Photos
Posts

៙ อ้าองค์อธิศรีนารีรัตน์
ธ ดุจฉัตรปกเกศประเทศสยาม
พระบารมีจริยวัตรเด่นชัดงาม
เลื่องพระนามบรมราชกุมารี

...

พระหทัยใสสะอาดปราศเคืองขุ่น
ทรงการุณย์ไพร่ฟ้าสง่าศรี
เสด็จเยือนเถื่อนหล้าทั่วธาตรี
ราษฎร์ภักดีรัฐเทิดเกล้าเจ้าฟ้าไทย

ทรงกอปรกิจเกื้อการกรบวรบาท
สมเด็จพระภูวนาถราษฎร์เลื่อมใส
องค์วิศิษฏศิลปินปิ่นไผท
เกียรติเกริกก้องเกรียงไกรในธานินทร์

อัจฉริยภาพโดดเด่นเป็นสง่า
ประวัติศาสตร์ ภาษา นานาศิลป์
การดนตรี กวีนิพนธ์ โลกยลยิน
ทั่วแผ่นดินสรรเสริญสดุดี

อุปถัมภ์ค้ำชูการศึกษา
อุปถัมภ์ศาสนาสง่าศรี
ทรงส่งเสริมเกษตรกรรมนำชีวี
ทรงปรานีผองเกล้าเหล่าประชา

เด่นดำรงคงสมรปวรปรัชญ์
ทรงปรัตถ์ทรงชเยศทั่วเขตหล้า
ทรงชวิศอิสตรีปรีชญา
ธ ทรงเปี่ยมกรุณาบารมี

นิรชรอัปสรต่างแซ่ซ้อง
ล้วนกึกก้องปรีดิ์เปรมเกษมศรี
ถวายพระพรขัตติยะกุมารี
อธิศรีหกสิบสามปีชนมวาร

ลุคำรบที่สองเมษามาส
ไทยทั้งชาติไพร่ฟ้ามหาศาล
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
สุขสราญสุขสวัสดิ์พิพัฒน์เทอญ ๚ะ๛

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ว่าที่ ร.ต.เอกชัย เชียงคำ

See More
Image may contain: 6 people

ณ พระที่นั่งสรรเพชญมหาปราสาท
มีพระราชสาส์นหลวงเยือนกรุงศรี
เชอรวาเลียร์ เดอ โชมองต์ฟะรังคี
พระเจ้าหลุยส์ที่สิบสี่ทรงส่งมา

...

คอนสแตนติน ฟอลคอนตระเตรียมการ
แจงให้ยกพระราชสาส์นเหนือเกศา
ทูลกระหม่อมน้อมถวายให้ราชา
พระนารายณ์จอมหล้าเจ้าธานี

แต่เมื่อถึงเพลาทูลเกล้าไท้
ราชทูตกลับใจในวิถี
ออกพระฤทธิ์กำแหงแจงวจี
ยกขึ้นอีก สูงกว่านี้ ยกขึ้นไป

องค์ขุนหลวงทรงล่วงรู้ในการณ์นั้น
แต่ก็หาทรงไหวหวั่นอันใดไม่
แย้มพระสรวลโน้มพระองค์เอื้อมลงไป
ทรงหยิบสาส์นเต็มพระทัยไม่โกรธา

พระเจ้ากรุงฝรั่งเศสทรงส่งสาส์น
ด้วยหมายให้พระภูบาลเปลี่ยนศาสนา
ให้เข้ารีตเปลี่ยนพระราชศรัทธา
ละความเป็นพุทธมามกะนั้น

แต่ด้วยทรงเลื่อมใสในพระพุทธ
อีกพระราชบรรพบุรุษทรงถือมั่น
สืบเนื่องมาพรรษากว่าสองพัน
จะละทิ้งอย่างไรกันไม่เห็นควร

ขอให้เป็นพระประสงค์องค์พระเจ้า
หากจักหมายดลให้เราเข้ามีส่วน
เป็นคริสตชนคาทอลิกตามเชิญชวน
ก็สมควรหากพระเจ้าจักบัญชา

