้าไกลเดอร์ , ...
youtube.com

วันนี้รายการเมดอินไทยแลนด์ ยกระดับกระชับสยาม ออกอากาศช่องห้าตอนห้าโมงเย็นจะเอารวมเด็ดของปี2556มาให้ดูอีกครั้ง บ้านสัตว์ประหลาดสยามจะออกช่วงแรกๆเลยนะครับ ติดตามชมกันได้ห้าโมงเย็น

Pet Love BY Jerhigh น้องแพรว คณิตกุล และน้องๆทีมงานมาเยี่ยมชมบ้านสัตว์ประหลาดสยาม อย่าลืมติดตามชมกันทาง True vision 7 เวลา 10.30น. เสาร์ที่16 และ True vision 8 เวลา 12.00 น. อาทิตย์ที่ 17 ที่จะถึงนี้นะครับ

ธรรมชาติ สรรสร้างความแปลกประหลาดได้เสมอ

Image may contain: cloud, sky, outdoor, nature and water
สำรวจโลก

ชายทะเลปากพนังและแหลมตะลุมพุก จังหวัดนครศรีธรรมราช
เป็นสถานที่รำลึกเหตุการณ์การเกิดมหาวาตภัยครั้งใหญ่ในจังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อปี พศ.2505 ลักษณะของชายหาดปากพน...ังเป็นชายหาดยาวไปตามชายฝั่งทะเล มีแหลมตะลุมพุกเป็นแหลมทรายรูปจันทร์ เสี้ยวยื่นไปในอ่าวไทย ซึ่งอยู่บริเวณตอนบนของอำเภอปากพนัง ด้านที่ติดกับทะเลด้านใน (อ่าวนครฯ) มีประชากรตั้งถิ่นฐานอยู่ ส่วนด้านนอกที่ติดกับอ่าวไทยเป็นหาดทรายและมีต้นสนขึ้นเป็นแนวยาว การเดินทางใช้ทางหลวงหมายเลข 4013 (นครศรีธรรมราช-ปากพนัง) มีทางแยกเข้าสู่แหลมตะลุมพุก ประมาณ 16 กม. ตลอดเส้นทางมีการทำนากุ้งสองข้างทางสลับกับแนวป่าชายเลน

ภาพจากคุณ Suwit Ponchai
www.nextsteptv.com/samrujlok

See More

คุณเก่งบ้านงูยิ้ม ถ่ายสารคดีบ้านสัตว์ประหลาดสยาม น้องเซนต์และน้องไบเบิ้ลชอบมากๆ

Image may contain: 5 people

พี่จิ๊กเนาวรัตน์น้องโชกุน จากรายการพักบ้างอะไรบ้าง ออกอากาศช่อง MV5 วันที่ 14 กันยายน 2556 เวลา16.00-17.00 น บรรยากาศการถ่ายทำสนุกมากอย่าลืมติดตามชมกันนะครับ

Image may contain: 9 people

ออกอากาศเมื่อวันเข้าพรรษา อย่าลืมแวะมาเยี่ยมชมกันนะครับ ยินดีต้อนรับทุกวัน เก้าโมงเช้าถึงห้าโมงเย็น

ข่าวในประเทศข่าวเกษตร - "บ้านสัตว์ประหลาดสยาม" ตั้งอยู่ในตลาดน้ำวัดตลิ่งชัน มีสัตว์แปลกๆ อยู่มาก เดินเข้ามาในบ้านจะพบกั บวัวแคระ แสนเชื่อง และ ไก่แสนหงอน ผมแอบตั้งชื่อให้ ลองสังเกตตรงหงอนไก่ให้ดี รวมทั้งเต่าสมเด็จ ที่ว่ากันว่าตรงกระดองเต่ามีลักษณะคล้ายรูปพระ…
news.ch7.com

หลักธรรมาภิบาล หมายถึง แนวทางในการจัดระเบียบเพื่อให้สังคมของประเทศทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ เอกชนและภาคประชาชน สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข และตั้งอยู่ใน ความถูกต้องเป็นธรรม ตามหลักพื้นฐานการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามแผนภาพ ดังนี้
1. หลักนิติธรรม (The Rule of Law)
หลักนิติธรรม หมายถึง การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ โดยถือว่าเป็นการปกครองภายใต้กฎหมายมิใช่ตามอำเภอใจ หรืออำนาจของ ตัวบุคคล จะต้องคำนึงถึงความเป็นธรรม และความยุติธรรม รวมทั้งมีความรัดกุมแล...ะ รวดเร็วด้วย
2. หลักคุณธรรม (Morality)
หลักคุณธรรม หมายถึง การยึดมั่นในความถูกต้อง ดีงาม การส่งเสริม ให้บุคลากรพัฒนาตนเอง ไปพร้อมกัน เพื่อให้บุคลากรมีความซื่อสัตย์ จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบ วินัย ประกอบอาชีพสุจริต เป็นนิสัย ประจำชาติ
3. หลักความโปร่งใส (Accountability)
หลักความโปร่งใส หมายถึง ความโปร่งใส พอเทียบได้ว่ามีความหมาย ตรงข้าม หรือเกือบตรงข้าม กับการทุจริต คอร์รัปชั่น โดยที่เรื่องทุจริต คอร์รัปชั่น ให้มี ความหมายในเชิงลบ และความน่าสะพรึงกลัวแฝงอยู่ ความโปร่งใสเป็นคำศัพท์ที่ให้แง่มุมในเชิงบวก และให้ความสนใจในเชิงสงบสุข ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ได้สะดวกและเข้าใจง่าย และมีกระบวนการให้ประชาชนตรวจสอบความถูกต้องอย่างชัดเจนในการนี้ เพื่อเป็น สิริมงคลแก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานให้มีความโปร่งใส ขออัญเชิญพระราชกระแสรับสั่งในองค์พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ที่ได้ทรงมีพระราชกระแสรับสั่ง ได้แก่ ผู้ที่มีความสุจริต และบริสุทธิ์ใจ แม้จะมีความรู้น้อยก็ย่อมทำประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมได้มากกว่าผู้ที่มีความรู้มาก แต่ไม่มีความสุจริต ไม่มีความบริสุทธิ์ใจ
4. หลักการมีส่วนร่วม (Participation)
หลักการมีส่วนร่วม หมายถึง การให้โอกาสให้บุคลากรหรือผู้มี ส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมทางการ บริหารจัดการเกี่ยวกับการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ เช่น เป็นคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และหรือ คณะทำงานโดยให้ข้อมูล ความคิดเห็น แนะนำ ปรึกษา ร่วมวางแผนและร่วมปฏิบัติ
5. หลักความรับผิดชอบ (Responsibility )
หลักความรับผิดชอบ หมายถึง การตระหนักในสิทธิและหน้าที่ ความสำนึกในความรับผิดชอบต่อสังคม การใส่ใจปัญหาการบริหารจัดการ การกระตือรือร้นในการแก้ปัญหา และเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่าง รวมทั้งความกล้าที่จะยอมรับผลดีและผลเสียจากกระทำของตนเอง
6. หลักความคุ้มค่า (Cost – effectiveness or Economy)
หลักความคุ้มค่า หมายถึง การบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรที่มีจำกัด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม โดยรณรงค์ให้บุคลากรมีความประหยัด ใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างคุ้มค่า และรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ยั่งยืน

See More

วันอังคารที่23นี้ออกอากาศ ช่องเจ็ดรายการข่าวภาคเที่ยง ช่วงเกษตรสเปเชี่ยล ประมาณก่อนเที่ยงนิดหน่อยนะครับ