Photos
Reviews
พระเครื่อง has no reviews yet.
Tell people what you think
Posts
Image may contain: 1 person
No automatic alt text available.
No automatic alt text available.
Image may contain: 1 person
พระเครื่องหลวงพ่อฤๅษีฯ- วัดท่าซุง และพระสุปฏิปันโน added 4 new photos.

ธรรมมะจับภาพพระก่อนนอน

เรื่อง ฝึกจับภาพพุทธรูปให้ใสไว้ตลอด ฌานจะไม่เสื่อม

"ต้องพยายาม จับภาพพระพุทธรูปเอาไว้ในอกก็ได้ เอาไว้ในสมองก็ได้ เอาไว้ที่หน้าผากก็...ได้ หรือให้อยู่ข้างนอกก็ตามใจ แต่ทุกครั้งที่นึกถึงพระพุทธรูป ให้เห็นชัดมีอารมณ์แจ่มใส ยิ่งเห็นใสเป็นแก้วประกายพรึกยิ่งดี ควรจะบังคับจิตให้เห็นภาพพระพุทธรูป มีประกายพรึกอยู่ตลอดเวลา ใหม่ ๆ ยังเป็นประกายพรึกไม่ได้ จำสีเหลือง สีขาวก็ใช้ได้ จับนึกขึ้นมาเมื่อไรเห็นพระพุทธรูปทันที

การเห็นภาพพระพุทธรูป นี่เป็นเครื่องสังเกต คือภาพพระพุทธรูปนี่เป็นกสิณ เป็นเครื่องวัดว่า จิตใจของเราเห็นภาพพระพุทธรูปชัดเท่าไร เราไปที่ไหนก็จะเห็นภาพนั้นชัดเจนเท่านั้น
เป็นเครื่องวัด อันนี้ต้องทำไว้เป็นประจำไว้เสมอ อย่าให้มันคลาด อย่าให้มันเคลื่อน ทำงานอยู่กินอยู่ นอนอยู่เดินไป เดินมา ทำให้จิตเห็นภาพพระพุทธรูปไว้เป็นปกติ อย่างนี้ฌานของท่าน จะไม่เสื่อมและความแจ่มใสของจิตก็จะทรงตัว

คำสอน พระราชพรหมยาน วัดท่าซุง

See More
Image may contain: food
พระเครื่องหลวงพ่อฤๅษีฯ- วัดท่าซุง และพระสุปฏิปันโน

บทความนี้คัดลอกจากหนังสือธรรมปกิณกะ เล่ม 1 ที่เขียนขึ้นจากคำบอกเล่าของพระครูพัฒนกิจจานุรักษ์ หรือ หลวงปู่ครูบาชัยวงศาพัฒนา (ครูบาวงศ์) อดีตเจ้าอาวาสวัดพระบา...ทห้วยต้ม จ.ลำพูน ซึ่งเป็นพระมหาเถระที่มีจริยวัตรงดงาม และโดดเด่นในเรื่องเกี่ยวกับพระบรมสารีริกธาตุและพระธาตุเป็นอย่างมาก

"หลวงปู่ครูบาชัยวงศาพัฒนา เกิดเมื่อปี 2456 ที่ จ.ลำพูน บรรพชาเป็นสามเณรเมื่ออายุได้ 13 ปี และเมื่ออายุครบบวช จึงอุปสมบทเป็นพระภิกษุ โดยมีครูบาพรหมา พรหมจักโก วัดพระพุทธบาทตากผ้าเป็นพระอุปัชฌาย์ ตลอดชีวิตของท่าน ได้ไปจำวัดสั่งสอนอบรมศิษย์ยังสถานที่ต่างๆ จนกระทั่งได้ย้ายมาจำพรรษาที่วัดพระบาทห้วยต้ม และมรณภาพในปี 2543 หลังจากมรณภาพแล้ว สังขารของท่านมิได้เน่าเปื่อย และยังคงเก็บรักษาไว้ที่วัดพระบาทห้วยต้ม จนถึงปัจจุบัน"