ท่านสามารถเผยแผ่แก่ปวงราษฎร์
ท่านสามารถสั่งสอนคริสต์ศาสนา
ตามอัธยาศัยในแผ่นดินอยุธยา
ถึงเพลาข้าจักรับด้วยยินดี

เอกชัย ช.
๒ เมษามาส ๒๕๖๑

#บุพเพสันนิวาส #สยาม #กรุงเทพมหานครศรีอยุธยา #ฝรั่งเศส #สมเด็จพระนารายณ์ #พระเจ้าหลุยส์ที่14 #พระราชสาส์น #ราชทูต #เดอโชมองต์ #คอนสแตนตินฟอลคอน #ธรรมเนียมฝรั่ง #พระที่นั่งสรรเพชญมหาปราสาท #พระปฏิภาณการแก้ปัญหา #ภาษาทูต

See More
Image may contain: one or more people, people sitting, people standing and indoor
Posts
Image may contain: text
ราชบัณฑิตยสภา

ว่าด้วยคำว่า “แซว”, “คะ”, “ค่ะ”, “นะคะ”

การพูดจาภาษาไทยนอกจากการใช้ถ้อยคำวาจาที่สุภาพสื่อความเข้าใจระหว่างกันได้ชัดเจนแล้ว ควรมีหางเสียงที่จะทำให้ถ้อยวาจาที่กล่...าวออกไปดูนุ่มนวล น่าฟัง ทั้งหางเสียงหรือกระแสเสียงลงท้ายยังแสดงหรือสะท้อนนิสัย อารมณ์ ความรู้สึกของผู้พูดด้วย หากพูดจาไม่มีหางเสียงอาจทำให้ถ้อยวาจาที่กล่าวออกไปนั้นฟังดูห้วน กระด้าง และอาจระคายหูผู้ฟัง การพูดจาที่สุภาพนอกจากจะขึ้นอยู่กับการเลือกสรรถ้อยคำที่ถูกต้องเหมาะสมกับกาลเทศะแล้ว ควรใช้คำลงท้ายที่แสดงความสุภาพควบคู่ไปด้วยทั้งชายและหญิง เช่น ผู้ชายใช้คำลงท้ายที่แสดงความสุภาพ ว่า ครับ, นะครับ ผู้หญิงใช้ คะ, ค่ะ, นะคะ ปัจจุบันการเขียนคำลงท้ายแสดงความสุภาพที่ผู้ชายใช้ไม่ค่อยเป็นปัญหา แต่คำลงท้ายที่ผู้หญิงใช้ค่อนข้างจะสับสน เช่น “คะ” ไปใช้ว่า “ค๊ะ”, “ค๋ะ” หรือสับสนในการใช้คำว่า “คะ” กับ “ค่ะ” เช่น ใช้ว่า “มาแล้วคะ”, “กำลังอ่านหนังสืออยู่นะค่ะ”, “ทำอะไรอยู่หรือค่ะ” ซึ่งที่ถูกต้องแล้วต้องใช้ว่า “มาแล้วค่ะ”, “กำลังอ่านหนังสืออยู่นะคะ” หรือ “กำลังอ่านหนังสืออยู่ค่ะ”, “ทำอะไรอยู่หรือคะ” เวลาเขียนจึงควรช่วยกันเขียนให้ถูกต้องด้วย โดยให้จำไว้เสมอว่ารูปเขียนที่ถูกต้องคือ “คะ”, “ค่ะ”, “นะคะ” (ไม่มี ค๊ะ, ไม่มี ค๋ะ, ไม่มี นะค่ะ)

