Photos
Videos
โครงการผู้ว่าเยี่ยมวัด
22
มหาสงกรานต์ มหาบุญ
18
รับฟังความเป็นมาของการถวายผ้าอาบน้ำฝน โดยพระเดชพระคุณท่านพระครูพัชรคุณาทร (ศิริ เขมิโก)
8
Posts

สรุปผลสอบพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ของโรงเรียนสหศึกษาบาลีวัดต้นสน บ้านแหลม เพชรบุรี
สอบได้ทั้งรอบแรก และ รอบสอง
ประโยค 1-2 สอบได้ 1 รูป
ปธ.3 สอบได้ 2 รูป
ปธ.4 สอบได้ 1 รูป...
ปธ.5 สอบได้ 1 รูป
ปธ.6 สอบได้ 2 รูป
ก็ขออนุโมทนา สาธุ กับพระภิกษุที่สอบได้ด้วยนะครับ
หลวงพ่อพระครูพัชรคุณาทร เจ้าสำนักเรียนบาลีวัดต้นสน เจ้าอาวาสวัดต้นสน ท่านปรารภว่า
"สอบตกก็สอบใหม่ สอบได้ก็สอบอีก"
สุดท้ายนี้ก็ต้องขอ ขอบคุณขอบใจ ญาติโยมทุกๆท่าน ที่ยังคอยให้การช่วยเหลือ วัดต้นสน และสำนักเรียนบาลีวัดต้นสน ให้ดำเนินการเปิดการเรียนการสอนแก่พระ เณร ที่มาเรียนในสำนักเรียนวัดต้นสน ต่อไป
ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย โดยมีหลวงพ่อสัมฤทธิ์เป็นประธาน ขอให้ทุกๆท่านจงมีแต่ความสุข ความเจริญ คิดหวังสิ่งใด จงสำเร็จทุกประการ สาธุ....

See More

สำนักเรียนสหบาลีวัดต้นสน
เปิดรับสมัครพระภิกษุ สามเณร เรียนบาลี
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

คุณสมบัติ...
- จบ ป.๖ ขึ้นไป
- มีศรัทธาเรียนบาลีอย่างแท้จริง
- มีความรู้อ่านออกเขียนได้

เรียนฟรีทุกอย่าง
- บาลี ประโยค ๑-๒ ถึง ป.ธ.๖
- มีทุนการศึกษาให้เมื่อสอบผ่าน

สนใจติดต่อสอบถามได้
พระครูพัชรคุณาทร เจ้าสำนักเรียนสหบาลี วัดต้นสน
โทร . ๐๓๒-๔๘๑๐๙๔

ตั้งแต่วันนี้จนถึง สิ้นเดือน เมษายน ๒๕๖๑
(เปิดปฐมนิเทศ วันจันทร์ ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ วัดต้นสน )

See More
Posts