***พระธาตุข้าว (ข้าวบิณฑ์)***

.............ในสมัยพุทธกาล สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จไปตามสถานที่ต่างๆเพื่อโปรดเวไนยสัตว์ วันหนึ่งได้เสด็จมาไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของแม่ระมิงค์เพื่อไปโปรดพวกละว้า พวกละว้าเหล่านั้นอยู่ในภาวะอดอยาก ผืนดินแห้งแล้งทำการเพาะปลูกไม่ได้ผล ต้องหาหัวเผือกหัวมันมาต้มผสมกับข้าวกินเป็นอาหาร เมื่อพระพุทธองค์ได้เสด็จมาถึงที่นั่น พวกละว้าก็เอาข้าวผสมมันซึ่งเป็นโภชนาหารของตนมาใส่บาตร

.............พระบรมโลกนาถก็ทรงรับแล้วฉันภัตตาหารเช้า ณ ที่นั้นซึ่งเรียกว่า ดอนน้อย เสร็จแล้วก็ทรงให้ศีลให้พรพวกละว้าทั้งหลาย หลังจากนั้นจึงทรงนำข้าวที่เหลือก้นบาตรไปเทคว่ำไว้และแสดงปาฏิหาริย์ให้ข้าวนั้นกลายเป็นหิน(เป็นพระธาตุข้าวดังที่เห็นในปัจจุบันนี้) พวกละว้าเมื่อเห็นดังนั้นก็เกิดเลื่อมใสศรัทธาเป็นอันมาก พระพุทธองค์จึงทรงให้ศีล 5 และแสดงธรรม และรับสั่งให้พวกละว้ารักษาดอนน้อยไว้ให้ดี และให้รักษาศีล 5 ไว้เป็นปกติ ถ้ารักษาได้ก็เหมือนอยู่ใกล้พระพุทธองค์ ถ้ารักษาไม่ได้ก็เหมือนอยู่ไกลสุดขอบฟ้าจักรวาล ข้าวก้นบาตรที่กลายเป็นหินนี้แต่ละเม็ดมีเทพคุ้มครองอยู่ จากนั้นพระธาตุข้าวก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

.............เมื่อพระครูบาชัยวงศาฯได้มาจำพรรษาเพื่อพัฒนาวัดพระพุทธบาทห้วยต้มที่ อ.ลี้ จ.ลำพูน ท่านได้นิมิตเห็นพระธาตุข้าวซึ่งอยู่ห่างออกไปประมาณ 200 กม. ที่ดอยเกิ้ง ท่านจึงได้อัญเชิญพระธาตุข้าวบางส่วนมาไว้ที่วัดและแจกให้ลูกหลานนำไปสักการบูชา ผู้ที่อยู่ในศีลในธรรมที่มีพระธาตุข้าวไว้บูชาแล้ว ความอดอยากขาดแคลนจะไม่บังเกิดขึ้น การทำมาค้าขายโดยสุจริตจะได้ผลเจริญงอกงาม เมื่อประสงค์สิ่งใดให้ทำสมาธิจิตระลึกถึงคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและครูบาชัยวงศาฯ แล้วตั้งจิตขอในสิ่งที่ปรารถนาจะได้ผลดีมากสำหรับผู้ที่มีศีล 5 เป็นปกติ

.............ถ้าหากเกิดโรคภัยไข้เจ็บ ที่รับประทานยาแผนปัจจุบันแล้วไม่สามารถบรรเทาทุกข์เวทนาให้หายลงได้ ก็ให้ทำน้ำพระพุทธมนต์โดยจุ่มพระธาตุข้าวลงในภาชนะใส่น้ำที่จะทำน้ำพระพุทธมนต์ ตั้งจิตอธิษฐานแล้วดื่มน้ำพระพุทธมนต์นั้นจะบรรเทาทุกข์เวทนาที่เกิดขึ้นได้ และพระธาตุข้าวนี้อาจแตกหักได้ 2 กรณีคือ
.............1. แตกโดยการชำรุด
.............2. แตกหักโดยนำไปในสถานที่ที่ไม่เป็นมงคล

See More
No automatic alt text available.
No automatic alt text available.
พีรพล อ่องจรูญ to พระเครื่องตลาดเกษตรอุทัยธานี

เขี้ยวเสือหลวงพ่อ วิชา เขี้ยวเสือเเท้จับเงิน สนใจทักมาครับ

Image may contain: 1 person
No automatic alt text available.
No automatic alt text available.
No automatic alt text available.
Anucha Punsawad to พระเครื่องตลาดเกษตรอุทัยธานี

ขออนุญาติเปิดครับ พระพุทธมงคล

Image may contain: 1 person
No automatic alt text available.
Image may contain: 1 person
นะโม ชลบุรี to พระเครื่อง จังหวัดชลบุรี (FC.)