นอกจากนี้ ยังมีคำว่า “แซว” ที่มีผู้สงสัยอยู่ว่า ที่ถูกต้องควรเขียนว่า “แซว” หรือ “แซ็ว” นั้น อาจเป็นด้วยพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ เก็บคำว่า “แซว” ที่เป็นภาษาปากมีความหมายว่า “กระเซ้า” ไว้ และพิมพ์คำผิดเป็น “แซ็ว” จึงทำให้มีคำว่า “แซ็ว” ปรากฏอยู่ในพจนานุกรมฯ และทำให้เกิดข้อสงสัย ทั้งนี้ ปัญหาจากการพิสูจน์อักษรผิดดังกล่าว สำนักงานราชบัณฑิตยสภาจะนำไปปรับปรุงแก้ไขในการจัดพิมพ์พจนานุกรมฯ ครั้งต่อไป ดังนั้น ไม่ว่าจะเป็นการพูดจาหยอกล้อแซวกันเล่น ก็เขียนว่า “แซว” หรือจะเป็นแซววาที ก็เขียนว่า “แซว” รวมทั้ง “แซว” ในคำว่า แซงแซว (นกแซงแซว) ตลอดจน “แซว” ในคำว่า อีแซว (เพลงอีแซว) ก็เขียนว่า “แซว” ทั้งสิ้น.

See More
Image may contain: 5 people, people smiling, text
อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย updated their cover photo.

อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
กระทรวงศึกษาธิการ

รับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561...
ระหว่างวันที่ 25-28 มีนาคม 2560
ณ อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

See More
Ekkachai Chiangkam added 11 new photos to the album: การประดับเหรียญที่ระลึก.

แชร์แหน่กะได้เด้อ 55555
ยาวหน่อย #แต่เป็นประโยชน์ยิ่ง
โดยเฉพาะกับข้าราชการบรรจุใหม่

#การประดับเหรียญที่ระลึก จะประดับเสมือนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญราชอ...ิสริยาภรณ์ หากจะประดับเฉพาะเหรียญไม่ประดับแพรก็สามารถกระทำได้(กรณีไม่ได้แต่งเครื่องแบบ)

ทั้งนี้ การประดับเหรียญที่ระลึก จะต้องดูรายละเอียด ในพระราชบัญญัติกำกับแต่ละเหรียญว่าตนมีสิทธ์ประดับหรือไม่ มิใช่ดูจาก ปีเกิด ที่เชื่อโดยทั่วกัน

เช่น
1. เหรียญงานฉลอง 25 พุทธศตวรรษ มาตรา 4 ระบุไว้ว่า บุคคลซึ่งมีชีวิต อยู่ในวันฉลอง 25 พุทธศตวรรษ ให้มีสิทธิ์ประดับเหรียญนี้ได้ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2500 เป็นต้นไป
#หมายความว่า เหรียญนี้ ต้องเป็นคนที่เกิดทันงานฉลอง 25 พุทธศตวรรษเท่านั้น จึงมีสิทธิ์ประดับได้

2. เหรียญที่ระลึกสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี พ.ศ. 2525 มาตรา 4 ระบุไว้ว่า บุคคลมีสิทธิ์ประดับเหรียญนี้ได้ ตั้งแต่วันพระราชพิธีสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี เป็นต้นไป
#หมายความว่า บุคคลทุกคน ไม่ว่าจะเกิดทันหรือไม่ทัน จะเป็นข้าราชการหรือไม่เป็น ก็มีสิทธิ์ประดับได้ทุกคน

#ดังนั้น ความเชื่อที่ว่า ต้องเกิดทันปี พ.ศ. ที่สถาปนาเหรียญเท่านั้นถึงมีสิทธิ์ประดับได้ จึงเป็นความเชื่อที่ไม่ถูกต้อง
ในกรณีบางเหรียญที่ระบุปี พ. ศ. เกิด อาจไม่ได้มีการระบุโทษสำหรับคนที่ประดับโดยไม่มีสิทธิ์ (เครื่องราชอิสริยาภรณ์มีการระบุโทษ) แต่ก็ควรที่จะประดับให้ถูกต้อง เพื่อความสวยงาม และสมพระเกียรติแห่งองค์ประธานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

เอกชัย ช
11/1/2561

#แพรแถบย่อ #แถบสีมีความหมาย #เหรียญที่ระลึก

See More

ข้อสอบภาค ข.
วิชาเอกภาษาไทย

No automatic alt text available.
KruEarthquake updated their profile picture.
Image may contain: 1 person, smiling, standing
KruEarthquake added a new photo to the album: ติวเตอร์.
No automatic alt text available.

