FIND US
141 หมู่ที่ 10 บ้านทุ่งหล่มใหม่ ถนนเชียงคำ-ปง ตำบลฝายกวาง
Amphoe Chiang Kham
วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ
Call +66 54 883 510
INTERESTS
Personal Interests
ยินดีต้อนรับ
ADDITIONAL CONTACT INFO
MORE INFO
Affiliation
วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ
About
ปรัชญาวิทยาลัย : คิดเป็น ทำเป็น เน้นคุณธรรม
Impressum
วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ
Personal Information
ประวัติวิทยาลัยการอาชีพเชียงคำ
สมัย ฯพณฯ อานัน ปันยารชุน ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ปี พ.ศ. 2535 โดยมี ฯพณฯ ดร.ก่อ สวัสดิ์พาณพิชย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศักษาธการ ...มีนโยบายขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพ ระดับอำเภอ และมอบหมายให้กรม อาชีวศึกษา ดำเนินการโดยมี นายบุญเทียม เจริญยิ่ง อธิบดีกรมอาชีวศึกษา ได้สั่งการให้วิทยาลัยเทคนิคพะเยาดำเนินการจัดหาที่ดิน ซึ่งทางวิทยาลัยเทคนิคพะเยาได้สอบถามนายอำเภอเชียงคำ และได้ข้อสรุปได้ที่ดินสารณรณะประโยชน์ของตำบลฝายกวาง จึงมีการรายงานกลับไปยังกรมอาชีวศึกษาและได้ดำเนินการประกาศจัดตั้งในวันที่ 18 มีนาคม 2535 โดยมีนายประสงค์ วัฒนเสน (ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงคำคนแรก) ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานติดต่อส่วนราชการขอใช้พื้นที่เพื่อการก่อสร้างอาคารต่างๆ และทำการเปิดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2537 เป็นต้นมา ( ผู้เป็นประธานพิธีเปิด นายชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรี ปี2537) See More
STORY