<<FC.540>> **** < ขออนุญาติเปิดนอกสายครับ >พระอรหันต์ภาคเหนือ
" เหรียญกลม หลวงพ่อเกษม เขมโก รุ่นแรก ปี ๑๔ สร้างอุโบสถ วัดคะตึกเชียงมั่น เนื้อทองแดง " เปิดที่ 19...9 เคาะลงท้ายด้วย " 0 " ปิดเวลา 22.00 น. วันที่ 17/4/58 ผู้ชนะติดต่อ 084-0193922 / EMS. + 50 **(รับประกันแท้ยันเซเว่นปิด /เก๊ คืนเต็มไม่มีงอแง)**

See More
No automatic alt text available.
No automatic alt text available.
Thep Chon to พระเครื่อง จังหวัดชลบุรี (FC.)

Fc 1537 ฟ้าคำรามเนื้อเงินโชว์ครับจะมีท่านใดแย้งอีกไม้คับว่าไม่ได้สร้าง

No automatic alt text available.
No automatic alt text available.
Chatchawal Plienmoree to พระเครื่อง จังหวัดชลบุรี (FC.)

Fc.1105 อ.เกลี้ยงรุ่น๑ปี๑๔ ผิวเดิมๆแดงแป๊สสส..แบบนี้สนใจทักได้ เก็บได้รีบเก็บ เหรียญสวยจริง เดิมสุดๆ อนาคตแรงแน่นอน ประสบการณ์ไม่ต้องถึง(เหรียญเดียวเอาอยู่)

พระคำข้าว พระหางหมาก หลวงพ่อฤาษีฯ added 7 new photos — with จรุงรัตน์ เอมะรักษ์.

!!! EMS พาโชค ประจำงวดวันที่ 16 เมษายน 58
---------------------------------------------------------------------
เลขพัสดุ EMS ที่ผมส่งให้ 3 ตัวท้าย นำมาลุ้นโชค
...ดยถ้าตรงกับ 3 ตัวท้าย รางวัลที่ 1 งวดประจำวันที่ 16 เมษายน 58
---------------------------------------------------------------------
จะได้รับรางวัลตามภาพทั้งหมด 4 ชิ้นครับ
1. พระคำข้าว มหาลาภรุ่น๒ พิมพ์ฐานตุ่ม สวย คม แป้ง หนาๆ
2. พระคำข้าว มหาลาภรุ่น๒ พิมพ์แขนจุด บัวหลายจุด น่ารักๆ
3. เหรียญพระสุปฏิปันโน วิ๊งๆๆ
4. เข็มกลัดมงกุฏเพชร พระสุธรรมฯ
---------------------------------------------------------------------
กติกา เงื่อนไข การรับรางวัล
1. เป็น เลข EMS ที่ผมส่งพัสดุให้ ในปี 2558 เท่านั้น
2. ถ้ามีผู้ถูกรางวัล มากกว่า 1 ท่านขึ้นไป
ให้ยึดวันที่ใกล้เคียงกับวันออกรางวัลมากที่สุด เพียง 1 ท่าน
ส่วน ท่านที่ถูกรางวัล ท่านที่ 2 เป็นต้นไป จะได้รับรางวัลปลอบใจ
3. ถ้าไม่มีท่านใดถูกรางวัล ของรางวัลจะถูก ยกยอดไปงวดถัดไป
---------------------------------------------------------------------

See More
Image may contain: 1 person
Image may contain: 1 person
No automatic alt text available.
อรรตพงษ์ อาร์ต ทักษิณ to พระเครื่องเมืองอุทัยธานี

ภาพถ่ายบูชาหลวงพ่อเคลือบ 29 ม.ค. 2525 สวยสมบูรณ์ เปิดประมูลเริ่มต้นที่ 999 บ. เพิ่มขั้นต่ำ 100 บ. ปิดเวลา 21.30 น. (17/4/58) ผู้ชนะ + 100 ค่าส่งครับ