#ก๋วยเตี๋ยว เป็นอาหารที่มีต้นกำเนิดจากประเทศจีน ถูกนำเข้ามาโดยคนจีนที่อพยพมาอาศัยอยู่สยาม* และแพร่หลายเป็นที่นิยมของชาวสยาม

ด้วย จอมพลแปลก พิบูลย์สงคราม นายกรัฐมนตรี ในขณะนั้น มีนโยบายอนุรักษ์นิยมเพื่อความเสถียรภาพของชาติ ให้คนไทยกินของไทย ใช้ของไทย จึงได้มอบหมายให้มีการคิดอาหารที่ทำจากเส้นเช่นเดียวกันกับก๋วยเตี๋ยว แต่เป็นอาหารของไทย ทำด้วยคนไทย

และนั่น จึงเป็นต้นกำเนิด #ก๋วยเตี๋ยวผัดไทย จนเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย และเป็นเอกลักษณ์หนึ่งของอาหารไทยในปัจจุบัน

...

ปัจจุบันเรียกกันสั้น ๆ ว่า ผัดไทย หากลังเลใจว่า ผัดไทย มี ย.ยักษ์ ด้วยหรือไม่ ให้ระลึกว่า เป็น ผัดของไทย ผัดไทยจึงต้อง มี ย.ยักษ์ ด้วยเสมอครับ

ผัดไท
ผัดไทย

เอกชัย ช.
7/10/2560

* สยาม หรือ เสียม เขียนในอักษรโรมันว่า SIAM เป็นชื่อเดิมของ ประเทศไทย

See More
Image may contain: food
KruEarthquake updated their cover photo.

สวรรค์ชั้นดุสิต

Image may contain: 1 person, sky, cloud and outdoor

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้คณะทำงานเยาวชนอาเซียนแห่งประเทศไทย(ASEAN Youth Panel of Thailand) บำเพ็ญกุศลถวาย ฯ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง 2 กรกฎาคม 2560

วันนี้ (28 กันยายน 2560)ไม่ใช่วันพระราชทานธงชาติไทย แต่เป็นวันคล้ายวันพระราชทานธงชาติไทย เพราะพระราชทานมาแล้วเมื่อ 1 ศตวรรษที่ผ่านมา

ตั้งแต่ฝรั่งเศส ได้เดินทางมาเพื่อเจริญพระราชไมตรีและทำการค้ากับอยุธยา ในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์ (พ.ศ.2223) ทำให้เกิดเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญแห่งราชอาณาจักรไทย

ด้วยธรรมเนียมการเดินทางเยือนของนานาประเทศนั้น จะมีการชักธงประจำชาติของตนขึ้นสู่ยอดเสาเรือ เพื่อแสดงว่ามาถึงแล้ว ส่วนอีกฝ่ายจะยิงสลุตคำนับ และเมื่ออยุธยาจะต้องเป็นฝ่ายชักธงขึ้นยอ...ดเสาบ้างเพื่อแสดงว่ายินดีต้อนรับ แต่ในขณะนั้นอยุธยายังไม่มีธงประจำชาติ นั่นจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการมีธงชาติไทย

ทหารประจำป้อมวิไชยเยนทร์ ได้แก้ปัญหาโดยการนำผ้าบริเวณนั้นมาใช้เป็นธง แต่ทว่า ผ้าผืนนั้น คือธงประจำชาติฮอลันดาซึ่งเป็นชาติอริกับฝรั่งเศส ทำให้ฝรั่งเศสตกใจและไม่ยอมยิงสลุตคำนับ จนฝ่ายอยุธยาได้นำผ้าผืนสีแดงเกลี้ยงมาชักแทนธงชาติฮอลันดา ฝรั่งเศสจึงยิงสลุตคำนับในที่สุด และนั่นจึงเป็นธงชาติผืนแรกของไทย(อย่างไม่เป็นทางการ)

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 1 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้เพิ่มรูปจักรสีขาวลงในธงแดง สำหรับใช้เป็นธงของเรือหลวง เพื่อให้ทราบว่าเป็นเรือพระที่นั่ง

รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 2 พระองค์ทรงได้ช้างเผือกมา 3 ช้าง ถือเป็นเกียรติยศยิ่งต่อแผ่นดิน จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เพิ่มรูปช้างไว้ภายในวงจักรของเรือหลวงด้วย

รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 มีการติดต่อสัมพันธไมตรีกับต่างชาติมากขึ้น จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ
ให้ใช้ธงพื้นสีแดงมีรูปช้างเผือกอยู่ตรงกลางหันหน้าเข้าหาเสาธง เป็นธงประจำชาติ ตามธรรมเนียมของชาติตะวันตก

รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้แก้ไขธงที่ใช้กับเรือหลวง จากช้างเผือกขาวธรรมดา เป็น ช้างทรงเครื่องยืนพื้น เพื่อความสง่างามและเหมาะสมกับพระมหากษัตริย์

รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พระองค์เสด็จพระราชดำเนินอุทัยธานี เพื่อทรงเยี่ยมราษฎรที่ประสบอุทกภัย ได้ทอดพระเนตรเห็นธงชาติ ที่เป็นรูปช้างหงายท้อง (กลับหัว) ถือเป็นสิ่งที่ไม่มงคล จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ปรับธงชาติ เป็นธงแดงขาว 5 ริ้ว ที่มีความสมมาตร ให้ทางไหนขึ้นบนก็ได้

ต่อมา ในปี พ.ศ.2460 ทรงพระอักษรหนังสือพิมพ์กรุงเทพเดลิเมล์ ฉบับภาษาอังกฤษ ผู้เขียน (อะแควเรียส) ได้เขียนเรื่องธงแดงขาว 5 ริ้วว่า "ธงห้าริ้วสวยงามดี แต่หากจะให้ดีน่าจะมีสีน้ำเงินใส่เข้าไปด้วย เพราะสีน้ำเงิน เป็นสีแสดงถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ในนานาประเทศ" จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้เปลี่ยนแถบสีแดงกลางธงเป็น สีน้ำเงินขาบ ซึ่งตรงกับสีประจำประองค์ (สีเดียวกันกับสีประจำ ร. 11 รอ.) และเป็นสีที่แสดงถึงชัยชนะและความสามัคคีของฝ่ายสัมพันธมิตรในสงครามโลกครั้งที่ 1 ทรงพระราชทานชื่อเรียกว่า ธงไตรรงค์ (ธงสามสี)

สีแดง หมายถึง เลือดอันยอมพลีเพื่อธำรงรักษาชาติและศาสนา
สีน้ำเงิน หมายถึง พระมหากษัตริย์
สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์แห่งศาสนา

ธงไตรรงค์นี้ ใช้สืบต่อกันมาถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 100 ปี
นับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจ แสดงออกความเป็นไท เป็นเอกราช และความยิ่งใหญ่แห่งราชอาณาจักรไทย

100 ปี ธงชาติไทย ร้อยดวงใจไทยทั้งชาติ
เอกชัย ช.
เรียบเรียง

See More
Image may contain: 1 person, standing and outdoor
KruEarthquake updated their cover photo.
Image may contain: 1 person, text and closeup

"สิบสามกรกฎา วรราชาทินัดดามาตุ"

"พระมารดาของพระราชนัดดาพระองค์แรกแห่งพระมหากษัตริย์ผู้ประเสริฐ"

Image may contain: 1 person, smiling, text

" ที่สี่กรกฎามาส
วโรกาสถวายพร
บังคมประนมกร
จุฬาภรณราชธิดา

...

ห้าร้อบกุมารี
อธิศรีทรงสง่า
บุตรีกษัตรา
เหล่าปวงข้าฯสดุดี

กอปรคุณเกื้อหนุนราษฎร์
ฝ่าพระบาททรงปรานี
เสด็จฯเยือน แพทย์เคลื่อนที่ ฯ
บารีมีสิแผ่ไกล

เจ้าฟ้าวิทยาศาสตร์
ดำริราช ณ เป็นไป
กรุณาธิคุณใด
จักจารึกตรึกกมล

ขอองค์กุมารา
ไร้โรคาประสบผล
จงสฤษดิ์กิจมงคล
สุขสวัสดิ์พิพัฒน์เทอญ ฯ "
___________________________________
ควรมิควรแล้วแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ว่าที่ร้อยตรีเอกชัย เชียงคำ

See More
Image may contain: 2 people, people smiling, child

ทำไมพี่เต๋อพูดไม่รู้เรื่องนะ ก็บอกว่าไปดูมาแล้วไง

Image may contain: 2 people, people smiling, text

เมื่อพูดถึงวันวิสาขบูชา (ขึ้น 15 ค่ำเดือน 6) ทุกท่านคงทราบเป็นอย่างดีแล้วว่า วันนี้มีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้น 3 เหตุการณ์ต่างปีต่างวาระ นั่นคือเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน

การบูชาพระผู้มีพระภาคเจ้า ไม่ว่าด้วยการตั้งโต๊ะหมู่บูชา หรือการเวียนเทียน เครื่องสักการะที่ต้องพบอยู่เสมอ คือ ธูป เทียนและดอกไม้ และเมื่อมีคำถามตามมาว่า ธูป 3 ดอกหมายถึงอะไร เรามักตอบด้วยความมั่นใจในทันใด ว่า ธูป 3 ดอกหมายถึง พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ หากธูป 3 ดอกหมายถึงพระรัตนต...รัยโดยครบถ้วน แล้วเทียนและดอกไม้ หมายถึงสิ่งใด

แท้จริงแล้วธูปทั้ง 3 ดอกนั้นหมายถึงการบูชาพระพุทธเจ้าเพียงอย่างเดียว คือพระพุทธคุณ 3 ประการ อันได้แก่
1. พระปัญญาคุณ คือ ปัญญารู้แจ้งเห็นจริงด้วยพระองค์เอง โดยไม่มีใครสอน

2. พระบริสุทธิคุณ คือ ความบริสุทธิ์หมดจดสิ้นจากราคะ โทสะ และโมหะ

3. พระมหากรุณาธิคุณ คือ ทรงเมตตาสอนผู้อื่นให้รู้แจ้งตามความเป็นจริง

ส่วนเทียน 2 เล่มนั้น สื่อความหมายถึง การบูชาคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ ได้แก่ #พระธรรม และ #พระวินัย

และสุดท้าย ดอกไม้ สื่อความหมายถึง การบูชาพระสงฆ์ สาวกของพระพุทธเจ้า ซึ่งมาจากหลายตระกูล ต่างวรรณะ เชื้อชาติ ต่างชนชั้น มาอยู่ในพระธรรมวินัยเดียวกันจึงสวยงามเหมือนดอกไม้ต่าง ๆ

#ธูป เป็นสัญลักษณ์แห่งความหอม เพราะถูกทำมาจากไม้หอมหลากหลายชนิด ความหอมนั้นทำให้เกิดความสงบ
#เทียน เป็นสัญลักษณ์แห่งความสว่าง เพราะแสงสว่างขับไล่ความมืด ในทางธรรมนั้นแสงเทียนเปรียบเสมือนปัญญา
#ดอกไม้ เป็นสัญลักษณ์แห่งความงาม ไม่ว่าดอกไม้จะขึ้นหรือเจริญเติบโตที่ไหนก็ตามมักจะคงความงดงามสดชื่นอยู่เสมอ ความงามนั้นเปรียบเสมือนความสะอาด

เมื่อรวมความหมายของธูปเทียนและดอกไม้ เข้าด้วยกันแล้ว ก็จะเห็นโดยภาพรวมว่าหมายถึง ความสะอาด ความสว่าง และความสงบ นั่นเอง
..................................................
วิสาขบูชาเดย์ พ.ศ. 2560
ณ วัดพุทธบูชา กรุงเทพมหานคร
เจริญพร

เอกชัย ช.
10 พ.ค. 2560

See More
Image may contain: flower, plant, nature and outdoor